Polskie Towarzystwo Informatyczne
NUMER ARCHIWALNY:     Pierwsze wydanie
Archiwum
Menu chronologiczne Menu tematyczne


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Wyniki wyborów
 
 
Na zjeździe założycielskim dokonano wyborów władz Towarzystwa nad którymi czuwała komisja mandatowa w składzie: Elżbieta Nastaj, Jarosław Deminet i Stanisława Ossowska.
W głosowaniu na Prezesa wysunięto dwie kandydatury i oddano 97 głosów. 59 spośród nich padło na W. M. Turskiego, który tym samym został Prezesem PTI (drugi kandydat, S, Waligórski, otrzymał 37 głosów).
Wybory do 21-osobowego Zarządu Głównego przyniosły następujący rezultat (przy wybranych członkach Zarządu podajemy od razu ich funkcje ustalone po ukonstytuowaniu się tego ciała):
                J. Popiel                 77                 - członek prezydium
                S. Waligórski                 77                - vice prezes
                J. Bańkowski                75                - vice prezes
                A. Blikle                 73                 - członek prezydium
                J. Muszyński                 70                 - członek prezydium
                R. Dąbrówka                 65                 - członek prezydium
                J. Karpiński                64                - vice prezes
                J. Gwiazda                 62                - członek prezydium
                A, Musielak                62
                S. Jaskólski                61
                M. Hołyński                60
                M. Maniecki                58                 - skarbnik
                Z. Kierzkowski                 56
                C. Daniłowicz                 54
                L. Janczewski                 53
                W. Mardal  48
                M. Stolarski                 46
                B. Szymański                 46
                A. Dąbkowski                43                - wybory dodatkowe - nie wybrany
                J. Zabrodzki                43                - wybory dodatkowe - wybrany
                Z. Bzymek 40                - nie wybrany
                A. Wiśniewski                40                - nie wybrany
                L. Łukaszewicz                31                - nie wybrany
 
Do Komisji Rewizyjnej wybrano 6 osób:
                P. Dembiński                             68
                R. Muraszkiewicz                59
                W. Iszkowski                              57
                Z. Fryźlewicz                             55
                J. Wrzos                                50
                E. Nastaj                                47
                B. Szablowski                            44 - nie wybrany
 
Ostatnim centralnym organem PTI jest Sąd Koleżeński. Oto wyniki wyborów:
                A. Mazurkiewicz                       68
                S. Trautman                              63
                S. Szpakowicz                           57
                S. Ossowska                             55
                B. Osuchowska                        54
                H. Woźniakowski                46
                K. Wasilewski                           43
                R. Mankiewicz                          34 - nie wybrany
                A. Wiśniewski                           32 - nie wybrany
Archiwum PTI Ewa Łukasik ( elukasik@cs.put.poznan.pl) Grzegorz Przybył ( grzegorz.przybyl@wp.pl ) www.pti.org.pl Kontakt PTI ( pti@pti.org.pl )
Tutorial


Tutorial

Wyszukiwanie

Całość
tylko prodialog
tylko biuletyny
tylko konferencje
tylko multimedia
tylko sprawozdania
tylko uchwały
tylko zawody
tylko zjazdy
pozostałe treści

Rodzaj przeszukiwania
Słowa kluczowe
Pełen tekst

pelen zakres dat
ograniczony zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa

+ - D A