Poznan University of Technology

Wydział Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki

dr inż. Przemysław Zakrzewski Adiunkt w Zakładzie Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji


Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
Albert Einstein
Istotą matematyki nie jest komplikowanie rzeczy prostych, ale upraszczanie skomplikowanych.
Stan Gudder

PROJEKTY POWRÓT


Projekt ININ+ w ramach programu pn. „Inkubator Innowacyjności+” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu: Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków – AEOS
Opracowanie usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii w ramach programu „Bon na innowacje” dla PARP: Opracowanie wytycznych do sterowania i serwisowania małych oczyszczalni ścieków z bioreaktorami przepływowymi obsługującymi obiekty użyteczności publicznej
Opracowanie algorytmów sterowania napowietrzaniem dla oczyszczalni ścieków w Lesznie
Opracowanie koncepcji automatyzacji MPWiK w Lesznie
Opracowanie danych oraz przygotowanie założeń do matematycznego modelu procesu neutralizacji ścieków technologicznych z Kompani Piwowarskiej w Poznaniu
Mobilny, sieciocentryczny system wsparcia pracy operacyjnej Policji
Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka