PRO DIALOG
ISSN  0867-6011
Wydawanie pisma zawieszono w 2008 roku.
Zakres tematyczny

Komitet Redakcyjny
Powrót do strony głównej
M. T. Jankowski, Przetwarzanie zbiorów tekstowych w języku C
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 82 kB.
A. Marlewski, Funkcje kombinatoryczne w systemie DERIVE
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
A. Wójtowicz, WordPerfect 6.0 – Czy warto było czekać prawie pięć lat?
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.
A. Ren-Kurc, Makroinstrukcje arkuszy kalkulacyjnych. Tworzenie menu użytkownika
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.
A. Marciniak, Łańcuchy zakończone znakiem pustym w Turbo Pascalu
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 93 kB.
J. Kerzenka, Z. Michalski, O konwersji liczb zmiennoprzecinkowych w Turbo Pascalu
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.
G. Leopold, Z. Michalski, Zastosowanie algebry komputerowej i metod numerycznych do obliczania wartości pewnego wolno zbieżnego szeregu
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
Z. Dąbrowski, U. Pużanowska, Komputeryzacja – problemy i wymagane podejście
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
Pro Dialog 24 (2008) ISBN 83-86969-53-4
Pro Dialog 1 (1994) ISBN 83-85060-72-3
P. Pierański, R. Barberi, FOE – graficzny edytor obiektów fraktalnych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
J. R. Nawrocki, W. Complak, Wprowadzenie do przetwarzania tekstów w języku AWK
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.
K. W. Wojciechowski, Fizyka komputerowa – metoda Monte Carlo
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 82 kB.
A. B. Więckowski, Różniczkowanie numeryczne z wygładzaniem
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
A. Marciniak, Wykorzystanie matrycy Latin II w programach paskalowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.
Z. Michalski, O stałych liczbowych rzeczywistych i ich reprezentacji zmiennoprzecinkowej
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
M. T. Jankowski, Przetwarzanie zbiorów tekstowych w języku C (część II)
A. Marciniak, Obiekty atestujące w bibliotece Turbo Vision 2.0
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
Pro Dialog 2 (1994) ISBN 83-85060-80-4
R. Trzaska, Równoległość pracy jednostek FPU i ALU procesora i486 oraz jej wykorzystanie w algorytmach numerycznych
Pobierz cały artykuł (format PDF). Rozmiar: 529 kB.
K. Koleśnik, MODSIM II – procesowy język symulacyjny zorientowany obiektowo
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.
J. Kierzenka, Z. Michalski, O ciągach arytmetycznych liczb pierwszych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.
Z. Michalski, Mieszane i addytywne generatory liczb pseudolosowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.
A. Marlewski, R. M. S. Ralha, Implementacja algorytmu QR na transputerze i w sieci transputerów
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 82 kB.
W. Complak, J. Kniat, XIX Międzynarodowe Zawody w Programowaniu Zespołowym
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.
A. Marlewski, Nie tylko o pierwszym międzynarodowym spotkaniu użytkowników programu DERIVE
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.
Pro Dialog 3 (1995) ISBN 83-85060-86-3
J. Kierzenka, Konstrukcja L-stabilnych niejawnych metod Rungego-Kutty z wykorzystaniem systemu Maple V
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
Z. Dąbrowski, U. Pużanowska, M. Poślednik, Cele informatyzacji administracji samorządowej
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
B. L. Kempski, A. Marlewski, Multiwektory, inwersje i symbol permutacyjny Levi-Civitá w programie DERIVE
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.
P. B. Sczaniecki, Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w opracowaniu wyników pomiarów
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 99 kB.
K. W. Wojciechowski, Fizyka komputerowa II – symulacje równania stanu układów klasycznych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.
G. Leopold, Testowanie złożoności liczb naturalnych metodą próbnych dzielników
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.
A. Marciniak, Programy rezydentne i ich przygotowywanie w języku Turbo Pascal
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
Pro Dialog 4 (1995) ISBN 83-85060-91-X
A. Marlewski, J. Koperski, Rozpowszechnianie i opracowanie czasopism naukowych w sieci Internet
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.
