Poznan University of Technology

Wydział Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki

dr inż. Przemysław Zakrzewski Adiunkt w Zakładzie Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji


Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
Albert Einstein
Istotą matematyki nie jest komplikowanie rzeczy prostych, ale upraszczanie skomplikowanych.
Stan Gudder

PRACE DYPLOMOWE POWRÓT


Zrealizowane prace magisterskie:

  Optymalizacja z wykorzystaniem komputera kwantowego 2021
  Wykorzystanie IoT w systemach monitorowania jakości środowiska 2021
  System sterowania procesem renowacji nawierzchni z wykorzystaniem uczenia maszynowego i systemów wizyjnych 2020
  System do analizy krytyczności przewodów w systemach wodociągowych 2019
  Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do sterowania procesem napowietrzania w oczyszczalni ścieków 2018
  Zarządzanie dystrybucją wody w inteligentnym mieście 2017
  Inteligentny czujnik poziomu 2017
  System sterowania procesami biodegradacji zanieczyszczeń w środowisku wodnym 2016
  System monitorowania stanu wód powierzchniowych i gruntowych 2016
  System zdalnej obsługi drukarki 3D 2016
  Analizator widma i zniekształceń napięcia zasilającego 2012
  Modelowanie i symulacja procesu oczyszczania ścieków w układzie SBR 2011
  Adaptacyjne, neuronowo-rozmyte systemy wnioskowania w modelowaniu procesów przemysłowych 2011
  Modelowanie procesów oczyszczania ścieków z wykorzystaniem pakietu SIMBA 2011
  Wbudowany system monitorowania przydomowej oczyszczalni ścieków 2011
  Metody optymalnego wykorzystania środowiska graficznego w tworzeniu języka matematycznego na przykładzie generatora reguł w konfiguratorze produktów 2009
  Inteligentna szklarnia 2009
  Monitorowanie poziomu napromieniowania 2009
  Sterowniki programowalne SIMATIC S7-300 2009
  Wykorzystanie logiki rozmytej do modelowania i symulacji procesów biochemicznych 2008
  Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do sterowania procesami przemysłowymi 2008
  Przekaźniki programowalne EASY 2007
  Automatyzacja procesu butelkowania 2007
  Monitorowanie i wizualizacja procesu sterowania systemem klimatyzacyjnym 2005

Zrealizowane prace inżynierskie:

  Inteligentne terrarium 2018
  Wykorzystanie systemów wbudowanych do symulacji i sterowania procesem sedymentacji 2017
  Systemy wbudowane w automatyzacji procesów przemysłowych 2008
  Thinkubator 2007
  Współpraca sterownika PLC z systemem SCADA/HMI 2006