A.D.Danilecki, Poznan, Polska
Politechnika Poznanska, Wydzial Informatyki i Zarzadzania
W tej chwili adanilecki _malpa_ cs.put.poznan.pl
Z wykorzystaniem wielu listow z uwagami od wielu autorow
Krótki wstęp do programowania z wykorzystaniem inline assemblera x86


Dodatek A: Opis niektórych instrukcji assembleraA.1: Alfabetyczny spis instrukcji
A.2: Tematyczny spis instrukcji
A.3: Opis
Część A-H *
Część I-O *
Część P-Z *
A.4 Znaczniki rejestr (EFLAGS)
A.5 Przyrostki instrukcji

Instrukcje te powinny występować albo w pliku .s ( z kodem źródłowym w assemblerze) albo w środku dyrektywy asm. Jeżeli nie chcemy by gcc optymalizowało wnętrza dyrektywy asm, powinniśmy dodać słowo volatile . Dla zgodności z innymi kompilatorami, możemy zamiast tych słów użyć równoważnych __asm__ __volatile__ . Instrukcje powinny być pisane w cudzysłowiach, oddzielane znakami nowej linii, np

asm ("instrukcja \n Instrukcja");
albo
asm ("instrukcja\n" "Instrukcja\n");
Aby uzyskać przejrzysty kod po zassemblowaniu go przez gcc (gcc -S) powinniśmy stosować dodatkowo tabulacje '\t'. Zapis następujący :
asm (
"instrukcja"
"instrukcja"
);
jest błędny.

Postać instrukcji assemblerowej opisana jest też w punkcie drugim niniejszego dokumentu.
Ogólne zasady opisano również tam.

Dla przypomnienia : używamy '%' przed nazwą rejestrów (%% gdy używamy rozszerzonego asma) np : %ebx,%ecx,%edx, %esi,%edi,%ebp,%esp... Używamy '$' przed stałą. Używamy przyrostków określających typ argumentów, mianowicie 'b' by określić że argument ma długość jednego bajtu (np char), 'w' jeśli ma długość dwóch bajtów, 'l' jeśli ma długość czterech bajtów (np int).

Możemy używać etykiet, do których później możemy skakać instrukcjami loop czy też jmp . Etykietą jest dowolny ciąg znaków zakończony ':' czyli dwukropkiem. Nazwa etykiety musi występować samotnie w linii.

Następujące oznaczenia zostały przyjęte do oznaczania typu argumentów:
 • imm - stała
 • reg - rejestr
 • mem - adres
 • mmxreg - rejestr MMX
 • fpureg - rejestr koprocesora
 • Liczba następująca po takim oznaczeniu, jedna z : 8,16,32,64 i oznacza typ operandu - że ma być traktowany jako liczba odpowiednio 8-bitowa itd. Oznaczenia rejestrów:

 • %mm0-%%mm7 - 8 rejstrów MMX (64-bitowe)
 • %st0-%st7 - 8 rejestrów koprocesora
  rejestry ogólnego przeznaczenia :
 • %cl,%bl,%al,%dl - rejstry 8-bitowe
 • %ch,%bh,%ah,%dh - rejestry 8-bitowe, starsze 8 bitów rejestrów ex, ax itd.
 • %ex,%ax,%dx,%bx - rejstry 16- bitowe
 • %edx,%ecx,%eax,%ebx - rejestry 32 bitowe
  rejestry wskaźnikowe:
 • %esp (stack pointer),%ebp(frame pointer)
  rejestry indeksowe
 • %esi,%edi
  rejestry segmentowe
 • %ss,%cs,%ds,%es,%gs,%fs (stack,code,4*data)
  rejestry kontrolne
 • %cr0, %cr2, %cr3 (?)
  rejestry testowe
 • %tr6-7
  rejstry do debugingu
 • %db0-7

 • %eax- inaczej akumulator, często wykorzystywany w operacjach arytmetycznych.
  %ecx - wykorzystywany często w pętlach
  %ebx - wskaźnik do danych w segmencie %ds.
  %edx - wskaźnik wejścia/wyjścia
  %esi : wskaźnik do danych w segmencie %ds. Źródło w operacjach na łańcuchach
  %edi : wskaźnik do danych w segmencie %es . Przeznaczenie w operacjach na łańcuchach.
  %esp : wskaźnik na stos
  %ebp : wskaźnik na dane na stosie
  Dodatkowo : wskaźnik rozkazów ip, (pokazujący następną instrukcję do wykonania, nie zajmuj się nim, ja nigdy się nim nie zajmowałem) rejestr znaczników w których ważne dla nas są: CF - wskaźnik przeniesienia, PF - wskaźnik parzystości, AF - wskaźnik przeniesienia pomocniczego, ZF - wskaźnik zera (uzywany chyba najczęściej), SF -wskaźnik znaku.

  Dodatkowo są rejestry : Control registers, Test registers, Debug registers.
  Nigdy ich nie używałem i mogę się tylko domyślać do czego służą. Jeśli ktoś wie, zna przykłady wykorzystania proszę o kontakt.

  Jak już wspomniałem, kiepski ze mnie assemblerowiec, więc nie wszystkie opisane w dodatku instrukcje znam i używam. Te które używam, które sprawdziłem z gcc i których działania jestem pewien, zaznaczone są w spisie symbolem (#).

  Opis każdej komendy wygląda następująco :

  NAZWA

  dostępna: 386/486/PPro/MMX/PII
  liczba mikrokodów:
  komenda sprawdzona/ komenda niesprawdzona
  Opis:
  Patrz też:
  kategoria:

  Liczbę mikrokodów zaczerpnąłem z dokumentu 'optimize.pdf' z strony www.intel.com/design/manuals. Chętnie bym się dowiedział czy nie ma tam jakichś pomyłek, i jak się ma ilość mikrokodów do liczby taktów w trakcie których wykonywana jest instrukcja (Tak jak to podane jest w książce np. A.Marciniaka). Mogę tylko podejrzewać, że liczba mikrokodów, podana w instrukcji intelowskiej jest liczbą opcodów na jakie tłumaczona jest instrukcja, ew. liczbę bajtów może i nijak ma się do ilości taktów (cykli zegarowych) czyli czasu wykonania tej instrukcji. Tak czy inaczej informację tę należy traktować z przymrużeniem oka, jako wskazówkę zaledwie która instrukcja jest krótsza, a która dłuższa.
  Jeżeli instrukcja jest nie sprawdzona przeze mnie, to podchodź podejrzliwie do podanej kolejności operandów. Pamiętaj, korzystałem z dokumentacji w których zawsze korzystano z składni intelowskiej, podczas gdy w gcc korzystamy z składni unixowej ( Żeby było śmieszniej, nie jestem na sto procent pewien, że tak jest zawsze.)Czasami chciało mi się to poprawiać, ale znacznie częściej nie :) Sorry :). Jeżeli znasz się dobrze na asmie w notacji unixowej, proszę, skontaktuj się ze mną, żebym mógł poprawić ewentualne błędy
  Niektóre instrukcje nie są w ogóle przyjmowane przez gcc, np. retf. Jako takie nie zostały wymienione w tym spisie.

  A.1: Alfabetyczny spis instrukcji


  do spisu treści
  Oznaczenia
  (#) instrukcja sprawdzona przeze mnie ( na 100% jestem pewien jej działania )
  (+) instrukcja zawarta w spisie tematycznym
  (*) instrukcja opisana
  AAA + *
  AAD + *
  AAM + *
  AAS + *
  ADC + *
  ADD + * #
  AND + * #
  ARPL + *
  BOUND + *
  BSF + * #
  BSR + * #
  BSWAP + * #
  BT + * #
  BTC + * #
  BTR + * #
  BTS + * #
  CALL + *
  CBW + *
  CDQ + *
  CLC + *
  CLD + *
  CLI + * #
  CLTS + *
  CMC + *
  CMOV + *
  CMP + * #
  CMPSB + *
  CMPSL + *
  CMPSW + *
  CMPXCHG + *
  CMPXCHG8B + *
  CPUID + * #
  CWD + *
  CWDE + *
  DAA + *
  DAS + *
  DEC + * #
  DIV + * #
  EMMS + *
  ENTER + *
  FABS + *
  FADD + *
  FADDP + *
  FBLDP + *
  FBSTP + *
  FCHS + *
  FCLEX + *
  FCMOV + *
  FCOM + *
  FCOMI + *
  FCOMIP + *
  FCOMP + *
  FCOMPP + *
  FCOS + *
  FDECSTP + *
  FDISI + *
  FDIV + *
  FDIVP + *
  FDIVR + *
  FDIVRP + *
  FENI + *
  FFREE + *
  FIADD + *
  FICOM + *
  FICOMP + *
  FIDIV + *
  FIDIVR + *
  FILD + *
  FIMUL + *
  FINCSTP + *
  FINIT + *
  FIST + *
  FISTP + *
  FISUB + *
  FLD + *
  FLDCW + * #
  FLDENV + *
  FLDxx + *
  FMUL + *
  FMULP + *
  FNINIT + *
  FNCLEX + *
  FNDISI + *
  FNOP + *
  FPATAN + *
  FPREM + *
  FPREM1 + *
  FPTAN + *
  FRNDINT + *
  FRSTOR + *
  FSAVE + *
  FSCALE + *
  FSETPM + *
  FSIN + *
  FSINCOS + *
  FSQRT + *
  FST + *
  FSTCW + * #
  FSTENV + *
  FSTP + *
  FSTSW + *
  FSUB + *
  FSUBP + *
  FSUBR + *
  FSUBRP + *
  FTST + *
  FUCOM + *
  FUCOMI + *
  FUCOMIP + *
  FXAM + *
  FXCH + *
  FxDISI + *
  FxENI + *
  F2XM1 + *
  FXTRACT + *
  FYL2X + *
  FYL2XP1 + *
  HLT + *
  IBTS + *
  ICEBP + *
  IDIV + *
  IMUL + * #
  IN + *
  INC + * #
  INSB + *
  INSL + *
  INSW + *
  INT + *
  INT01 + *
  INT1 + *
  INT3 + *
  INTO + *
  INVD + *
  INVLPG + *
  IRET + *
  IRETD + *
  IRETW + *
  Jcc + * #
  JCXZ + * #
  JECXZ + * #
  JMP + * #
  LAHF + *
  LAR + *
  LDS + *
  LEA + * #
  LEAVE + *
  LES + *
  LFS + *
  LGDT + *
  LGS + *
  LIDT + *
  LLDT + *
  LMSW + *
  LOADALL *
  LOCK + *
  LODSB + *
  LODSD + *
  LODSW + *
  LOOP + * #
  LOOPE + * #
  LOOPNE + * #
  LOOPNZ + * #
  LOOPZ + * #
  LSL *
  LSS + *
  LTR + *
  MOV + * #
  MOVD + * #
  MOVQ + * #
  MOVSB + *
  MOVSL + *
  MOVSW + *
  MOVSX + *
  MOVZX + *
  MUL + * #
  NEG + * #
  NOP + * #
  NOT + * #
  OR + * #
  OUT + *
  OUTSB + *
  OUTSL + *
  OUTSW + *
  PACKSSDW + *
  PACKSSWB + *
  PACKUSWB + *
  PADDSIW + *
  PADDxx + *
  PAND + *
  PANDN + *
  PAVEB + *
  PCMP + *
  PDISTIB + *
  PMACHRIW + *
  PMADDWD + *
  PMAGW + *
  PMULHRIW + *
  PMULHRW + *
  PMULHW + *
  PMULLW + *
  PMVccZB + *
  POP + * #
  POPAx + *
  POPFx + *
  POR + *
  PSLLx + *
  PSRAx + *
  PSRLx + *
  PSUBSIW + *
  PSUBxx + *
  PUNPCKxx + *
  PUSH + * #
  PUSHAx + *
  PUSHFx + *
  PXOR + *
  RCL + *
  RCR + *
  RDMSR *
  RDPMC *
  RDTSC *
  REP + *
  RET + *
  ROL + *
  ROR + *
  RSM *
  SAHF + *
  SAL + *
  SAR + *
  SBB + *
  SCASB *
  SCASL *
  SCASW *
  SETcc + * #
  SGDT + *
  SHL + *
  SHLD + *
  SHR + *
  SHRD + *
  SIDT + *
  SLDT + *
  SMI *
  SMSW + *
  STC + *
  STD + *
  STI + *
  STOSB + *
  STOSL + *
  STOSW + *
  STR + *
  SUB + * #
  TEST + *
  VERR *
  VERW *
  WAIT + *
  WBINVD + *
  WRSMR *
  XADD + *
  XBTS *
  XCHG + *
  XLATB + *
  XOR + *

