Metody probabilistyczne: wyniki zaliczenia

Wyniki sprawdzianu wcześniejszej grupy:

 • 108579 - 1,4/4
 • 108572 - 3,9/4 (czyli można było się nauczyć, gratuluję!)
 • 108612 - 2,55/4
 • 108583 - 1,35/4
 • 106615 - 2,7/4
 • 108578 - 2,41/4
 • 108574 - 2,5/4
 • 106129 - 1,15/4
 • 106526 - 2,15/4
 • 85011 - 1,25/4

Wyniki grupy późniejszej:

 • 108589 - 1/4 (mało rozumiem z tej pracy, więc może gdzieś się w niej ukryło więcej punktów)
 • 108607 - 2/4
 • 102647 - 1/4
 • 108586 - 1,25/4
 • 99495 - 1,45/4

Oceny uwzględniające aktywność na zajęciach. Wpisałem tylko oceny osób, które podeszły do sprawdzianów.

Rachunek prawdopodobieństwa: wyniki drugiego sprawdzianu

 • 104000 - 2,45
 • 103997 - 1,8
 • 372073 - 2,4
 • 372071 - 1,9
 • 103996 - 3,9   (#)
 • 372075 - 2,95
 • 104003 - 4,35 (#)
 • 372077 - 2,05
 • 372068 - 2,7
 • 105472 - 1,8
 • 104002 - 2,95
 • 329568 - 2
 • 104004 - 4,65 (#)

(#) - Zdany egzamin z czytania ze zrozumieniem.

Do zdobycia było 6 punktów.

Wyniki bioinformatyka 2013.01.17

Od razu zaznaczam: oceniałem tak bardzo pro-studencko jak się dało i stawiałem jakieś cząstkowe punkty choćby za podjęcie próby. Przeanalizowałem dogłębnie wyniki z dzisiejszego sprawdzianu. Wnioski wyciągam następujące:

 • Każde zadanie ktoś rozwiązał bezbłędnie w sensie metodologicznym, czyli nie wykraczały poza materiał z zajęć.
 • Nie czytacie Państwo ze zrozumieniem! Jedynie trzy osoby były w stanie odczytać odpowiedź na jeden z podpunktów zadania pierwszego zawartą w treści zadania.
 • Wygląda na to, że macie Państwo poważne błędy na kartach wzorów.
 • Nadmiernie się Państwo dopasowaliście do opublikowanych przeze mnie przykładów, chociaż zadanie o pociągach nie wykraczało wcale poza Państwa umiejętności i było po prostu połączeniem zadań, które były na poprzednim sprawdzianie.

Na najbliższych zajęciach (24 stycznia) do Państwa wyboru: omówienie dzisiejszego sprawdzianu (rozwiązujemy zadania na tablicy) albo zaliczenie poprawkowe. Może do niego podejść każdy (i do wyniku liczą się punkty za aktywność na zajęciach), przy czym:

 • jeżeli ktoś napisał oba sprawdziany i wychodzi mu z nich 2, wpisuję do indeksu w pierwszym terminie 2, a w drugim ocenę z poprawki;
 • jeżeli ktoś napisał oba sprawdziany i wychodzi mu 2,5, to wynik zaliczenia poprawkowego wpiszę mu jako ocenę w pierwszym terminie;
 • jeżeli ktoś napisał oba sprawdziany i wychodzi mu przynajmniej 3, to do indeksu w pierwszym terminie dostanie lepszą z ocen: dotychczasowa, poprawkowa.
 • jeżeli ktoś napisał pierwszy, a nie napisał drugiego sprawdzianu, to wynik poprawki traktujemy jako wynik drugiego sprawdzianu (oczywiście przeskalowany do odpowiedniego zakresu punktów i w razie potrzeby nadal przysługuje mu prawo do zaliczenia poprawkowego w późniejszym terminie);
 • jeżeli ktoś nie napisał żadnego sprawdzianu, to pisze tylko ten sprawdzian i traktujemy to jako wynik łączny z obu sprawdzianów (j.w.).

Informację o tym co Państwo sobie życzycie na zajęciach proszę przesłać mi mailem najpóźniej do wtorku 22.01 do godziny 23:59 CET, żebym miał szansę wymyślić i wydrukować zadania, przy czym jeżeli nie dostanę od Państwa żadnej informacji to będziemy omawiać zadania.

Jeżeli wybierzecie Państwo omawianie zadań, to oczywiście wszystkie powyższe uwagi dotyczące zaliczenia poprawkowego przenoszą się na późniejszy termin.

Rachunek prawdopodobieństwa/metody probabilistyczne: zadania do ćwiczenia i przykładowy sprawdzian

Przykładowy drugi sprawdzian z rachunku prawdopodobieństwa

Polecam Państwa uwadze następujące zadania z "Rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w zadaniach" W. Krysickiego i innych: 5.1-5.5, 5.7, 5.8, 5.12, 5.17, 5.28, 5.41-5.45, 5.50, 5.61.

