Poznan University of Technology

Wydział Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki

dr inż. Przemysław Zakrzewski Adiunkt w Zakładzie Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji


Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
Albert Einstein
Istotą matematyki nie jest komplikowanie rzeczy prostych, ale upraszczanie skomplikowanych.
Stan Gudder

PUBLIKACJE POWRÓT


D. Paez, Y. Filion, M. Castro-Gama, C. Quintiliani, S. Santopietro, D. Butler, R. Farmani, G. Fu, F. Meng, C. Sweetapple, K. Diao, Y. Huang, B. Ulanicki, Q. Zhang, F. Zheng, E. Abraham, J. Deuerlein, D. Gilbert, O. Piller, A. Bałut, R. Brodziak, J. Bylka, P. Zakrzewski, J. Cai, O. Chenhao, G. Jinliang, H. Shiyuan, L. Yuanzhe, H. A. Mahmoud, E. Nikoloudi, M. Romano, S. Sophocleous, K. Woodward, E. Creaco, A. Di Nardo, M. Di Natale, G. F. Santonastaso, A. Bibok, A. Aguilar, P. Cuero, S. Gonzalez, S. Muñoz, J. Pérez, A. Posada, J. Robles, C. Salcedo, K. Vargas, M. Franchini, S. Galelli, J. Kim, P. Iglesias-Rey, Z. Kapelan, J. Saldarriaga, D. Savic, T. Walski: Battle of Postdisaster Response and Restoration
Journal of Water Resources Planning and Management 146(8), 2020
A. Bałut, R. Brodziak, J. Bylka, P. Zakrzewski: Ranking Approach to Scheduling Repairs of Water Distribution System in Post Disaster Response and Restoration Service
Water 11(8), 1591, 2019
A. Antonowicz, A. Bałut, A. Urbaniak, P. Zakrzewski: Algorithm for Early Warning System in Water Contamination Network
20th International Carpathian Control Conference, Kraków-Wieliczka, Poland, 2019
J. Jeż-Walkowiak, M. Komorowska-Kaufman, Z. Dymaczewski, M. M. Sozański, P. Zakrzewski: Properties of catalyst for iron and manganese oxidation in filter materials
E3S Web of Conferences, Vol. 59, p. 00014-1 - 00014-6, 2018
A. Bałut, R. Brodziak, J. Bylka, P. Zakrzewski: Battle of Post-Disaster Response and Restauration (BPDRR)
WDSA/CCWI Joint Conference Proceedings, Vol. 1, p. 104-1 – 104-8, 2018
P. Zakrzewski, J. Mazurkiewicz, A. Antonowicz: Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do dynamicznego określania punktu pracy obiektów wod-kan
Instal, Nr 9, s. 53 – 57, 2018
A. Antonowicz, R. Brodziak, J. Bylka, J. Mazurkiewicz, S. Wojtecki, P. Zakrzewski: Use of EPANET solver to manage water distribution in Smart City
E3S Web of Conferences, Vol. 30, p. 01016-1 – 01016-8, 2018
J. Jeż-Walkowiak, M. Komorowska-Kaufman, Z. Dymaczewski, M. M. Sozański, P. Zakrzewski: Właściwości katalizatorów procesu utleniania żelaza i manganu w złożach filtrów pospiesznych
Monografia: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Vol. 6, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, s. 137 – 149, 2017
R. Brodziak, J. Bylka, A. Urbaniak, P. Zakrzewski: Decision support in sustainable management of water supply systems
Modelling and Simulation – The Europen Simulation and Modelling Conference – ESM '2016, Palmas, Gran Canaria, Spain: EUROSIS-ETI, p. 331 – 335, 2016
R. Brodziak, J. Bylka, A. Urbaniak, P. Zakrzewski: Sterowanie pracą pomp w sieciach wodociągowych zasilanych z wielu źródeł
Monografia: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, pod redakcją Zbysława Dymaczewskiego, Joanny Jeż-Walkowiak i Andrzeja Urbaniaka, PZITS Poznań, s. 785 – 798, 2016
R. Brodziak, J. Bylka, A. Urbaniak, P. Zakrzewski: A simulation study of minimizing water cost multisource water distribution system
Modelling and Simulation – The Europen Simulation and Modelling Conference – ESM ‘2015, Leicester, United Kingdom: p. 225 – 228, 2015
A. Antonowicz, J. Mazurkiewicz, P. Zakrzewski: Wykorzystanie systemów wbudowanych do sterowania i monitorowania procesów w gospodarce wodno-ściekowej
Inżynieria i ochrona środowiska przyrodniczego w ekosystemach wodnych i glebowych, ISBN 978-83-7160-767-7, 2014
R. Brodziak, W. Góra, A. Urbaniak, P. Zakrzewski: Wykorzystanie zbiornika uśredniającego do celów procesowych w systemach oczyszczania ścieków
Monografia: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, pod redakcją Zbysława Dymaczewskiego, Joanny Jeż-Walkowiak i Mariusza Nowaka, PZITS Poznań, s. 561 – 567, 2014
R. Mazur, J. Bykowski, J. Mazurkiewicz, P. Zakrzewski: Technical and economical assessment of SBR on-site wastewater treatment plants with support of computer simulation
Proceedings of the 14th International Conference on Sustainable Development and Eco-Innovation in relation to the United Nations Earth Summit Focus on Green Economy, Poland, Krakow, 2012
R. Brodziak, W. Góra, A. Urbaniak, P. Zakrzewski: Symulacyjny model procesu neutralizacji ścieków przemysłowych
Monografia: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, pod redakcją Zbysława Dymaczewskiego i Joanny Jeż-Walkowiak, PZITS Poznań, 2012
J. Mazurkiewicz, P. Zakrzewski: Wykorzystanie symulacji komputerowych do poprawy efektywności działania małych oczyszczalni ścieków typu SBR
Monografia: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, pod redakcją Zbysława Dymaczewskiego i Joanny Jeż-Walkowiak, PZITS Poznań, 2012
J. Mazurkiewicz, P. Zakrzewski: Zaawansowany system sterowania przydomową oczyszczalnią ścieków
Monografia: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, pod redakcją Marka M. Sozańskiego, PZITS Poznań, 2010
P. Giera, P. Zakrzewski: Wykorzystanie przekaźników programowalnych w inżynierii i ochronie środowiska
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Komputer w ochronie środowiska”, Rokosowo, s. 179 - 185, 2007
A. Urbaniak, P. Zakrzewski: Monitorowanie i sterowanie w systemach kanalizacyjnych
Wodociągi-Kanalizacja, Nr 7-8, s. 39 - 41, 2006
P. Zakrzewski: Wykorzystanie logiki rozmytej do sterowania procesem oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego
XIX Krajowa, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Polska, Zakopane, s. 661 – 668, 2006
T. Łukaszewski, M. Nowak, P. Zakrzewski: Modelowanie i symulacja w ochronie środowiska
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Komputer w ochronie środowiska”, Gniezno, s. 159 - 166, 2005
P. Zakrzewski: Algorytmy zintegrowanego sterowania procesem oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego
Rozprawa doktorska, Poznań, 2004