  A.2: Tematyczny spis instrukcji


  do spisu treści
  Niektóre instrukcje mogą się znaleźć równocześnie w kilku kategoriach, np instrukcje MMX (kategoria MMX i arytmetyczne).Nie wszystkie instrukcje ujęte w spisie alfabetycznym znajdują się w spisie tematycznym (nie żebym był leniwy)
  Kategorie :

  Instrukcje MMX

  Instrukcje specyficzne dla Pentium/Pentium Pro/Pentium II

  Intrukcje arytmetyczne

  Instrukcje koprocesora - zmiennoprzecinkowe

  Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  Instrukcje łańcuchowe

  Instrukcje logiczne

  Instrukcje skoków, pętli i porównań

  Instrukcje wejścia-wyjścia

  Instrukcje manipulujące danymi

  Instrukcje przerwań

  Inne instrukcje

  Instrukcje MMX

  EMMS
  MOVD
  MOVQ
  PACKSSDW
  PACKSSWB
  PACKUSWB
  PADDSIW - Cyrix
  PADDxx
  PAND
  PANDN
  PAVEB - Cyrix
  PCMP
  PDISTIB - Cyrix
  PMACHRIW - Cyrix
  PMADDWD
  PMAGW - Cyrix
  PMULHRIW - Cyrix
  PMULHRW - Cyrix
  PMULHW
  PMULLW
  PMVccZB - Cyrix
  POR
  PSLLx
  PSRAx
  PSRLx
  PSUBSIW - Cyrix
  PSUBxx
  PUNPCKxx
  PXOR

  Instrukcje manipulujące danymi

  CMOVcc
  IN
  MOV
  MOVD
  MOVQ
  MOVSB
  MOVSL
  MOVSW
  MOVSX
  MOVZX
  PACKSSDW
  PACKSSWB
  PACKUSWB
  POP
  POPAx
  POPFx
  PUNPCKxx
  PUSH
  PUSHAx
  PUSHFx

  Instrukcje wejścia-wyjścia

  IN
  INSB
  INSL
  INSW
  OUT
  OUTSB
  OUTSL
  OUTSW

  Instrukcje arytmetyczne

  AAA
  AAD
  AAM
  AAS
  ADC
  ADD
  DAA
  DAS
  DEC
  DIV
  IDIV
  IMUL
  INC
  MUL
  PADDxx
  PMADDWD
  PMULHW
  PMULLW
  PSUBxx
  SBB
  SUB
  XADD
  XCHG
  XLATB

  Instrukcje koprocesora - zmiennoprzecinkowe

  FABS
  FADD
  FADDP
  FBLDP
  FBSTP
  FCHS
  FCLEX
  FCMOV
  FCOM
  FCOMI
  FCOMIP
  FCOMP
  FCOMPP
  FCOS
  FDECSTP
  FDISI
  FDIV
  FDIVP
  FDIVR
  FDIVRP
  FENI
  FFREE
  FIADD
  FICOM
  FICOMP
  FIDIV
  FIDIVR
  FILD
  FIMUL
  FINCSTP
  FINIT
  FIST
  FISTP
  FISUB
  FLD
  FLDxx
  FLDCW
  FLDENV
  FLDxx
  FMUL
  FMULP
  FNINIT
  FNOP
  FPATAN
  FPREM
  FPREM1
  FPTAN
  FRNDINT
  FRSTOR
  FSAVE
  FSCALE
  FSETPM
  FSIN
  FSINCOS
  FSQRT
  FST
  FSTCW
  FSTENV
  FSTP
  FSTSW
  FSUB
  FSUBP
  FSUBR
  FSUBRP
  FTST
  FUCOM
  FUCOMI
  FUCOMIP
  FXAM
  FXCH
  FxDISI
  FxENI
  F2XM1
  FXTRACT
  FYL2X
  FYL2XP1

  Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  AAA
  AAD
  AAM
  AAS
  ADC
  ADD
  AND
  BSF
  BSR
  BSWAP
  BT
  BTC
  BTR
  BTS
  CBW
  CDQ
  CMP
  CMPXCHG
  CMPXCHG8B
  CWD
  CWDE
  DAA
  DAS
  DEC
  DIV
  FIADD
  FIDIV
  FIDIVR
  FIMUL
  FISUB
  FLD
  FLDxx
  IDIV
  IMUL
  INC
  MUL
  NEG
  NOT
  RCL
  RCR
  ROL
  ROR
  SAL
  SAR
  SHL
  SHLD
  SHR
  SHRD
  SBB
  SETcc
  SUB
  TEST
  XADD
  XCHG
  XLATB
  XOR

  Instrukcje logiczne

  AND
  BSF
  BSR
  BT
  BTC
  BTR
  BTS
  NEG
  NOT
  PAND
  PANDN
  PCMP
  PSLLx
  PSRAx
  PSRLx
  PXOR
  RCL
  RCR
  ROL
  ROR
  SAL
  SAR
  SHL
  SHLD
  SHR
  SHRD
  SETcc
  TEST
  XOR

  Instrukcje specyficzne dla Pentium/ Pentium Pro/Pentium II

  CMOVcc
  CMPXCHG8B
  FCMOV
  FCOMI
  FCOMIP
  FUCOMI
  FUCOMIP
  ICEBP

  Instrukcje skoków, pętli i porównań

  CMOVcc
  CMP
  CMPSB
  CMPSL
  CMPSW
  CMPXCHG
  CMPXCHG8B
  Jcc
  JCXZ
  JECXZ
  JMP
  LOOP
  LOOPE
  LOOPNE
  LOOPNZ
  LOOPZ

  Instrukcje łańcuchowe

  CMPSB
  CMPSL
  CMPSW
  INSB
  INSL
  INSW
  LODSB
  LODSD
  LODSW
  OUTSB
  OUTSD
  OUTSW
  STOSB
  STOSL
  STOSW

  Instrukcje przerwań

  FDISI
  FENI
  CLI
  ICEBP
  INT
  INT01
  INT1
  INT3
  INTO
  IRET
  IRETD
  IRETW
  STI

  Inne instrukcje

  ARPL
  BOUND
  CALL
  CLC
  CLD
  CLI
  CLTS
  CMC
  CPUID
  EMMS
  ENTER
  HLT
  IBTS
  INVD
  INVLPG
  LAHF
  LAR
  LEA
  LEAVE
  LDS
  LES
  LFS
  LGS
  LGDT
  LIDT
  LLDT
  LMSW
  LOCK
  LSS
  LTR
  NOP
  REP
  RET
  SAHF
  SGDT
  SIDT
  SLDT
  SMSW
  STC
  STD
  STI
  STR
  WAIT
  WBINVD
  Początek opisu

  AAA

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda niesprawdzona
  Składnia: aaa
  Opis: Powinna być używana po użyciu komendy ADD , której wynik był umieszczony w %al. Jej celem jest sprawdzenie, czy nastąpiło przepełnienie przy dodawaniu (np 16+16 = wynik to 32 i nie mieści się w rejestrze %al). Używana jest przy operacjach na liczbach w rozpakowanym formacie BCD (gdzie binarnie kodujemy liczby dziesiętnie, tzn : 1000 1000 zwykle to 128+8=136, ale w kodowaniu BCD byłoby to 88). Gdy dokonujemy operacji na liczbach w spakowanym formacie BCD, powinniśmy używać zamiast tej instrukcji poleceń DAA lub DAS . Nigdy poza UTK (zajęciami z układów techniki cyfrowej) i tym podobnych nie zajmowałem się liczbami w formacie BCD. Podobno łatwo liczby te tłumaczyć do formatu ASCII i z powrotem.
  Jeżeli cztery mniej znaczące bity AL są większe od 9 lub AF jest równe 1, to do %al jest dodawane 6, cztery bardziej znaczące bity AL są zerowane, AH jest zwiększane o 1, a AF i CF przyjmują wartość 1.
  Patrz też: AAD , AAS , AAM DAA , DAS
  Kategoria: Instrukcje Arytmetyczne
  Instrukcje operujące na licznach całkowitych

  AAD

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 3
  komenda niesprawdzona
  Składnia: aad
  aad imm
  Opis: Instrukcja powinna być wykonana przed dwójkowym dzieleniem dwóch operandów wyrażonych w rozpakowanym kodzie BCD (iloraz również jest wtedy wyrażony w tym kodzie). Do %al jest dodawana wartość 10*%ah, a %ah ustawiana jest na zero. Jest to w operacja odwrotna do AAM.
  AAS , AAM DAA , DAS
  Kategoria: Instrukcje Arytmetyczne
  Instrukcje operujące na licznach całkowitych