Ph. Taylor, Składanie tekstów na komputerze czy publikacje elektroniczne? Nowe tendencje w opracowaniu publikacji naukowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.
Internet – otwieranie w szkołach okna na świat (oprac. M. M. Sysło)
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98 kB.
A. Marlewski, S. Rawicki, Metoda wyznaczania całek ogólnych układu równań różniczkowych o współczynnikach okresowych opisującego systemy elektromechaniczne
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 80 kB.
A. Marciniak, 0,1
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
A. P. Urbański, Edukacyjny system programowania TRAIN 2.0
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.
K. W. Tretiakow, K. W. Wojciechowski, Fizyka komputerowa III – generatory liczb pseudolosowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.
P. Pierański, Poszukiwanie węzłów idealnych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 80 kB.
Pro Dialog 5 (1997) ISBN 83-86969-04-0
Numer 1
J. R. Nawrocki, A. Czajka, Wprowadzenie do generatora Lex
Pobierz cały artykuł (format PDF). Rozmiar: 1,63 MB.
J. Kniat, Architektura mikrokomputerów jednoukładowych grupy 8XC251Sx
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
A. Marlewski, Ą, czyli na każdym komputerze ten sam znak (niekoniecznie unikodowy)
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
A. Ren-Kurc, J. Stankiewicz, Hipertekstowa organizacja informacji
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.
K. W. Wojciechowski, Fizyka komputerowa IV – symulacje stałych sprężystości w układach modelowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.
S. Przybył, P. Pierański, Poszukiwanie węzłów idealnych III – zastosowanie języka Maple V.4 do problemu ciasnego skręcenia lin
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.
J. Buśkiewicz, P. Pierański, Poszukiwanie węzłów idealnych II – algorytm wyznaczania wielomianów Alexandra w języku Maple V.4
Pobierz cały artykuł (format PDF). Rozmiar: 275 kB.
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 82 kB.
II Ogólnopolskie Zawody w Programowaniu Zespołowym – zadania
Pro Dialog 6 (1998) ISBN 83-86969-22-9
J. Węglarz, Informatyka jako dyscyplina a wizja społeczeństwa informacyjnego
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
A. Ren-Kurc, Hipertekstowa organizacja informacji. Dostęp do zasobów WWW i poczty elektronicznej z aplikacji WinHelp WIN95/NT
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.
J. Kniat, Programowanie wizualne w języku C++
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
B. Begier, J. Cybulka, Wspomaganie pracy zespołowej w środowisku projektowym UNIFACE Six
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.
T. Pankowski, J. Ciszak, A. Sikorski, Zarządzanie transakcjami w SQL-owych systemach baz danych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
J. R. Nawrocki, M. Płażewski, A. Trendowicz, F. Woźniak, Doskonalenie osobistego procesu tworzenia oprogramowania metodą PSP
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.
A. Marciniak, A. Marlewski, Interwałowe reprezentacje liczb niemaszynowych w języku Object Pascal
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.
K. W. Wojciechowski, Symulacje komputerowe - nowa droga do poznania Natury
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96 kB.
Pro Dialog 7 (1998) ISBN 83-86969-33-4
S. Węgrzyn, Dwa oblicza informatyki – biologiczne i techniczne
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.
J. Błażewicz, P. Formanowicz, M. Kasprzak, J. Węglarz, Informatyka a biologia obliczeniowa
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.
A. Ren-Kurc, ActiveX w technologii COM i DCOM
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
A. Marciniak, K. Gajda, A. Marlewski, B. Szyszka, Założenia systemu zorientowanego obiektowo do rozwiązywania zagadnienia początkowego interwałowymi metodami typu Rungego-Kutty
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
T. Stręk, Zastosowanie systemu Maple do wyznaczania wielomianów interpolujących wyższych stopni dla trójkątnych elementów skończonych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
Z. Królikowski, Zaawansowane systemy baz danych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.
T. Stręk, Zastosowanie systemu Maple do estymacji parametrów funkcji nieliniowej za pomocą metody Gaussa-Newtona z modyfikacją Marquardta
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.