Dodatkowo, ponieważ zadania w powyższej książce nie są zbyt dobre, polecam również Państwa uwadze "Probabilistykę" państwa Plucińskich, a szczególnie następujące zadania oraz przykłady:

 • 2 i 5 do pkt. 3.4;
 • 1, 2, 6 do pkt. 3.6;
 • 1, 2, 6, 7, 11 do pkt. 3.7;
 • 1, 2 do pkt. 3.8;
 • 1, 2, 4-6 do pkt. 3.9;
 • 1, 5 do pkt. 3.11;
 • 2-6 do pkt. 3.14;
 • przykłady: 3.4, 3.5, 3.6, 3.14, 3.15, 3.23;

Obie te książki powinny być dostępne na platformie ibuk.pl, do której darmowy dostęp jest przez naszą Bibliotekę.

Rachunek prawdopodobieństwa: podsumowanie aktywności na zajęciach i wyników pierwszego sprawdzianu

Podsumowałem Państwa dotychczasowe osiągnięcia. Oczywiście nie prezentują się one na razie zbyt okazale, ale drugie, najważniejsze kolokwium dopiero przed nami. Gratuluję tym z Państwa, którzy już teraz mają dość punktów by zaliczyć przedmiot!

Jeżeli powstały jakieś niezgodności (np. przegapiłem czyjegoś plusa na liście obecności albo wpisałem zły wynik ze sprawdzianu) to proszę o kontakt.

Informatyka zaoczna: sprawdzian z probabilistyki

Dałem się przekonać, że organizacyjnie będzie wygodniej jeżeli napiszecie Państwo tylko jeden sprawdzian z Metod probabilistycznych. W związku z tym materiał będzie obejmował trzy pierwsze bloki zajęć (podstawy probabilistyki, zmienne losowe jednowymiarowe i zmienne losowe dwuwymiarowe - w sumie cztery albo pięć zadań, jeszcze do końca nie zdecydowałem). Na pierwszej godzinie ostatnich zajęć odbędzie się powtórka (i oczekuję, że będziecie Państwo w niej aktywnie uczestniczyć rozwiązując zadania przy tablicy), a na drugiej sprawdzian.

Rachunek prawdopodobieństwa: wyniki z 1. kolokwium

Można było zdobyć maksymalnie trzy punkty. Wyniki prezentują się następująco:

 • 329568 - 2,35
 • 101590 - 0,65
 • 104004 - 1,4 (nie rozumiem rozwiązania ostatniego zadania, więc być może jest szansa na więcej)
 • 104001 - 2,7
 • 103998 - 3
 • 103997 - 2,55
 • 372073 - 2
 • 105472 - 0,95
 • 372075 - 1,4
 • 104003 - 1
 • 104000 - 2,4
 • 372074 - 1
 • 104002 - 2,15
 • 372077 - 1,05
 • 372071 - 2,1
 • 103996 - 2,35
 • 372068 - 1,4

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie na najbliższych zajęciach jak to się stało, że z jednej strony wypisywaliście Państwo całą przestrzeń zdarzeń elementarnych, a zaraz potem pisaliście, że ma rozmiar grubo przekraczający 1000 elementów.

Jeżeli kogoś nie było na tym sprawdzianie, a chciałby go napisać, najbliższy termin wypada 13.12 o godzinie 11:45 w 1.6.10.

Bioinformatyka: sprawdzian z Rachunku Prawdopodobieństwa

6.12 odbędzie się pierwszy z dwóch zapowiedzianych sprawdzianów, pokrywający materiał do zmiennych losowych ciągłych włącznie. Liczba punktów, które można z niego uzyskać stanowi 1/3 sumarycznej możliwej liczby punktów, żeby zaliczyć przedmiot sumarycznie z obu sprawdzianów trzeba przekroczyć połowę punktów. Łatwo zauważyć, że w związku z tym można w ogóle nie pisać tego sprawdzianu i nadal zaliczyć przedmiot, aczkolwiek będzie to trudniejsze. Jeżeli ktoś z jakiś względów nie może się na sprawdzianie pojawić, a jednak chciałby go napisać, to możemy się umówić na inny termin.

Przykładowy sprawdzian

Aktualizacja: zadania (z "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach" W. Krysicki, J. Bartos i in. PWN 2010), które warto rozwiązać przed sprawdzianem
Rozdział 1: 1.23–1.33, 1.37–1.41, 1.43–1.46, 1.48, 1.49, 1.53, 1.60, 1.61, 1.63-1.71
Rozdział 2: 2.44-2.54, 2.56-2.58, 2.60, 2.69, 2.70, 2.84, 2.89, 2.94, 2.103, 2.104, 2.107-2.111, 2.117, 2.124, 2.125, 2.136, 2.138, 2.140, 2.142, 2.144, 2.145, 2.148, 2.149, 2.174