  AAM

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 4
  komenda niesprawdzona
  Składnia: aam
  amm imm
  Opis : Instrukcję tą powinieneś wykonać po pomnożeniu dwu liczb w formacie rozpakowanym BCD i pozostawieniu rezultatu w %al. Dzieli %al przez dziesięć i pozostawia wynik w %ah, a resztę z dzielenia w %al. Zamiast dzielić przez dziesieć można podzielić przez dowolną stałą. Np. "aam 16\n" spowoduje że dwie czwórki bitów (ang. nibbles) z rejestru %al zostaną rozdzielone między %ah i %al.
  Patrz też: AAD , AAS , AAA DAA , DAS
  Kategoria: Instrukcje Arytmetyczne
  Instrukcje operujące na licznach całkowitych

  AAS

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda niesprawdzona
  Składnia: aas
  Opis: Powinna być używana po użyciu komendy SUB , której wynik był umieszczony w %al. Jej celem jest sprawdzenie, czy nie nastąpił niedomiar przy odejmowaniu. Uzywana jest przy operacjach na liczbach w rozpakowanym formacie BCD (gdzie binarnie kodujemy liczby dziesiętnie, tzn : 1000 1000 zwykle to 128+8=136, ale w kodowaniu BCD byłoby to 88). Gdy dokonujemy operacji na liczbach w spakowanym formacie BCD, powinniśmy używać zamiast tej instrukcji poleceń DAA lub DAS . Nigdy poza UTK (zajęciami z układów techniki cyfrowej) i tym podobnych nie zajmowałem się liczbami w formacie BCD. Podobno łatwo liczby te tłumaczyć do formatu ASCII i z powrotem.
  Jeżeli cztery mniej znaczące bity AL są większe od 9 lub AF jest równe 1, to do %al jest dodawane 6, cztery bardziej znaczące bity AL są zerowane, AH jest zmniejszane o 1, a AF i CF przyjmują wartość 1.
  Patrz też: AAD , AAM , AAA DAA , DAS
  Kategoria: Instrukcje Arytmetyczne
  Instrukcje operujące na licznach całkowitych

  ADC

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: różnie dla różnej składni, patrz niżej
  komenda niesprawdzona
  składnia :
  adc %al,imm8 : 2
  adc %eax,imm16/32 : 2
  adc m16/32,imm16/32 : 4
  adc m16/32, r16/32 : 4
  adc m8,imm8 : 4
  adc m8,r8 : 4
  adc r16/32,imm16/32 : 2
  adc r16/32,m16/32 : 3
  adc r16/32,rm16/32: 2
  adc r8,m8 : 2
  adc r8,imm8 : 3
  adc r8,rm8 : 2
  adc rm16/32,r16/32 : 3
  adc rm8,r8 : 2
  Opis: Instrukcja ta dodaje dwie liczby całkowite, do wyniku dodaje CF i wynik umieszcza w operandzie "przeznaczenie", czyli w notacji intelowskiej- pierwszym w notacji unixowej - w drugim. Prxy okazji - czy ktoś wie co znaczy "rm"? W opisie mikrokodów wyżej stosuję notację intelowską (najpierw przeznaczenie, potem źródło) bo tak łatwiej mi przepisuje sie z dokumentacji. Flaga CF jest ustawiana jeżeli znowu nastąpi przepełnienie.
  Patrz też: ADD Kategoria : Instrukcje Arytmetyczne
  Instrukcje operujące na licznach całkowitych

  ADD

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: różnie dla różnej składni, patrz niżej
  komenda niesprawdzona
  składnia :
  add %al,imm8 : 1
  add %eax,imm16/32 : 1
  add m16/32,imm16/32 : 4
  add m16/32, r16/32 : 4
  add m8,imm8 : 4
  add m8,r8 : 4
  add r16/32,imm16/32 : 1
  add r16/32,imm8 : 1
  add r16/32,m16/32: 2
  add r16/32,rm16/32 : 1
  add r8,imm8 : 1
  add r8,m8 : 2
  add r8,rm8 : 1
  add rm16/32,r16/32 : 1
  add rm8,r8 : 1
  Opis: Instrukcja ta dodaje dwie liczby całkowite i wynik umieszcza w operandzie "przeznaczenie", czyli w notacji intelowskiej- pierwszym w notacji unixowej - w drugim. Przy okazji - czy ktoś wie co znaczy "rm"? W opisie mikrokodów wyżej stosuję notację intelowską (najpierw przeznaczenie, potem źródło) bo tak łatwiej mi przepisuje sie z dokumentacji. Flaga CF jest ustawiana jeżeli nastąpi przepełnienie.
  Przykład : movl $2,%eax \n addl $2,%eax wynik : w %eax jest 4 .
  Patrz też: ADC , XADD , FADD , FIADD
  Kategoria : Instrukcje Arytmetyczne
  Instrukcje operujące na licznach całkowitych

  AND

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 3
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  and %al,imm8 : 1
  and %eax,imm16/32 : 1
  and m16/32,imm16/32 : 4
  and m16/32, r16/32 : 4
  and m8,imm8 : 4
  and m8,r8 : 4
  and r16/32,imm16/32 : 1
  and r16/32,imm8 : 1
  and r16/32,m16/32: 2
  and r16/32,rm16/32 : 1
  and r8,imm8 : 1
  and r8,m8 : 2
  and r8,rm8 : 1
  and rm16/32,r16/32 : 1
  and rm8,r8 : 1
  Opis: Boolowskie mnożenie obu operandów. Tzn, tak samo jak operator '&' w C : 1 & 1 == 1 a 1&0. 0&0, 0&1 ==0. Identyczną operację, tyle tylko że na liczbach typu long long, przeprowadza PAND . Wynik zostawiany jest w drugim operandzie.

  Przykład : movl $7,%ecx \n movl $3,%edx \n and %ecx,%edx Wynik : w %edx pozostaje 3.
  Patrz też: OR , XOR NOT , NEG POR , PXOR PAND , PANDN
  Kategoria: Instrukcje logiczne
  Instrukcje operujące na licznach całkowitych

  ARPL

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda niesprawdzona
  Składnia: arpl m16
  arpl rm16,r16
  Opis: Jeżeli pole uprzewilejowania pierwszego operandu, którym powinien być selector segmentu, jest mniejsze niż pole uprzewilejowania drugiego operandu, to ZF przyjmuje wartość 1, i pole uprzewilejowania pierwszego argumentu przyjmuje wartość odpowiedniego pola drugiego argumentu
  Patrz Też:
  Kategoria : Inne Instrukcje

  BOUND

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  bound r16/32,m16/32
  Opis : Instrukcja ta oczekuje, że drugi argument wskazuje na miejsce w pamięci zawierające dwie wartości tego samego rozmiaru jak pierwszy argument (tzn. dwa słowa gdy pierwszym argumentem jest rejestr 16-bitowy, dwa podwójne słowa gdy pierwszym argumentem jest rejestr 32-bitowy). Jeżeli wartość w pierwszym argumencie jest mniejsza od pierwszej wartości w pamięci, lub większa lub równa niż druga wartość, wysyła wyjątek BR (wyjątek 5, fault - czyli że po wystąpieniu wyjątku i wywołaniu procedury obsługi próbuje się ponownie wykonać instrukcję która wywołała wyjątek - za "Laboratorium systemu operacyjnego Linux ", praca zbiorowa studentów Uniwersystetu Warszawskiego. Tutaj widać że A.Marciniak nie rozumie różnicy między wyjątkiem a przerwaniem) (przekroczenie tablicy) stąd komenda ta nadaje się do testowania tablic.
  Patrz także: Kategoria : Inne Instrukcje

  BSF

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 3 lub 2
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  bsf im16/32,r16/32
  bsf rm16/32,r16/32
  Opis: Przeszukuje pierwszy operand w poszukiwaniu ustawionego bitu (czyli =1). Jeżeli go znajdzie, w drugim operandzie znajduje się jego index, ZF ustawiany jest na 1. Jeżeli pierwszy operand jest równy zeru, ZF ustawiany jest na 0. Przeszukuje od najmniej znaczącego do najbardziej znaczącego. Indeksy zaczynają się od 0 (najmniej znaczący bit) do 16/32 (najbardziej znaczący bit.
  Przykłady : movl $3,%eax \n bsf %eax,%ecx \n %ecx równe jest 0. movl $6,%eax \n bsf %eax,%ecx \n %ecx równe jest 1.
  Patrz także : BSR BT BTC BTR
  Kategoria : Instrukcje logiczne , Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  BSR

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 3 lub 2
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  bsr m16/32,r16/32
  bsr rm16/32,r16/32
  Opis: Przeszukuje pierwszy operand w poszukiwaniu ustawionego bitu (czyli =1). Jeżeli go znajdzie, w drugim operandzie znajduje się jego index, ZF ustawiany jest na 1. Jeżeli pierwszy operand jest równy zeru, ZF ustawiany jest na 0. Przeszukuje od najbardziej znaczącego do najmniej znaczącego. Indeksy zaczynają się od 0 (najmniej znaczący bit) do 16/32 (najbardziej znaczący bit.
  Przykłady : movl $3,%eax \n bsf %eax,%ecx \n %ecx równe jest 1. movl $6,%eax \n bsf %eax,%ecx \n %ecx równe jest 2.
  Patrz także : BSF BT BTC BTR Kategoria : Instrukcje logiczne , Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  BSWAP

  Dostępna: od 486
  Liczba Mikrokodów: 2
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  bswap r32
  Opis: Instrukcja ta zamienia bity 0-7 z bitami 24-31, a bity 8-15 z bitami 16-23, czyli zamienia kolejnością słowa w rejestrze.
  Przykład : movl $1,%eax \n bswap %eax \n %eax równa się 2^24 (bit 0 zamienił się miejscem z bitem 24 ) czyli 16777216
  Patrz też: XCHG
  Kategoria : Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  BT

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 2/complex/1/1
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  bt imm8,reg16/32
  bt r16/32,m16/32
  bt imm8,rm16/32
  bt r16/32,rm16/32

  Opis: Jeżeli bit drugiego operandu o indeksie podanym pierwszym operandem równa się 1, CF również równa się jeden. W przeciwnym wypadku CF równa się 0.
  Przykład: movl $1,%eax \n bt $0,%eax CF równa się 1.
  Patrz też: BTC , BTR BTS
  Kategoria : Instrukcje logiczne , Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  BTC

