Talks

 • M. Borowski, B.Kokot, „Computing methods for analysis of lipidomics mass spectra”, ECCO Conference, St. Julian’s Malta, 30.05.2019-01.06.2019 r.
 • M. Borowski, „Algorithms for the identification of the components of the secondary metabolites”, ECCO Conference, Koper, 03.05.2017-06.05.2017 r.
 • M. Borowski, „Problem of identifying the elemental composition of secondary metabolites based on the mass spectra”, EURO Conference, Poznan, 03.07.2016-06.07.2016 r.
 • M. Borowski, „Algorithm of identification of components of secondary metabolites base on mass spectra”, ECCO Conference, Budapest, 26.05.2016-28.05.2016 r.
 • M. Borowski, „Heuristic approach for peptide assembly problem”, 9th Central and Eastern European Proteomic Conference, Poznan, 15-18.06.2015r.
 • M. Borowski, „Heuristic approach for peptide assembly problem”, ECCO Conference, Catania, 28.05.2015-30.05.2015r.
 • M. Borowski, „Methods for peptide sequence finding”, ECCO Conference, Munich, 01.05.2014-03.05.2014 r.
 • M. Borowski, „Methods for peptide sequence finding”, EURO Conference, Rome, 01.07.2013-04.07.2013 r.
 • M. Borowski, „De novo peptide sequencing via Tandem Mass Spectrometry with using meta-spectra”, The 2012 Mini EURO Conference on Computational Biology, Bioinformatics and Medicine, University of Nottingham, 12-15.09.2012,
 • M. Borowski, „Models and algorithms for peptide sequence identification”, IV Zjazd PTBI i Warsztaty z Bioinformatyki, Kraków, 30.09–02.10.2011 r.;
 • M. Borowski, T. Tokarek, M. Jackowski, S. Szałata, M. Szewczyk, „O nowych portalach internetowych IIN, ADDS, BIO”, Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, 08.03.2011 r.;
 • M. Borowski, „Peptide de novo sequencing problems classification”, Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, 25.01.2011 r.;
 • M. Borowski, „Algorithms for peptide assembly problem”, Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, 01.12.2009 r.;
 • M. Borowski, „Metaheuristics for peptide assembly problem”, EURO Conference, Bonn, 07.07.2009 r.;
 • M. Borowski, „Metaheuristics for peptide assembly problem”, Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk, 19.08.2009 r.;
 • M. Borowski, „Database for Plant Secondary Metabolites Mass Spectra”, Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, 22.01.2009 r.;
 • M. Borowski, „Database for plant secondary metabolites mass spectra”, Mini EURO Conference on Computational Biology, Bioinformatics and Medicine, Rzym, Włochy, 15-17.09.2008 r.;
 • M. Borowski, „Peptide sequencing problem”, V COMputational BIology Workshop, Uniejów, 05-06.10.2007 r;
 • M. Borowski, „Algorytmy sekwencjonowania długich peptydów: przeszukiwanie tabu vs. algorytm genetyczny”, Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, 29.05.2007 r.;
 • M. Borowski, „Algorytmiczne podejścia do problemu sekwencjonowania peptydów”, III Warsztaty Biologii Obliczeniowej, Będlewo, 14–15.10.2005 r.;
 • M. Borowski, „Określanie sekwencji aminokwasowych w długich łańcuchach peptydowych. Algorytm Tabu Searach.”, seminarium Pracowni Bioinformatyki Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, 06.05.2005 r.;
 • M. Borowski, „Tabu Searach Method For Determining Sequences Of Amino Acids In Long Polypeptides”, EuroGP2005, EvoCOP2005 and EvoWorkshops2005, Lossanna, Szwajcaria, 30.03–01.04.2005 r.;
 • M. Borowski, „Sekwencjonowanie długich łańcuchów peptydowych z wykorzystaniem wielu proteaz - algorytm Tabu Search”, Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, 18.01.2005 r.;
 • M. Borowski, „Algorytmiczne podejścia do problemu sekwencjonowania peptydów”, II Warsztatach Biologii Obliczeniowej, Będlewo, 21–22.05.2004 r.;
 • M. Borowski, „Algorytmiczne podejścia do problemu sekwencjonowania peptydów”, Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, 09.12.2003 r.;
 • M. Borowski, P. Formanowicz, „Sekwencjonowanie peptydów”, Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, 25.05.2003 r.;
 • M. Borowski, A. Świercz, „Sekwencjonowanie DNA za pomocą izotermicznych bibliotek oligonukleotydów. Część II: algorytmy”, Seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, 16.05.2002 r.;

Posters

 • M. Borowski, „Heuristic approach for peptide assembly problem’”, RECOMB 2015 Warsaw, 12-15.04.2015 r.
 • M. Borowski, „De novo peptide sequencing with using ‘meta-spectra’”, SocBIN/BIT13 Bonn, 26-29.06.2013 r.