Konsultacje: semestr letni 2018/19

Konstulacje w tym semestrze zaplanowane są na wtorki, 10:00-11:30 w BT 1.6.10. W związku, że w tym semestrze nie prowadzę zajęć dla studiów stacjonarnych, proszę o zamiarze przyjścia na konsultacje informować wcześniej mailem.

Uwagi o ocenianiu ćwiczeń z Metod probabilistycznych

Punkty z ćwiczeń były obliczane wg następującego wzoru:

 20\cdot \frac{W}{80} + 80\cdot \frac{S}{27} + A

gdzie:

  • W to suma punktów z wejściówek (0-80)
  • S to suma punktów ze sprawdzianu (0-30)
  • A to suma punktów za aktywność

Uwaga: w związku z tym, że obliczenie odchylenia standardowego w zadaniu z kasynem okazało się zbyt trudne dla zdecydowanej większości (gratuluję tym nielicznym, którzy sobie poradzili!), a jeden podpunkt w zadaniu z wysyłaniem listów był źle sformułowany we wzorze przy wyrazie S występuje w mianowniku 27, a nie 30. Innymi słowy: obniżyłem próg.

Terminy sprawdzianów w styczniu 2018

  • Sprawdzian z ćwiczeń z Metod Probabilistycznych odbędzie się 26.01.2018 w godz. 13:30-15:00 w salach L053 BT (grupy: I1, I2, I3) i 8 CW (grup: I4, I5, I6).
  • Sprawdzian z Logiki Obliczeniowej odbędzie się 22.01.2018 w godz.9:45-11:15 w salach L053 BT (grupy: ...) i 7 CW (grupy: ...)