Lab. OESK

Zasady zaliczenia

Projekty:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie dwóch projektów (oraz aktywności na zajęciach):

 1. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów na temat ustalony z prowadzącym. (projekt indywidualny)
 2. Stworzenie automatycznego benchmarku wykonującego pomiary "czegoś" (do ustalnia z prowadzącym). Benchmark ma być obsługiwalny przez osobę nie związaną z branża informatyczną. Ma robić zadany pomiar, zapisywać go do bazy oraz prezentować go graficznie na tle wcześniej wykonanych pomiarów. (projekt grupowy (1-3 osób (zazwyczaj 2 osoby)))

Terminy:

Studia DzienneStudia Zaoczne
I Projekt24 listopada 2021
(godz 8:00)
b/d
II Projekt26 stycznia 2022b/d


Opisy

I. projekt

Sprawozdania mają się składać z 4 części:
 1. Wstęp (nie wklejać z wiki) - wytłumaczenie dopiero niestandardowych pojęć.
 2. Metodyka badania - opisujemy w jakich warunkach pomiary zostały przeprowadzone, jakich narzędzi pomiarowych użyto.
 3. Wyniki - oszczedne tabele i dobre wykresy.
 4. Podsumowanie.

  Sprawozdanie ma być wysłane w formacie PDF.
  Każde sprawozdanie będzie prezentowane reszcie grupy, ale nie wymagam tworzenia na ten cel osobnej prezentacji.
  Objętość: 3-4 strony, bez spisu treści, bez strony tytułowej.
  Pilnujemy odpowiednich jednostek, dokładności pomiarów. W części pracy opisującej wyniki ma pojawić się podsumowanie wyniów za pomocą miary tendecji centralnej. Ma być ona odpowiednio dobrana i uzasadniona (Nie wrzucamy "na wszelki wypadek" średniej, mody i mediany, aby prowadzący sobie wybrał odpowiednią.) Mają być również podane miary rozrzutu (brak takowych sugeruje przeprowadzenie tylko jednego pomiaru (a powinno być ich więcej).
  Wykresy i tabele w pracy numerujemy tak aby można było się do nich odwołać (i dobrze byłoby się do nich odwołać).
  Proszę zwrócić uwagę na ortografię (jeśli nie ze względu na prowadzącego to ze względu na resztę grupy).

  II. projekt

  W ramach drugiego projektu należy przygotować (w grupach około 2 osobowych) działający automatyczny benchmark "czegoś" (do uzgodnienia z prowadzącym). Nie jest tu potrzebne osobne sprawozdanie. Przedstawiane jest działające narzędzie. Może to być zarówno narzędzie desktopowe jak i webowe. Trzy główne założenia jakie mają spełniać projekty to: intuicyjnie odpalany pomiar (nie ma to być wprowadzanie polecenia z wiersza poleceń tylko kliknięcie przycisku, albo wprowadzenie potrzebnych paramtetrów i wciśnięcie przycisku), zapisanie wyniku pomiaru do bazy, przedstawienie aktualnego pomiaru na tle poprzednich pomiarów na automatycznie skalującym się wykresie.