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 4/complex/1/1
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  btc imm8,reg16/32
  btc r16/32,m16/32
  btc imm8,rm16/32
  btc r16/32,rm16/32

  Opis: Jeżeli bit drugiego operandu o indeksie podanym pierwszym operandem równa się 1, CF również równa się jeden. W przeciwnym wypadku CF równa się 0. Bit o podanym indeksie zostaje uzupełniony (tzn jeśli równa się 0, to po wykonaniu będzie się równał 1, jeśli równa się 1, to będzie się równał 0)
  Przykład: movl $1,%eax \n btc $0,%eax CF równa się 1. %eax równa się 0 movl $5,%eax \n btc $2,%eax CF równa się 1. %eax równa się 1.
  Patrz też: BT , BTR , BTS
  Kategoria : Instrukcje logiczne , Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  BTR

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 4/complex/1/1
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  btr imm8,reg16/32
  btr r16/32,m16/32
  btr imm8,rm16/32
  btr r16/32,rm16/32

  Opis: Jeżeli bit drugiego operandu o indeksie podanym pierwszym operandem równa się 1, CF również równa się jeden. W przeciwnym wypadku CF równa się 0. Bit o podanym indeksie zostanie wyzerowany.
  Przykład: movl $1,%eax \n btr $0,%eax CF równa się 1. %eax równa się 0.
  Patrz też: BTC , BT , BTS
  Kategoria : Instrukcje logiczne , Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  BTS

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 4/complex/1/1
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  bts imm8,reg16/32
  bts r16/32,m16/32
  bts imm8,rm16/32
  bts r16/32,rm16/32

  Opis: Jeżeli bit drugiego operandu o indeksie podanym pierwszym operandem równa się 1, CF również równa się jeden. W przeciwnym wypadku CF równa się 0. Bit o podanym indeksie zostanie ustawiony (będzie się równał jeden)
  Przykład: movl $1,%eax \n bts $0,%eax CF równa się 1. %eax równa się 1.
  Patrz też: BTC , BTR BT
  Kategoria : Instrukcje logiczne , Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  CALL

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda sprawdzona
  Składnia: call nazwa ew. call adres
  Opis : Wywołuje procedurę o podanej nazwie lub zaczynającej się pod podanym adresem. Powrót z wywołania następuje poprzez intrukcję RET
  Patrz także: RET
  Kategoria : Inne instrukcje

  CBW

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda sprawdzona
  Składnia: cbw
  Opis: Rozszerza liczbę 8-bitową w %al w liczbę 16-bitową w %ax poprzez powielenie bitu znaku - tzn, jeśli najstarszy bit %al był jeden, to %ah wypełniony jest jedynkami, w przeciwnym razie wypełniony jest zerami. Dopuszczalna jest także nazwa cbtw.
  Patrz także: CDQ , CWD , CWDE
  Kategoria : Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  CDQ

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda sprawdzona
  Składnia: cdq
  Opis: Rozszerza liczbę 32-bitową w %eax w liczbę 64-bitową w %eax:%edx poprzez powielenie bitu znaku - tzn, jeśli najstarszy bit %eax był jeden, to %edx wypełniony jest jedynkami, w przeciwnym razie wypełniony jest zerami. Dopuszczalna jest także nazwa cltd (change long to double? cholera wie :)) )
  Patrz także: CBW , CWD , CWDE
  Kategoria : Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  CLC

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda niesprawdzona
  Składnia: clc
  Opis: Zeruje flagę przeniesienia (CF)
  Patrz też : CLD , CLI , CLTS , STC , STD , STI , CMC
  Kategoria : Inne instrukcje

  CLD

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: nie wiem
  komenda niesprawdzona
  Składnia: cld
  Opis: Zeruje flagę kierunku (DF)
  Patrz też : CLC , CLI , CLTS , STC , STD , STI , CMC
  Kategoria : Inne instrukcje

  CLI

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda sprawdzona
  Instrukcja uprzywilejowana
  Składnia: cli
  Opis: Zeruje flagę zezwolenia na przerwanie (IF) , uniemożliwiając wystąpienia przerwań (za wyjątkiem NMI). Przywrócić obsługę przerwań można komendą STI . Wszelkie programy które próbowałem uruchomić z tą instrukcją kończyły się zrzuceniem core. Czyżby tą instrukcję można było wykonywać tylko w trybie jądra? Ktoś zna się na tym?
  przykład : cli \n ( od tej pory ignorujemy sygnały przerwań)
  Patrz też : CLC , CLD , CLTS , STC , STD , STI , CMC
  Kategoria : Inne instrukcje

  CLTS

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda niesprawdzona
  Instrukcja uprzywilejowana
  Składnia: clts
  Instrukcja CLTS sluzy do skasowania bitu TS w rejestrze CR0 (MSW). Bit TS (Task Switched) jest ustawiany przez procesor podczas przelaczania zadan. W przypadku odwolania sie do koprocesora (instrukcja ESC i wszystkie pochodne czyli wszystkie instrukcje koproca) gdy jest ustawiony ten bit, jest generowany wyjatek #NM (nr 8) ostrzegajacy, ze zostalo zmienione zadanie (zmienil sie kontekst: zawartosc rejestrow, obszar segmentow itd.) a w rejstrach koprocesora znajduja sie jeszcze wartosci starego zadania i nalezy je gdzies zachowac zeby nie zginely podczas powrotu do przerwanego zadania. Powinna to wlasnie wykonac procedura obslugi wyjatku #NM, a pozniej powinna ona skasowac bit TS (co wlasnie sie robi instrukcja CLTS) oznajmujac tym samym ze kontekst koprocesora zostal zachowany. Instrukcja ta jest uprzywilejowana i moze byc tylko wykonywana na zerowym poziomie ochrony (w trybie jadra), a zwykly programista (nie systemowy) raczej nie powinien sie nia interesowac. Patrz też : CLC , CLI , CLD , STC , STD , STI , CMC
  Kategoria : Inne instrukcje

  CMC

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda niesprawdzona
  Składnia: cmc
  Opis: Uzupełnia do dwóch CF, czyli jeśli wartością CF było zero, to zmienia wartość CF na jeden, jeśli wartością CF było jeden, to przypisuje CF wartość zero.
  Patrz też : CLC , CLI , CLD , STC , STD , STI
  Kategoria : Inne instrukcje

  CMOV

  Dostępna: od Pentium Pro (P6)
  Liczba Mikrokodów: 2 (między rejestrami) 3 (pamięć)
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  cmovcc r16/32,r16/32
  cmovcc r16/32,m16/32
  gdzie cc oznacza jeden z przyrostków: B,NAE,C,E,Z,BE,N,L,NGE,LE,NG,NB,AE,NC,NBE,A,NE,NZ,NL,GE,NLE,G,NO,NP,PO,NS,O,P,PE,S opisanych tutaj
  Opis : przeniesienie warunkowe. Przenieś wartość wtedy gdy... Warunek przeniesienia zależy od użytego przerostka, np CMOVE %eax,%edx znaczy przenieś wartość z %eax do %edx jeśli ZF == 1. Nie mogłem sprawdzić tej komendy gdyż jest ona charakterystyczna dla P6.
  Patrz też : CPUID , FCMOV , PRZYROSTKI
  Kategoria: Instrukcje specyficzne dla Pentium/ Pentium Pro/Pentium II , Instrukcje skoków, pętli i porównań

  CMP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1 (pierwszy argument rejestr, a drugi rejestr lub stała) 3 (pamięć)
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  cmp r8/16/32,r8/16/32
  cmp r8/16/32,m8/16/32 , cmp imm,r8/16/32/m8/16/32 (tam gdzie r może też być rm

  Opis : Dokonuje porównania dwóch liczb. Faktycznie działa w ten sposób, że odejmuje od pierwszego operandu drugi i nie zapamiętuje wyników, ustawiając tylko odpowiednie flagi, mianowicie : OF,ZF,SF,PF,AF,CF. Np. jeżeli oba operandy były sobie równe, ustawiony jest znacznik ZF.
  Przykład : movl $2,%ebx \n cmp $1,%ebx \n jl koniec \n movl $0,%ebx \n koniec: %ebx równe jest 0

  Patrz też : Jcc , FCOM , FICOM , CMPXCHG , CMPSB , FLAGI
  Kategoria: Instrukcje skoków, pętli i porównań , Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  CMPSB

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  cmpsb
  Opis : Porównuje bajt o adresie DS:SI lub DS:ESI z bajtem o adresie ES:DI lub ES:EDI i w zależności od wyniku ustawia odpowiednie flagi (takie same jak CMP ). Następnie, w zależności od DF (destination flag, wskaźnika kierunku) zmniejsza (gdy DF=1) lub zwiększa (gdy DF=0) SI i DI (lub ESI i EDI). Zdaje mi się, że można spokojnie założyć że używamy ESI i EDI ( jako że Linux jest 32-bitowy)
  Przykład : movl $a,%esi \n movl $b,%edi \n cmpsb
  Patrz też : CMP , CMPSL , CMPSW , FLAGI
  Kategoria: Instrukcje skoków, pętli i porównań , Instrukcje łańcuchowe

  CMPSL

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  cmpsb
  Opis : Porównuje podwójne słowo o adresie DS:SI lub DS:ESI z bajtem o adresie ES:DI lub ES:EDI i w zależności od wyniku ustawia odpowiednie flagi (takie same jak CMP ). Następnie, w zależności od DF (destination flag, wskaźnika kierunku) zmniejsza (gdy DF=1) lub zwiększa (gdy DF=0) SI i DI (lub ESI i EDI) o 4. Zdaje mi się, że można spokojnie założyć że używamy ESI i EDI ( jako że Linux jest 32-bitowy)
  Patrz też : CMP , CMPSB , CMPSW , FLAGI
  Kategoria: Instrukcje skoków, pętli i porównań , Instrukcje łańcuchowe

  CMPSW

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  cmpsw
  Opis : Porównuje słowo o adresie DS:SI lub DS:ESI z bajtem o adresie ES:DI lub ES:EDI i w zależności od wyniku ustawia odpowiednie flagi (takie same jak CMP ). Następnie, w zależności od DF (destination flag, wskaźnika kierunku) zmniejsza (gdy DF=1) lub zwiększa (gdy DF=0) SI i DI (lub ESI i EDI) o 2. Zdaje mi się, że można spokojnie założyć że używamy ESI i EDI ( jako że Linux jest 32-bitowy)
  Przykład : movl $a,%esi \n movl $b,%edi \n cmpsb To działa, ale jakim cudem? Skąd gcc wie że a ma być pod %ds:%esi a b pod %es:%edi? Help?
  Patrz też : CMP , CMPSB , CMPSL , FLAGI
  Kategoria: Instrukcje skoków, pętli i porównań , Instrukcje łańcuchowe

