Asystent w Zakładzie Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
jakub.marszalkowski(-at-)cs.put.poznan.pl


konsultacje: Piątek 11:00 do 11:45 w laboratorium 2.6.21