A. Marlewski, N. Zehavi, Malowanie obszarów płaskich w programie DERIVE
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.
K. W. Wojciechowski, Fizyka komputerowa V – o wyznaczaniu energii swobodnej i o problemie Keplera
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 107 kB.
Pro Dialog 8 (1999) ISBN 83-86969-37-7
B. Pilawski, Problem roku 2000 – krytyczne daty
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.
J. Swacha, Popularne standardy kompresji danych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.
L. Madeyski, Z. Mazur, Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.
L. Madeyski, Z. Mazur, Pesymistyczna złożoność obliczeniowa algorytmu faktoryzacji Fact
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.
J. Jezierski, T. Koszlajda, Z. Królikowski, R. Wrembel, Obiektowe i relacyjno-obiketowe systemy baz danych – aktualny stan technologii
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 102 kB.
A. Gandecki, A. Marlewski, Kreślenie krzywych specjalnych w języku Java
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
R. Berełkowski, 3DStudio jako narzędzie kreacji wizualizacji architektonicznej w wywbranych przykładach projektowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
B. Begier, A. Sikorski, Modelowanie obiektów aplikacji w środowisku projektowym systemu Sybase
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.
J. Cybulka, A. Sikorski, Przetwarzanie transakcji w bezpołączeniowych protokołach komunikacyjnych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
Pro Dialog 9 (1999) ISBN 83-86969-43-1
A. Trendowicz, Problemy jakości w osobistym procesie tworzenia oprogramowania
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
A. Ren-Kurc, C. Suwalski, Skrypty jako jednostki programowe w systemach Windows 95, 98, NT i 2000
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.
A. Marciniak, Finding the Integration Interval for Interval Methods of Runge-Kutta Type in Floating-Point Interval Arithmetic
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
E. Bartz, A. Marlewski, Komputerowe poszukiwanie rozwiązań pewnego równania diofantycznego
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 64 kB.
L. Madeyski, Wydajnościowo-niezawodnościowa analiza warstwy szkieletowej sieci komputerowych (prolegomena)
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
A. Marlewski, A. Marciniak, Programming the Pascal Triangle in DERIVE
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.
R. Wrembel, Z. Królikowski, M. Morzy, Magazyn danych – stan obecny i kierunki rozwoju
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 64 kB.
M. Drozdowski, P. Wolniewicz, Szeregowanie zadań jednorodnych w gronach stacji roboczych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.
Numer 1
5 numerów dalej
Koniec strony
4 numery bliżej
Pro Dialog 10 (2000) ISBN 83-86969-48-2
A. Gandecki, Interfejs JDBC – Java i bazy danych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.
M. Gajer, Parallel Image Processing on the Texas Instruments Multiprocessor System
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
M. Turegun, A Model for Teaching Diophantine Equations
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
G. Brzykcy, Algebraiczna specyfikacja systemu Prologu
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 72 kB.
L. Szczepaniak, Z. Królikowski, Kontrolowane języki naturalne - przegląd rozwiązań i zastosowań
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 76 kB.
B. Begier, B. Jankowska, A. Meissner, Proces tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem standardu UML
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 81 kB.
K. Jakubczyk, Interpolacja wielomianowa niskiego stopnia prowadzona na uzupełnianej siatce węzłów
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 79 kB.
A. Marlewski, Metoda Heuna realizowana w programie EULER
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.
J. Kniat, ASIS  – standard dostępu do informacji semantycznej kompilatorów języka Ada
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.
Pro Dialog 11 (2001) ISBN 83-86969-59-8
J. Błażewicz, M. Ratajczyk, Drzewa filogenetyczne - informatyczne problemy badawcze
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.
J. Gruber, Z. Mazur, Środowiska projektowe i programistyczne dla zintegrowanych sieciowo systemów bazodanowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.
J. Cabezas-Coechero, E. Roanes-Lozano, Towards the Abandonment of Statistical Tables
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
I. Bluemke, Podstawy testowania oprogramowania obiektowego
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 78 kB.
Z. Szyjewski, Wybrane problemy wymiarowania systemów informatycznych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.