  CMPXCHG

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  cmpxchg r8/16/32,rm/r/m8/16/32
  Opis : Porównuje swój drugi operand z %al, %ah bądź %eax ( w zależności od rozmiaru operandu) i jeżeli jest on równy temu rejestrowi, kopiuje pierwszy operand do drugiego operandu. W przeciwnym wypadku ustawia ZF na zero.
  Patrz też : CMP , CMPSB , CMPXCHG8B , CMPSL
  Kategoria: Instrukcje skoków, pętli i porównań , Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  CMPXCHG8B

  Dostępna: od pentium
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  cmpxchg8b rm64
  Opis : Porównuje swój operand z %eax:%edx i jeżeli liczba 64-bitowa w miejscu w pamięci określonym przez operand jest równa tej parze rejestrów, kopiuje parę %ecx:%ebx do miejsca w pamięci określonego przez ten operand. Ustawia równocześni ZF na 1. W przeciwnym wypadku ustawia ZF na zero.
  Patrz też : CMP , CMPSB , CMPXCHG , CMPSL
  Kategoria: Instrukcje skoków, pętli i porównań , Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  CPUID

  Dostępna: od pentium
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  cpuid
  Opis : Służy do pobierania informacji na temat procesora. Informacje te różnią się w zależności od tego, jaką zawartość miał rejestr %eax podczas jej wywołania, i tak:
 • gdy %eax wynosi 0, to po wykonaniu %eax zawiera maksymalną liczbę jaką jest w stanie zaakceptować jako parametr wejściowy dla instrukcji cpuid (obecnie będzie to 2), a %ebx:%edx:%ecx zawierają napis określający nazwę komputera, np "GenuineIntel"
 • Jeżeli w %eax na wejściu jest 1, to na wyjściu %eax zawiera informację o wersji procesora, a %edx rozmaite informacje, np. jeśli komputer może używać instrukcji MMX, to ustawiony jest 23 bit rejstru %edx, jeżeli może używać warunkowych instrukcji cmovcc i fcmovcc, to ustawiony jest bit 15, i wreszcie bit 8 ustawiony jest gdy może używać instrukcji cmpxchg8b.
 • gdy %eax zawiera 2, to %eax,%ebx,%ecx i %edx zawierają informacjem na temat cache'u i TLB.

 • Przykład : patrz przykład w rozdziale Wykorzystanie instrukcji charakterystycznych dla MMX i Pentium
  Patrz też :
  Kategoria: Inne instrukcje

  CWD

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda sprawdzona
  Składnia: cwd
  Opis: Rozszerza liczbę 16-bitową w %ax w liczbę 32-bitową w %ax:%dx poprzez powielenie bitu znaku - tzn, jeśli najstarszy bit %ax był jeden, to %dx wypełniony jest jedynkami, w przeciwnym razie wypełniony jest zerami. Gcc dopuszcza także syntax AT&T czyli nazwę cwtd (change word to double jak sądzę)
  Patrz także: CDQ , CBW , CWDE
  Kategoria : Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  CWDE

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda sprawdzona
  Składnia: cwde
  Opis: Rozszerza liczbę 16-bitową w %ax w liczbę 32-bitową w %eax poprzez powielenie bitu znaku - tzn, jeśli najstarszy bit %ax był jeden, to górne 16 bitów %eax wypełnione jest jedynkami, w przeciwnym razie wypełnione jest zerami. Gcc dopuszcza także syntax AT&T, tak przynajmniej piszą w dokumentacji, czyli cwtl (jak sądzę skrót od change word to long).
  Patrz także: CDQ , CWD , CBW
  Kategoria : Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  DAA

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda niesprawdzona
  Składnia: daa
  Opis: Powinna być używana po użyciu komendy ADD , której wynik był umieszczony w %al. Jej celem jest sprawdzenie, czy nastąpiło przepełnienie przy dodawaniu (np 16+16 = wynik to 32 i nie mieści się w rejestrze %al). Używana jest przy operacjach na liczbach w spakowanym formacie BCD (gdzie binarnie kodujemy liczby dziesiętnie, tzn : 1000 1000 zwykle to 128+8=136, ale w kodowaniu BCD byłoby to 88). Gdy dokonujemy operacji na liczbach w rozpakowanym formacie BCD, powinniśmy używać zamiast tej instrukcji poleceń AAA lub AAS . Liczby w spakowanym formacie BCD kodowane są cyfra na 4 bity, w rozpakowanym cyfra na 8 bitów. Nigdy poza UTK (zajęciami z układów techniki cyfrowej) i tym podobnych nie zajmowałem się liczbami w formacie BCD. Podobno łatwo liczby te tłumaczyć do formatu ASCII i z powrotem.
  Jeżeli cztery mniej znaczące bity AL są większe od 9 lub AF jest równe 1, to do %al jest dodawane 6, cztery bardziej znaczące bity AL są zerowane, AH jest zwiększane o 1, a AF i CF przyjmują wartość 1.
  Patrz też: AAD , AAS , AAM AAA , DAS
  Kategoria: Instrukcje Arytmetyczne
  Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  DAS

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda niesprawdzona
  Składnia: das
  Opis: Powinna być używana po użyciu komendy SUB , której wynik był umieszczony w %al. Jej celem jest sprawdzenie, czy nie nastąpił niedomiar przy odejmowaniu. Używana jest przy operacjach na liczbach w spakowanym formacie BCD (gdzie binarnie kodujemy liczby dziesiętnie, tzn : 1000 1000 zwykle to 128+8=136, ale w kodowaniu BCD byłoby to 88). Gdy dokonujemy operacji na liczbach w rozpakowanym formacie BCD, powinniśmy używać zamiast tej instrukcji poleceń AAA lub AAS . Nigdy poza UTK (zajęciami z układów techniki cyfrowej) i tym podobnych nie zajmowałem się liczbami w formacie BCD. Podobno łatwo liczby te tłumaczyć do formatu ASCII i z powrotem.
  Liczby w sformatowanym formacie BCD posiadają 4 bity na cyfrę, podczas gdy w rozpakowanym 8 bitów na cyfrę. Jeżeli cztery mniej znaczące bity AL są większe od 9 lub AF jest równe 1, to do %al jest dodawane 6, cztery bardziej znaczące bity AL są zerowane, AH jest zmniejszane o 1, a AF i CF przyjmują wartość 1.
  Patrz też: AAD , AAM , AAA DAA , DAS
  Kategoria: Instrukcje Arytmetyczne
  Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  DEC

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 4 ( gdy argument jest m8/16/32) 1 gdy argumentem jest r /rm 8/16/32)
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  dec m8/16/32 : 4
  dec r8/16/32 : 1
  dec rm 8/16/32

  Opis: Zmniejsza argument o jeden, czyli równoważny jest operatorowi -- w C. Nie wywiera efektu na flagę CF. Żeby wywrzeć taki efekt, użyj polecenia sub 1,coś .
  Przykład : movl $4,%eax \n decl %eax %eax równe jest 3
  Patrz też : INC
  Kategoria: Instrukcje Arytmetyczne
  Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  DIV

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 4 ( gdy 1 argument jest 16/32) 3 (gdy oba argumenty są 8 bitowe)
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  div r/m8 : 3
  div r/m16 : 4
  div r/m32 : 4

  Opis: Instrukcja dokonuje dzielenia całkowitego bez znaku, czyli 1/2 równa się 0 , reszta 1 . Jeżeli argument jest 8- bitowy, instrukcja ta dzieli %ax przez dany operand. Wynik dzielenia zostawia w %al, a reszta z dzielenia w %ah. Jeżeli argument jest 16 bitowy, to instrukcja dzieli %dx:%ax przez argument, wynik zostawiając w %ax, a resztę w %dx. Jeśli argument jest 32 bitowy, instrukcja dzieli %edx:%eax przez argument, wynik zostawiając w %eax, a resztę w %edx.
  Patrz też : IDIV (dzielenie ze znakiem) MUL , IMUL , FDIV
  Przykład : movw $4,%ax \n movw $2,%bx \n div %bl wynik : 2 w %al, 0 w %ah
  Kategoria: Instrukcje Arytmetyczne
  Instrukcje operujące na liczbach całkowitych

  EMMS

  Dostępna: od MMX
  Liczba Mikrokodów: -
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  emms

  Opis: Instrukcja ta ustawia słowo zawartości stosu (ang. FPU tag word) oznaczające które rejestry są wolne na same jedynki, co oznacza że wszystkie rejestry są wolne. Instrukcja ta powinna być użyta zaraz po wykonaniu instrukcji MMX i przed wykonaniem instrukcji zmiennoprzecinkowych.
  Patrz też :
  Kategoria: Instrukcje MMX
  Inne instrukcje

  ENTER

  Dostępna: ?
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  enter nat16/nat8

  Opis : Robi ramke na stosie, tj. zapisuje na stos ciag bajtow, zawierajacy wskazniki na ram na nizszym poziomie i rezerwuje miejsce na ilosc bajtow potrzebna na zmienne lokalne podana w argumencie pierwszym. Instrukcja jest uzywana przez jezyki wysokiego poziomu podczas wywolan funkcji (wowczas poziom ramy okresla ilosc zaglebien w wywolywaniu funkcji). W drugim argumencie jest ten numer kolejnego zaglebienia (i jednoczesnie ilosc poczatkowych wskaznikow do ram na wyzszych poziomach). Ta instrukcja jest dziwna, dlugo trwa i rzadko jej sie uzywa (kompilatory wola same organizowac sobie stos niz zeby robil to za nich procesor) Patrz też : LEAVE
  Kategoria: Inne instrukcje

  FABS

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fabs

  Opis: Oblicza wartość bezwględną liczby w rejestrze %st0 i umieszcza ją w %st0.
  Patrz też :
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FADD

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1/2
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fadd m32real : 2
  fadd m64real : 2
  fadd st0,st(i) : 1
  fadd st(i),st0 : 1

  Opis: Dodaje do siebie operandy i wynik zostawia w drugim (jeśli były dwa operandy). Lub też dodaje operand do ST0 i wynik zostawia w ST0.
  Patrz też : ADD , FADDP , FIADD , FSUB
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FADDP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1/2
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  faddp st0,st(i) : 1
  faddp st(i),st0 : 1

