Systemy operacyjne – semestr II

Skrypt do ćwiczeń

Jest dostępny dokument w formacie PDF będący zbiorem ćwiczeń wykonywanych na zajęciach z Systemów operacyjnych w semestrze II. Skrypt jest również dostępny w wersji do wydruku.

Inne materiały

Inne materiały do przedmiotu Systemy operacyjne:

Projekt zaliczeniowy

Napisz szkielet interpretera poleceń o następującej funkcjonalności:

  1. Możliwość uruchamiania poleceń z dowolną liczbą argumentów w trybie pierwszoplanowym (interpreter oczekuje na zakończenie wykonania procesu). Wymagane na ocenę 3.0.
  2. Obsługa przekierowań strumieni wejściowych i wyjściowych do i z plików. Wymagane na ocenę 3.0.
  3. Obsługa komentarzy.
  4. Uruchamianie poleceń z dowolną liczbą argumentów w tle wraz z powiadamianiem o zakończeniu tych procesów (PID + status). Wymagane na ocenę 3.5.
  5. Obsługa trybu interaktywnego i wsadowego. Wymagane na ocenę 3.5.
  6. Obsługa procesów zombie. Wymagane na ocenę 4.0.
  7. Obsługa przetwarzania potokowego z dowolną liczbą potoków. Wymagane na ocenę 4.5.
  8. Obsługa wstrzymywania i wznawiania procesów (komendy fg i bg). Wymagane na ocenę 5.0.