Bioinformatyka: sprawdzian z Rachunku Prawdopodobieństwa

6.12 odbędzie się pierwszy z dwóch zapowiedzianych sprawdzianów, pokrywający materiał do zmiennych losowych ciągłych włącznie. Liczba punktów, które można z niego uzyskać stanowi 1/3 sumarycznej możliwej liczby punktów, żeby zaliczyć przedmiot sumarycznie z obu sprawdzianów trzeba przekroczyć połowę punktów. Łatwo zauważyć, że w związku z tym można w ogóle nie pisać tego sprawdzianu i nadal zaliczyć przedmiot, aczkolwiek będzie to trudniejsze. Jeżeli ktoś z jakiś względów nie może się na sprawdzianie pojawić, a jednak chciałby go napisać, to możemy się umówić na inny termin.

Przykładowy sprawdzian

Aktualizacja: zadania (z "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach" W. Krysicki, J. Bartos i in. PWN 2010), które warto rozwiązać przed sprawdzianem
Rozdział 1: 1.23–1.33, 1.37–1.41, 1.43–1.46, 1.48, 1.49, 1.53, 1.60, 1.61, 1.63-1.71
Rozdział 2: 2.44-2.54, 2.56-2.58, 2.60, 2.69, 2.70, 2.84, 2.89, 2.94, 2.103, 2.104, 2.107-2.111, 2.117, 2.124, 2.125, 2.136, 2.138, 2.140, 2.142, 2.144, 2.145, 2.148, 2.149, 2.174