  Opis: Dodaje do siebie operandy i wynik zostawia w drugim (jeśli były dwa operandy). Następnie zdejmuje wartość z stosu koprocesora. Nie wiem po co, nie wiem gdzie.
  Patrz też : ADD , FADD
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FBLD

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fbld m80

  Opis: Powoduje załadowanie liczby w upakowanym formacie BCD z podanego adresu na stos koprocesora przekształcając ją na liczbę rzeczywistą. ładuje 10 bajtów. (Czyli liczba zajmuje 80 bitów)
  Patrz też : FBSTP Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FBSTP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fbstp m80

  Opis : Powoduje przekształcenie liczby znajdującej sie na wierzchołku ST0 na format upakowanej liczby dziesiętnej BCD, przesłanie wyniku do adresu podanego operandem oraz uaktualnienie wskaźnika stosu (obniża wskaźnik).
  Patrz też : FBLD Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FCHS

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fchs

  Opis : Zmienia znak liczby przechowywanej na wierzchołki stosu zmiennoprzecinkowego.
  Patrz też :
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FCLEX

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fclex

  Opis : Znaczniki PE,UE,OE,ZE,DE,IE,IR, i B w slowie stanu koprocesora przyjmują wartość zero.
  Patrz też : FNCLEX
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FCMOVcc

  Dostępna: od P6
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fcmovcc reg
  gdzie cc oznacza : B, BE, NBE, E, U, NU, NE, NB. U i NU oznacza : dwie ostatnie liczby były nieporównywalne (NU) tzn były rózne ale nie dało się stwierdzić która z nich była większa, lub porównywalne (U). Znacznie pozostałych przyrostków jest identyczne jak opisano w Dodatku na temat przyrostków .
  Opis : Instrukcja powoduje przeniesienie zawartości rejestru na szczyt stosu jeśli jest spełniony jej warunek.
  Patrz też : CMOV
  Kategoria: Instrukcje koprocesora
  Instrukcje specyficzne dla Pentium/Pentium Pro/Pentium II

  FCOM

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fcom mem32/64
  fcom fpureg
  fcom fpureg,ST0

  Opis : Porównuje dwie liczby rzeczywiste : na wierzcholku st0 z podanym operandem, a jesli nie jest on podany, z st1. Bity C0 i C3 w slowie statusu koprocesora
  przyjmują następujące wartości:
  C0=0 i C3 =0 gdy ST0 > operand
  C0 =1 C3 -0 gdy ST0 < operand
  C0=0 i C3=1 gdy ST0 == operand
  C0=1 i C3 =1 gdy St0 != operand (czyli, jak się domyślam, gdy zachodzi sytuacja nieporównywalności oprandu i st0 np. dwie nieskończoności)


  Patrz też : FCOMP , FCOMPP , FCOMI , FCOMIP , FICOM , FUCOM, CMP
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FCOMI

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fcomi fpureg
  fcomi fpureg,ST0

  Opis : Porównuje dwie liczby rzeczywiste : na wierzcholku st0 z podanym operandem, a jesli nie jest on podany, z st1. Efekt jest zapisywany do rejestru EFLAGS procesora i bezpośrednio po nim można więc wykonać instrukcje skoku warunkowego i podobne.
  Patrz też : FCOMP , FCOMPP FCOM , FCOMIP , Kategoria: Instrukcje koprocesora
  Instrukcje specyficzne dla Pentium/Pentium Pro/Pentium II

  FCOMIP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fcomip fpureg
  fcomip fpureg,ST0

  Opis : Porównuje dwie liczby rzeczywiste : na wierzcholku st0 z podanym operandem, a jesli nie jest on podany, z st1. Efekt jest zapisywany do rejestru EFLAGS procesora i bezpośrednio po nim można więc wykonać instrukcje skoku warunkowego i podobne. Po zakończeniu obniża wierzchołek stosu zmiennoprzecinkowego.
  Patrz też : FCOMP , FCOMPP , FCOMI , FCOM
  Kategoria: Instrukcje koprocesora
  Instrukcje specyficzne dla Pentium/Pentium Pro/Pentium II

  FCOMP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fcomp mem32/64
  fcomp fpureg
  fcomp fpureg,ST0

  Opis : Porównuje dwie liczby rzeczywiste : na wierzcholku st0 z podanym operandem, a jesli nie jest on podany, z st1. Bity C0 i C3 w slowie statusU koprocesora przyjmują następujące wartości:
  C0=0 i C3 =0 gdy ST0 > operand
  C0 =1 C3 -0 gdy ST0 < operand
  C0=0 i C3=1 gdy ST0 == operand
  C0=1 i C3 =1 gdy St0 != operand (czyli, jak się domyślam, gdy zachodzi sytuacja nieporównywalności oprandu i st0 np. dwie nieskończoności).
  Po zakończeniu obniża wierzchołek stosu zmiennoprzecinkowego.
  Patrz też : FCOM , FCOMPP , FCOMI , FCOMIP
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FCOMPP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fcompp

  Opis : Porównuje dwie liczby rzeczywiste : na wierzcholku st0 z podanym operandem, a jesli nie jest on podany, z st1. Bity C0 i C3 w slowie kontrolnym koprocesora przyjmują następujące wartości:
  C0=0 i C3 =0 gdy ST0 > operand
  C0 =1 C3 -0 gdy ST0 < operand
  C0=0 i C3=1 gdy ST0 == operand
  C0=1 i C3 =1 gdy St0 != operand (czyli, jak się domyślam, gdy zachodzi sytuacja nieporównywalności oprandu i st0 np. dwie nieskończoności)
  Po zakończeniu obniża wierzchołek stosu zmiennoprzecinkowego dwa razy .
  Patrz też : FCOMP , FCOMPP , FCOMI , FCOMIP
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FCOS

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fcos

  Opis : Oblicza cosinus kata, ktorego wartosc w radianach jest przechowywana w st0 i wynik rowniez przechowuje w st0.
  Patrz też : FSIN , FSINCOS
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FDECSTP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fdecstp

  Opis : Powoduje "rotację" stosu. tzn. st7 przesuwa się na st0, st0 na st1 itd. Obniża wartość stosu.
  Patrz też : FINCSTP
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FDISI

  Dostępna: od 386 do 486
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fdisi

  Opis : Powoduje że znacznik IM w słowie kontrolnym koprocesora przyjmuje wartość jeden. (WYłączenie zezwolenia na przerwania). Jak się wydaje, traktowana jest przez nowsze procesory jako równoważnik instrukcji fnop.
  Patrz też : FENI , CLI FNDISI
  Kategoria: Instrukcje przerwań
  Instrukcje koprocesora

  FDIV

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fdiv mem32/64
  fdiv fpureg
  fdiv st0,fpureg

  Opis : Dzieli stos przez operand i wynik składuje na stosie (zmiennoprzecinkowym), za wyjątkiem fdiv st0,fpureg, gdzie operand dzieli przez stos i wynik zostawia w operandzie.
  Patrz też : DIV , FDIVRP , FDIVR , FDIVP , FIDIV

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FDIVP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fdivp mem32/64
  fdivp fpureg
  fdivp st0,fpureg

  Opis : Dzieli stos przez operand i wynik składuje na stosie (zmiennoprzecinkowym), za wyjątkiem fdiv st0,fpureg, gdzie operand dzieli przez stos i wynik zostawia w operandzie. Po zakonczeniu operacji obniza stos zmiennoprzecinkowy.
  Patrz też : DIV , FDIVRP , FDIVR , FDIV , FIDIVP
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FDIVR

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fdivr mem32/64
  fdivr fpureg
  fdivr st0,fpureg

  Opis : Dzieli operand przez stos i wynik składuje na stosie (zmiennoprzecinkowym), za wyjątkiem fdiv st0,fpureg, gdzie stos dzieli przez operand i wynik zostawia w operandzie.
  Patrz też : DIV , FDIVRP , FDIVP , FDIV , FIDIVR

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FDIVRP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fdivrp mem32/64
  fdivrp fpureg
  fdivrp st0,fpureg

  Opis : Dzieli operand przez stos i wynik składuje na stosie (zmiennoprzecinkowym), za wyjątkiem fdiv st0,fpureg, gdzie stos dzieli przez operand i wynik zostawia w operandzie. Po zakonczeniu zmniejsza stos zmiennoprzecinkowy.
  Patrz też : DIV , FDIVP , FDIVR , FDIV

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FENI ,FNENI

  Dostępna: od 386 do 486
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  feni

  Opis : Powoduje że znacznik IM w słowie kontrolnym koprocesora przyjmuje wartość zero. (Włączenie zezwolenia na przerwania). FNENI robi to samo bez czekania aż koprocesor skończy bieżącą operację.
  Patrz też : FDISI , CLI
  Kategoria: Instrukcje przerwań
  Instrukcje koprocesora

  FFREE

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  ffree stn, gdzie n 0-7

  Opis : Powoduje zmianę zawartości słowa TAGn na 11, co oznacza że rejestr STn jest bez zawartości (pusty) bez faktycznego usunięcia zawartości tego rejestru.
  Patrz też : FSAVE

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FIADD

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fiadd mem16
  fiadd mem32

  Opis : Dodaje operand do wierzchołku stosu i zapamiętuje wynik na wierzchołku stosu. Operand traktowany jest jako liczba całkowita.
  Patrz też : ADD , FADD , FISUB

  Kategoria: Instrukcje przerwań
  Instrukcje koprocesora

  FICOM

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  ficom mem16/32

  Opis : Porównuje wierzcholek stosu z podanym operandem traktowanym jako liczba całkowitai. Bity C0 i C3 w slowie kontrolnym koprocesora przyjmują następujące wartości:
  C0=0 i C3 =0 gdy ST0 > operand
  C0 =1 C3 -0 gdy ST0 < operand
  C0=0 i C3=1 gdy ST0 == operand
  C0=1 i C3 =1 gdy St0 != operand (czyli, jak się domyślam, gdy zachodzi sytuacja nieporównywalności oprandu i st0 np. dwie nieskończoności)

  Patrz też : FCOMP , FCOMPP , FCOMI , FCOMIP , FICOMP , CMP
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FICOMP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  ficomp mem16/32

  Opis : Porównuje wierzcholek stosu z podanym operandem traktowanym jako liczba całkowitai. Bity C0 i C3 w slowie kontrolnym koprocesora
  przyjmują następujące wartości:
  C0=0 i C3 =0 gdy ST0 > operand
  C0 =1 C3 -0 gdy ST0 < operand
  C0=0 i C3=1 gdy ST0 == operand
  C0=1 i C3 =1 gdy St0 != operand (czyli, jak się domyślam, gdy zachodzi sytuacja nieporównywalności oprandu i st0 np. dwie nieskończoności)