M. Gajer, Wybrane zagadnienia programowania systemów czasu rzeczywistego zrealizowanych w oparciu o procesory DSP
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.
Pro Dialog 12 (2001) ISBN 83-86969-62-8
I. Bluemke, Metrics for Assessing Complexity and Testability of Object Oriented Software
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
E. Bilski, Z. Fryźlewicz, Modelowanie systemów globalnej infrastruktury informacyjnej (GII)
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 43 kB.
J. Stankiewicz, PSP i TSP, czyli jak doskonalić proces wytwarzania oprogramowania
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.
M. Sterna, Problemy szeregowania zadań w nieklasycznych systemach obsługi
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 100 kB.
S. Gawiejnowicz, Szeregowanie zadań o zmiennych czasach wykonywania
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.
P. Formanowicz, Selected Deterministic Scheduling Problems with Limited Machine Availability
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98 kB.
E. Kosmulska-Bochenek, CIM i zarządzanie systemami sieciowymi
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 44 kB.
J. Kniat, J. K. Ober, Conscious Brain Involvement Monitor
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.
Pro Dialog 13 (2001) ISBN 83-86969-65-2
P. Formanowicz, On Some Problems of Computational Biology
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 43 kB.
M. Gajer, Rozpoznawanie języka z użyciem metryki ulic
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 43 kB.
M. Miłosz, Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych w systemie LINGO
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.
M. Szczepański, R. Walkowiak, Prallel Programming Support System for Transputers – Educational Software
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.
B. Bębel, Z. Królikowski, A. Olszewski, R. Wrembel, Ocena efektywności systemów ROLAP i MOLAP
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 74 kB.
M. Gajer, System translacji automatycznej oparty na dialogu z użytkownikiem i przykładach translacyjnych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 79 kB.
Pro Dialog 14 (2002) ISBN 83-86969-69-5
G. Brzykcy, Wybrane środowiska do budowania systemów agentowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98 kB.
M. Gajer, Przegląd najnowszych rozwiązań w dziedzinie translacji automatycznej
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 76 kB.
J. Cybulka, Zastosowanie ontologii dziedzinowych w semantyce sieci WWW
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 102 kB.
U. Markowska-Kaczmar, Zrozumieć sieć neuronową, czyli o metodach pozyskiwania reguł z wytrenowanych sieci neuronowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.
M. Morzy, Z. Królikowski, Metody indeksowania atrybutów zawierających zbiory
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 77 kB.
M. Demichowicz, P. Mazur, OpenMP – środowisko programowania komputerów równoległych ze wspólną pamięcią
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.
E. Łukasik, Multimedia Design Process
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 78 kB.
Numer 1
5 numerów dalej
Koniec strony
5 numerów bliżej
Pro Dialog 15 (2003) ISBN 83-86969-81-4
S. Węgrzyn, O informatyce jako dziedzinie nauki o ruchu i przetwarzaniu informacji
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 70 kB.
Z. Szyjewski, Zarządzanie wiedzą korporacyjną
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.
H. Lindskog, Przetarg publiczny metodą przyspieszenia wprowadzania konkurencji na rynku teleinformatycznym
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.
K. R. Fiałkowski, B. K. Szymański, Conceptor: A Model of Emergence of Basic Speech Structures as a Part of Consciousness Development
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.
R. Słowiński, Od sztucznej inteligencji do sztucznego życia, czyli o aktywnej funkcji informatyki
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 74 kB.
J. Węglarz, Zarządzanie zasobami w systemach typu grid
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.
T. Czachórski, Analityczne modele kolejkowe w ocenie efektywności pracy systemów i sieci komputerowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 74 kB.
K. Zieliński, Ewolucja technologii tworzenia aplikacji internetowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 76 kB.
M. Kubale, Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.
J. Błażewicz, M. Kasprzak, O złożoności sekwencjonowania łańcuchów DNA
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 71 kB.
J. Brzeziński, Consistency Models of Distributed Shared Memory Systems
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 79 kB.
Pro Dialog 16 (2003) ISBN 83-86969-82-2
Numer specjalny z okazji 3. Kongresu Informatyki Polskiej
A. Piórkowski, Problem optymalnego szeregowania wiadomości z uwzględnieniem zagadnień transportu sieciowego
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.