  Po zakończeniu operacji obniża wierzchołek stosu.
  Patrz też : FCOMP , FCOMPP , FCOMI , FCOMIP , FICOM
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FIDIV

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fidiv mem32/16

  Opis : Dzieli stos przez operand i wynik składuje na stosie (zmiennoprzecinkowym), Operand traktorując jako liczbę całkowitą
  Patrz też : DIV , FDIVRP , FDIVR , FDIVP , FDIV , FIDIVR

  Kategoria: Instrukcje operujące na liczbach całkowitych
  Instrukcje koprocesora

  FIDIVR

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fidivr mem32/16

  Opis : Dzieli operand przez stos zmiennoprzecinkowy i wynik składuje na stosie (zmiennoprzecinkowym).
  Patrz też : DIV , FDIVRP , FDIVR , FDIVP , FDIV , FIDIV

  Kategoria: Instrukcje operujące na liczbach całkowitych
  Instrukcje koprocesora

  FILD

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fild mem16/32/64

  Opis : Ładuje liczbę całkowitą z wskazanego miejsca pamięci , przekształca ją na rzeczywistą i wstawia na wierzchołek stosu zmiennoprzecinkowego.
  Patrz też : FIST

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FIMUL

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fimul mem16/32

  Opis : Mnoży wierzchołek stosu zmiennoprzecinkowego przez podany operand traktowany jako liczba całkowita i wynik zachowuje na wierzchołku stosu. (w rejestrze st0).
  Patrz też : IMUL , FMUL

  Kategoria: Intrukcje operujące na liczbach całkowitych ,
  Instrukcje koprocesora

  FINCSTP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fincstp

  Opis : Wskaźnik stosu zmiennoprzecinkowego zwiększa się o jeden.
  Patrz też : FDECSTP

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FINIT

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  finit

  Opis : Powoduje zainicjowanie pracy koprocesora. Zaznacza wszystkie rejestry koprocesora jako puste, mimo że nie zmienia ich zawartości (ustawia stan na 3 - 11 binarnie), słowo kontrolne koprocesora przyjmuje wartość 037F, słowo stanu przyjmuje wartość zero. Wyslanie tej instrukcji powoduje wykonanie kolejno dwóch FWAIT i FNINIT . Powoduje to efektywnie wykonanie i odczekanie na zakonczenie przerwan dotyczacych FPU (FWAIT) a nastepnie inicjalizacja kolejki rozkazow i danych, tak zeby byly gotowe do pracy (FNINIT)
  Patrz też : FNINIT FWAIT

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FIST

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fist mem16/32/64

  Opis : Łachowuje liczbę całkowitą z szczytu wierzchołka stosu do podanego miejsca w pamięci. Liczba rzeczywista z szytu stosu zmiennoprzecinkowego zaokrąglana jest zgodnie z zawartością pola RC w słowie kontrolnym koprocesora. Liczba rzeczywista pozostaje na stosie i wskaźnik stosu nie ulega zmianie.
  Patrz też : FILD , FISTP

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FISTP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fist mem16/32/64

  Opis : Łachowuje liczbę całkowitą z szczytu wierzchołka stosu do podanego miejsca w pamięci. Liczba rzeczywista z szytu stosu zmiennoprzecinkowego zaokrąglana jest zgodnie z zawartością pola RC w słowie kontrolnym koprocesora. Następnie obniża wskażnik stosu (czyli postępuje tak jakby wartość została z stosu zdjęta).
  Patrz też : FILD , FIST

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FISUB, FISUBR

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fisub mem16/32

  Opis : Instrukcja powoduje odjęcie podanego operandu od zawartości weirzchołka stosu zmiennoprzecinkowego. Wynik umieszczany jest na wierzchołku stosu. Instrukcja FISUBR jest identyczna, z tym że odejmuje zawartość stosu %st0 od podanego operandu i wynik zostawia w %st0.
  Patrz też : SUB , FADD

  Kategoria: Intrukcje operujące na liczbach całkowitych ,
  Instrukcje koprocesora

  FLD

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fld mem32/64/80
  fld fpureg

  Opis : Powoduje załadowanie liczby rzeczywistej z adresu podanego argumentem do wierzchołka stosu zmiennoprzecinkowego. Wskaźnik stosu jest najpierw zwiększany o jeden, tak więc nie ma się co martwić o nadpisanie poprzedniej wartości.
  Patrz też : FLDxx , FST , FSTP , FLDCW

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FLDCW

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 3
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  fldcw m16: 3

  Opis: Powoduje załadowanie liczby z podanego adresu do słowa kontrolnego koprocesora.
  Przykład: asm(//zaokrąglanie w górę
  "fstcw %0\n\t"
  "andw $0xf3ff,%0\n\t"
  "orw $0x0800,%0\n\t"
  "fldcw %0\n\t"
  : : "m" (i)
  );

  Najpierw ładujemy słowo kontrolne procesora do zmiennej i typu int, następnie zerujemy bity 10 i 11 i ustawiamy bit 11, po czym i ładujemy do słowa kontrolnego koprocesora. (Bity 10 i 11 określają sposób, w jaki koprocesor zaokrągla liczby. Tutaj efektem jest, że koprocesor zaokrągla operacje na liczbach rzeczywistych w górę (ustawiony bit 11)).
  Patrz też : FSTSW , FSTCW
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FLDENV

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fldenv mem
  Opis : Powoduje załadowanie środowiska koprocesora (w którego sklad wchodzą : słowo stanu , słowo kontrolne , wskaźnik na dane , wskaźnik na ostatnią instrukcję , tag word ) z podanego obszaru pamięci.
  Patrz też : FSTENV

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FLDxx

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fldxx

  gdzie xx oznacza 1, l2e, l2t, lg2, ln2, pi, z
  Opis : Powoduje załadowanie stałej do wierzchołka stosu zmiennoprzecinkowego. Wskaźnik stosu jest najpierw zwiększany o jeden, tak więc nie ma się co martwić o nadpisanie poprzedniej wartości. Stałe te to : jeden, logarytm z e o podstawie 2, logarytm z 10 o podstawie 2, logarytm z 2 o podstawie 10, ln 2, pi, zero.
  Patrz też : FLD , FLDCW

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FMUL

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fmul mem16/32

  Opis : Mnoży wierzchołek stosu zmiennoprzecinkowego przez podany operand traktowany jako liczba rzeczywista i wynik zachowuje na wierzchołku stosu. (w rejestrze st0).
  Patrz też : MUL , FMULP , FIMUL

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FMULP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fmul mem16/32

  Opis : Mnoży wierzchołek stosu zmiennoprzecinkowego przez podany operand traktowany jako liczba rzeczywista i wynik zachowuje w adresie podanym przez operand.
  Patrz też : MUL , FMUL , FIMUL

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FNDISI

  Dostępna: od 386 do 486
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fndisi

  Opis : Powoduje że znacznik IM w słowie kontrolnym koprocesora przyjmuje wartość jeden. (Włączenie zezwolenia na przerwania). W odróżnieniu od fdisi czeka na zakończenie wyjątków które mogły się w międzyczasie pojawić. Jak się wydaje, przez starsze od 286 komputery instrukcja traktowana jest jako "no operations" czyli jako pusta.
  Patrz też : FENI , CLI FDISI
  Kategoria: Instrukcje przerwań
  Instrukcje koprocesora

  FNCLEX

  Dostępna: od 386 do 486
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fnclex

  Opis : Znaczniki PE,UE,OE,ZE,DE,IE,IR, i B w slowie stanu koprocesora przyjmują wartość zero. Czeka przy tym aż poprzednie operacje koprocesora zakończą się ( i tym różni się od operacji fclex). FCLEX
  Kategoria: Instrukcje przerwań
  Instrukcje koprocesora

  FNINIT

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  finit

  Opis : Powoduje zainicjowanie pracy koprocesora. Zaznacza wszystkie rejestry koprocesora jako puste, mimo że nie zmienia ich zawartości, słowo kontrolne koprocesora przyjmuje wartość 03FF, słowo stanu przyjmuje wartość zero. Nie czeka przy tym, w odróżnieniu od instrukcji finit, na wyniki wykonywania wyjątków które mogły się w międzyczasie pojawić.
  Patrz też : FINIT

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FNOP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 1
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fnop

  Opis:instrukcja jest odpowiednikiem instrukcji pustej z C. Nic nie robi. Może więc być wykorzystana w pętlach opóźniających.
  Patrz też : NOP
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FPATAN

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fpatan

  Opis: Wylicza arc tg (arcus tangens) kąta w radianach powstałego przez podzielenie st1 przez st0 i wynik umieszcza w st0. Działa podobnie jak funkcja C atan2, zmiana znaków st1 i st0 powoduje modyfikację wyniku o pi.
  Patrz też : FPTAN
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FPREM

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fprem

  Opis: Oblicza resztę z dzielenia st0 przez st1. Robi to w następujący sposób: dzieli normalnie st0 przez st1, wynik zaokrągla do liczby całkowitej, liczbę tą mnoży przez st1 i odejmuje ją od st0. Zaokrąglanie wyniku do liczby całkowitej odbywa się w kierunku zera, tak więc wynik ma identyczny znak jak st0.
  Patrz też : FPREM1
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FPREM1

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fprem

  Opis: Oblicza resztę z dzielenia st0 przez st1. Robi to w następujący sposób: dzieli normalnie st0 przez st1, wynik zaokrągla do liczby całkowitej, liczbę tą mnoży przez st1 i odejmuje ją od st0. Zaokrąglanie wyniku do liczby całkowitej odbywa się w kierunku najbliższej liczby całkowitej.
  Patrz też : FPREM
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FRNDINT

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  frdint

  Opis: Zamienia zawartość st0 na liczbę całkowitą zgodnie z regułami zaokrąglania w polu rc w słowie kontrolnym koprocesora.
  Patrz też : Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FRSTOR

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  frstor mem

  Opis: Wczytuje 98 lub 105 bajtów z adresu wskazanego operandem (ilość wczytanych bajtów zależy od trybu pracy procesora; w linuksie podejrzewam że będzie to zawsze 105) określających stan koprocesora. Stan ten powinien być zapamiętany jedną z instrukcji FSAVE lub FNSAVE.
  Patrz też : FSAVE FNSAVE , FSTENV
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FPTAN

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fpatan

  Opis: Wylicza tg (tangens) kąta w radianach którego wartość umieszczona jest w st0 i wynik umieszcza w st0.
  Patrz też : FPATAN
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSAVE

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  fsave mem: ?