P. Więckowski, Język zapytań dla sieci Web
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.
A. Kuszewski, K. Łapienko, Realizacja systemu zdalnego nauczania
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.
G. Brzykcy, Izolowane i interaktywne uczenie się w systemach wieloagentowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
M. Paprzycki, From Supercomputers to Agents
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.
A. Marlewski, J. Wiesenbauer, Fibonacci, Lucas and Pell Numbers in Derive for Windows
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.
D. Daniecka, Mała rzecz o schematach blokowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 77 kB.
J. Brzeziński, A. Kobusińska, Checkpoint and Rollback-Recovery of Distributed Object-Oriented Systems
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.
Pro Dialog 17 (2004) ISBN 83-86969-95-4
A. Brękiewicz, J. Jędrzejowicz, J. Neumann, R. Suski, Zastosowanie języka XML do tworzenia narzędzi wspomagających przygotowanie kursów online
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.
R. Ziembiński, Wielowymiarowe wyszukiwanie wzorców sekwencyjnych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 106 kB.
P. Kołaczkowski, Technologie tworzenia aplikacji internetowych działających po stronie serwera
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.
J. Czerniak, W. Śpiewak, Large-Scale Software Development in a Multinational Software Corporation
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
J. Cybulka, OWL – język definiowania ontologii w semantycznej sieci WWW
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.
A. Meissner, Automatyczne wnioskowanie w wybranych logikach deskrypcyjnych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96 kB.
G. Brzykcy, Programowanie z więzami
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96 kB.
W. Gotycz, G. J. Hruzik, A. Marciniak, B. Szyszka, TARPAK – program do optymalizacji wtórnego przerobu drewna przy zastosowaniu metod numerycznych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.
M. Gajer, Zastosowanie techniki algorytmów ewolucyjnych do weryfikacji hipotez linwistycznych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 93 kB.
B. Bębel, R, Wrembel, Z. Królikowski, Transaction Concepts for Data Warehouses
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
Pro Dialog 18 (2004) ISBN 83-86969-00-9
I. Rojek-Mikołajczak, Metody eksploracji danych w inteligentnej bazie danych wspomagającej projektowanie procesów technologicznych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.
A. Głowacz, A Survey of Hybrid Evolutionary Algorithms
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98 kB.
W. Jaśkowski, K. Jędrzejek, J. Kniat, B. Nyczkowski, S.Skowronek, Lifetch – Life Saving System
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.
H. Budzisz, K. Kadowski, W. Suslow, Today's Concepts of Teaching Computer Science Basics and Occupational Profile of Software Engineer
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96 kB.
J. Rykowski, Personalizacja monitorowania sieciowych źródeł za pomocą agentów programowych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.
M. Drozdowski, M. Lawenda, Algorytm genetyczny dla wieloetapowego przetwarzania zadań jednorodnych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 97 kB.
P. Rek, K. Władyszewski, Ł. Popenda, M. Wolski, M.Lawenda, Naukowa Biblioteka Cyfrowa NMR – od wymagań do projektu
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 97 kB.
M. Jankowska, A. Marciniak, Założenia systemu IMM do rozwiązywania zagadnienia początkowego przedziałowymi metodami wielokrokowymi
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 101 kB.
L. Jankowski, A. Marlewski, Problems with a Heart-Shaped Curve
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 100 kB.
Pro Dialog 19 (2005) ISBN 83-86969-06-8
P. Kołaczkowski, I. Bluemke, A Soft Real-Time Precise Tracing Garbage Collector for C++
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.
I. Bluemke, Automated Support for State-Based Testing
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 93 kB.
J. Brzeziński, A. Danilecki, Wybrane zastosowania spekulacji w systemach z rozproszoną pamięcią współdzieloną
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 82 kB.
A. P. Urbański, On the Superiority of Internet-Based Mass Enrolment to High Schools over Traditional
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96 kB.
M. Żurawski, O stosowaniu techniki algorytmów ewolucyjnych do weryfikacji hipotez lingwistycznych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 94 kB.