  Opis: Powoduje zapisanie całego środowiska pracy koprocesora, a mianowicie zawartość wszystkich rejestrów, słowa kontrolnego koprocesora , słowa statusu koprocesora , "tag word" , instruction pointer , data pointer , last opcode (ostatni mikrokod/instrukcja?).
  Patrz też : FRSTOR , FNSAVE , FSTENV
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSCALE

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fscale

  Opis : Zaokrągla st1 w kierunku zera by otrzymać liczbę całkowitą, następnie podnosi dwójkę do potęgi określonej tą liczbą całkowitą, wynik mnoży przez st0. Wynik zapamiętywany jest w st0.
  Patrz też :
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSETPM

  Dostępna: 287
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fsetpm

  Opis : Instrukcja przestarzała i traktowana przez procesory nowsze od 286 jako "no operation" czyli instrukcja pusta. Dawniej oznaczała zainicjowanie trybu chronionego koprocesora.
  Patrz też :
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSIN

  Dostępna: 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fsin

  Opis : Oblicza sinus kąta o wartości podanej w radianach w st0 i wynik zapamiętuje w st0.
  Patrz też : FSINCOS , FCOS
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSINCOS

  Dostępna: 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fsincos

  Opis : Oblicza sinus kąta o wartości podanej w radianach w st0, następnie oblicza cosinus tego samego kąta. Sinus zapamiętywany jest w st1, a cosinus w st0. Operacja ta jest szybsza niż wykonanie po sobie operacji fsin i fcos.
  Patrz też : FSIN , FCOS
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSQRT

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fsqrt

  Opis : Powoduje obliczenie pierwiastka kwadratowego z st0 i wynik zachowuje w st0.
  Patrz też : FSCALE ,
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FST

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fst mem32/64
  fst fpureg

  Opis : Powoduje zapisanie liczby rzeczywistej do adresu podanego argumentem z wierzchołka stosu zmiennoprzecinkowego.
  Patrz też : FLDxx , FLD , FSTP , FSTCW

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSTCW

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: 3
  komenda sprawdzona
  Składnia:
  fstcw m16: 3

  Opis: Powoduje załadowanie stanu słowa kontrolnego koprocesora do miejsca w pamięci.
  Przykład: asm(//zaokrąglanie w dółę
  "fstcw %0\n\t"
  "andw $0xf3ff,%0\n\t"
  "orw $0x0400,%0\n\t"
  "fldcw %0\n\t"
  : : "m" (i)
  );

  Najpierw ładujemy słowo kontrolne procesora do zmiennej i typu int, następnie zerujemy bity 10 i 11 i ustawiamy bit 10, po czym i ładujemy do słowa kontrolnego koprocesora. (Bity 10 i 11 określają sposób, w jaki koprocesor zaokrągla liczby. Tutaj efektem jest, że koprocesor zaokrągla operacje na liczbach rzeczywistych w dółę (ustawiony bit 10)).
  Patrz też : FLDCW
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSTENV

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fldenv mem
  Opis : Powoduje zapisanie środowiska koprocesora (w którego sklad wchodzą : słowo stanu , słowo kontrolne , wskaźnik na dane , wskaźnik na ostatnią instrukcję , tag word ) do podanego obszaru pamięci. Jest to operacja odwrotna do tej, którą przeprowadza fldenv.
  Patrz też : FLDENV

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSTSW

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fstsw m16: ?
  fstsw ax :?

  Opis: Powoduje załadowanie stanu słowa statusu koprocesora do miejsca w pamięci lub rejestru ax.
  Patrz też : FSTCW , FLDCW
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSTP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fstp mem32/64/80
  fstp fpureg

  Opis : Powoduje zapisanie liczby rzeczywistej do adresu podanego argumentem z wierzchołka stosu zmiennoprzecinkowego. Wskaźnik stosu następnie jest zwiększanY o jeden.
  Patrz też : FLDxx , FLD , FST , FSTCW

  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSUB

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fsub m32real : ?
  fsub m64real : ?
  fsub st(i): ?
  fsub st0,st(i) : ?
  fsub st(i),st0 : ?

  Opis: Odejmuje od siebie operandy (od st0 operand) i wynik zostawia w st0 lub w drugim (jeśli były dwa operandy). Lub też odejmuje operand do ST0 i wynik zostawia w ST0.
  Patrz też : SUB , FSUBP , FADD , FSUBRP , FSUBR
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSUBP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fsubr m32real : ?
  fsubr m64real : ?
  fsubr st(i): ?
  fsubr st0,st(i) : ?
  fsubr st(i),st0 : ?

  Opis: Odejmuje od siebie operandy i wynik zostawia w drugim (jeśli były dwa operandy). Lub też odejmuje operand od ST0 i wynik zostawia w ST0. Po zakończeniu operacji zwiększa stos rejestrów koprocesora.
  Patrz też : SUB , FSUB , FADD , FSUBRP , FSUBR
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSUBR

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fsubr st(i): ?
  fsubr st(i),st0: ?

  Opis: Działa tak samo jak fsub, tyle że odejmuje st0 od operandu i wynik zostawia w st0, lyb jeśli są dwa operandy, odejmuje operand od st0 i wynik zostawia w operandzie (Czyli dokładnie na odwrót jak fsub).
  Patrz też : SUB , FSUB , FADD , FSUBRP , FSUBP
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FSUBRP

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fsubrp st(i): ?
  fsubrp st(i),st0: ?

  Opis: Działa tak samo jak fsub, tyle że odejmuje st0 od operandu i wynik zostawia w st0, lyb jeśli są dwa operandy, odejmuje operand od st0 i wynik zostawia w operandzie (Czyli dokładnie na odwrót jak fsub). Po zakończeniu operacji zwiększa wskaźnik stosu rejestrów koprocesora.
  Patrz też : SUB , FSUB , FADD , FSUBR , FSUBP
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FTST

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  ftst

  Opis: Porównuje st0 z zerem i odpowiednio ustawia flagi. St0 traktowane jest jako lewy operand tej operacji, więc wynik ,,mniejszy niż'' jest ustawiany gdy st0 jest mniejsze od zera.
  Patrz też : TEST
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FUCOMxx

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fucomxx st(i)
  fucomxx st0,st(i)
  fucompp
  gdzie xx to jeden z przyrostków : ip, i, p.

  Opis: Porównuje st0 z operandem i odpowiednio ustawia flagi. St0 traktowane jest jako lewy operand tej operacji, więc wynik ,,mniejszy niż'' jest ustawiany gdy st0 jest mniejsze od operanda. Przyrostek p oznacza obniżenie stosu rejestrów koprocesora, przyrostek i oznacza zapisywanie wyników bezpośrednio do flag procesora a nie flag koprocesora . FUCOMPP porównuje st0 i st1 i dwa razy obniża stos rejestrów procesora. Od instrukcji FCOM FUCOM różni się sposobem traktowania NaNów (not a number) : FCOM generuje wyjątek a FUCOM tylko ustawia flagę w słowie statusu koprocesora . Bity C0 i C3 w slowie statusu koprocesora
  przyjmują następujące wartości:
  C0=0 i C3 =0 gdy ST0 > operand
  C0 =1 C3 -0 gdy ST0 < operand
  C0=0 i C3=1 gdy ST0 == operand
  C0=1 i C3 =1 gdy St0 != operand (czyli, jak się domyślam, gdy zachodzi sytuacja nieporównywalności oprandu i st0 np. dwie nieskończoności)


  Patrz też : TEST , FCOM
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FXAM

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fxam

  Opis: Ustawia flagi statusu koprocesora w zależności od liczby w rejestrze st0 w następujący sposób : C1 otrzymuje znak liczby (1- ujemna 0 -dodatnia jak sądzę) oraz
  C3,C2 i C0 następująco :
  000 - niewspierany format
  001 - NaN (not a number)
  010 - zwykła skończona liczba
  011 nieskończoność
  100 zero
  101 pusty rejestr
  110 zdenormalizowana liczba

  Patrz też :
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FXCH

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fxch : ?
  fxch st(i): ?
  fxch st0,st(i): ?
  fxch st(i),st0: ?

  Opis: Zamienia zawartość st0 z podanym operandem. FXCH bez operandów zamienia zawartość st1 z st0.
  Patrz też : XCHG
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FXDISI

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fxdisi: ?
  x oznacza n lub nic

  Opis: Flaga IM w słowie kontrolnym koprocesora przyjmuje wartość 0 (wyłączenie zezwolenia na przerwania). FNDISI robi to samo ale bez czekania aż koprocesor zakończy operacje.
  Patrz też : FENI , CLI
  , FDISI Kategoria: Instrukcje koprocesora

  F2XM1

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  f2xm1: ?

  Opis: Podnosi 2 do potęgi w st0, odejmuje jeden i wynik zachowuje w st0. W st0 musi początkowo być liczba z zakresu -1 do 1.
  Patrz też :
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FXTRACT

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fxtract: ?

  Opis: Dzieli liczbę w st0 na cechę i mantysę, cechę zachowuje na st0, a następnie odkłada na stos mantysę. W efekcie cecha kończy na st1 a mantysa na st0.
  Patrz też :
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FYL2X

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fyl2x: ?

  Opis: Instrukcja pobiera wartość x z wierzchołka stosu (st0), wartość y z st1, oblicza y log x przy podstawie logarytmu 2, wynik wrzuca do st1 i zwiększawskaźnik stosu. Wynik ląduje więc w st0. St0 początkowo musi zawierać liczbę dodatnią większą od zera.
  Patrz też : FYL2XP1
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  FYL2XP1

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: ?
  komenda niesprawdzona
  Składnia:
  fyl2xp1: ?

  Opis: Instrukcja pobiera wartość x z wierzchołka stosu (st0), wartość y z st1, oblicza y log (x+1) przy podstawie logarytmu 2, wynik wrzuca do st1 i zwiększawskaźnik stosu. Wynik ląduje więc w st0. St0 musi zawierać nie więcej niż jeden minus połowa z pierwiastka z dwóch.
  Patrz też : FYL2X
  Kategoria: Instrukcje koprocesora

  HLT

  Dostępna: od 386
  Liczba Mikrokodów: complex
  komenda niesprawdzona
  Instrukcja uprzywilejowana
  Składnia:
  hlt

  Opis: Instrukcja powoduje przejście procesora w stan zatrzymania. W tym stanie procesor będzie pozostawał aż do nadejścia przerwania lub resetu
  Patrz też :
  Kategoria: Inne instrukcje