A. Marciniak, O złożoności obliczeniowej wybranych metod przedziałowych rozwiązywania zagadnienia początkowego
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 99 kB.
P. P. Mazur, Counting Self-Avoiding Walks: An Open-Loop Algorithm and the Complexity of the Brute-Force Algorithm
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 97 kB.
J. Kniat, A. Marciniak, O obliczeniach przedziałowych w systemie Mathematica
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 99 kB.
Pro Dialog 20 (2005) ISBN 83-86969-12-2
Numer 1
5 numerów dalej
Koniec strony
5 numerów bliżej
D. Król, B. Podsiadły, Porównywanie sekwencji metodą LCS w środowisku J2EE
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 108 kB.
P. Potera, Możliwości zastosowania pakietu MuPAD w fizyce
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 99 kB.
J. Brzeziński, M. Kalewski, M. Libuda, A Short Survey of Basic Algorithmic Problems in Distributed Ad Hoc Systems
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 103 kB.
M. Cierniewski, J. Kniat, P. Marciniak, M. Zduniak, M. Zygmunt, Handy Hand – Power at Your Finertips
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.
A. P. Urbański, Organization and Economics of Entertainment Services Networks Exchanging Virtual Goods
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.
Pro Dialog 21 (2006) ISBN 83-86969-24-6
W. W. Koczkodaj, R. Tadeusiewicz, Próba porównania nauczania informatyki w Kanadzie i w Polsce
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.
Z. Fryźlewicz, R. Gierusz, Portable Declarative Format for Specyfying Graphical User Interfaces
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 101 kB.
K. Gajda, A. Marciniak, Symplectic Interval Methods for Solving Hamiltonian Problems
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.
M. Jankowska, A. Marciniak, On Interval Methods of the BDF Type for Solving the Initial Value Problem
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.
M. Roszak, A. P. Urbański, Porównanie technologii Rich Internet Application (RIA) w wersji Macromedia Flex z tradycyjną technolgią PHP/MySQL/HTML
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 97 kB.
T. Gratkowski, Model przyjętej formalizacji artefaktów i reguł dla metodyki Cheesmana-Danielsa
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 120 kB.
P. Błoch, J. Kniat, M. Łabędzki, K. Pawelski, A. Zawada, OPTI VOMMS – system wspomagający administrację dla towarzystwa naukowo-technicznego
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98 kB.
Pro Dialog 22 (2007) ISBN 83-86969-31-2
M. Stabno, Compression Schemes for Bitmap Indices in Data Warehouses
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 99 kB.
K. Billewicz, A View on Aspect Oriented Programming
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 93 kB.
W. Dobrosielski, J. Czerniak, Optimizing the Efficiency of Cryptological Processes Based on the RIJNDAEL-AES Algorithm by Means of its Parallel Implementation
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.
W. Pieprzyca, Kolorowane sieci Petriego jako narzêdzie modelowania systemów informatycznych
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.
M. Młyński, Analiza wykorzystania architektury zorientowanej na usługach
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.
B. Bigelow, R. Janicki, T. Kakiashvili, W. W. Koczkodaj, R. Tadeusiewicz, A Case of Web Cancer
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
E. Łukasik, G. Przybył, Internetowe archiwum Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 99 kB.
Pro Dialog 23 (2007) ISBN 83-86969-48-0
A. Białas, Using the UML/OCL Methodology to Improve the IT Security Development Process
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 97 kB.
L. Jamroż, J. Raszka, Max-Plus Algebra in Modeling of Access to Common Resources
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.
P. Potera, A. Gierczyk, Analiza poprawności programów i aplikacji do zastosowań na lekcjach fizyki
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.
A. Wagner, A. P. Urbański, Społecznościowy serwis Netowisko.pl dla obozów o profilu naukowo-technicznym w celu krzewienia wiedzy technicznej
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96 kB.
A. Marciniak, An Interval Difference Method for Solving the Poisson Equation – The First Approach
Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 109 kB.
Spis treści numerów 1 – 23
Numer 1
Koniec strony
5 numerów bliżej
Powrót do strony głównej