Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.

Praca dyplomowa magisterska

Badanie ekonomii sieci społecznościowych

na przykładzie serwisu Facebook


Karol Bonenberg, M.Sc.Eng.
Intelligent Decision Support Systems

Zakres tematyczny prezentacji:

  1. Cel pracy
  2. Założenia teoretyczne
  3. Wdrożenie
  4. Analiza wyników

Cel pracy


Wynika z obecnej sytuacji:

Cel pracy


Założenia teoretyczne


Tradycyjne badania jakościowe i ilościowe nie są przystosowane do działania w Web 2.0. Najczęściej stosowane metody doboru próby losowej to:

Założenia teoretyczne


W pracy wykorzystane zostały narzędzia analizy sieci społecznych. Sieci pierwotnie stosowane były w socjologii i antropologii, od niedawna używane w informatyce.

Sieć społeczna modelowana jest za pomocą grafu, zbioru wierzchołków (osób) połączonych krawędziami (znajomościami).

Założenia teoretyczne


Wybrane pojęcia z analizy sieci:

Założenia teoretyczne


Wybrane pojęcia z analizy sieci:

Założenia teoretyczne


Badania wskazują, że homofilia (tworzenie związków z jednostkami o dużej skali podobieństwa) zdarza się równie często w wirtualnych sieciach społecznych, jak i tych rzeczywistych.

Wpływa ona również na kształt „małych światów” tworzących się w danej sieci społecznej, co wykorzystane zostało w niniejszej pracy do obliczeń statystycznych.

Wdrożenie


Zbieranie danych:

Wdrożenie


Zbieranie danych:

Schemat losowania warstwowego w sieci społecznej. Poszczególne warstwy oznaczone są kolorami.

Wdrożenie


Przepływ informacji:

Przepływ informacji i struktura programu.

Analiza wyników


W trakcie jedenastu dni badań zebrano do bazy danych blisko 90 000 rekordów pochodzących z sieci społecznej o rozmiarze 17 241 osób.

Próba losowa o rozmiarze 17 241 osób podzielona według płci i grup wiekowych.

Wykres liczby zebranych rekordów w czasie, z podziałem na kategorie.

Analiza wyników


Podsumowanie:

Proces przetwarzania informacji z hurtowni danych

Wizualizacja zgromadzonej sieci społecznej rozmieszczonej w przestrzeni za pomocą algorytmu Fruchterman-Reingold wraz z podziałem na lokalne społeczności (oznaczone kolorami) za pomocą algorytmu Louvain.

Analiza wyników


Porównanie liczby zdarzeń monitorowanych procesów z całej populacji Poznania w ciągu tygodnia badań. Liczba zdarzeń dla procesów ATTENDANCE, LIKEs, oraz LINKAGE to odpowiednio 237 600, 219 600 oraz 176 400. Łącznie daje to 644 600 zdarzeń tygodniowo.

Analiza wyników


Do szacowania wartości zdarzeń posłużono się trzema różnymi badaniami, których celem była wycena poszczególnych działań użytkownika w serwisie Facebook.

Na poniższych wykresach przedstawiono wycenę aktywności użytkowników serwisu na terenie Poznania w ciągu tygodnia z podziałem na procesy. Dla procesu ATTENDANCE szacunkowa wartość wynosi 59 875 PLN, dla procesu LIKES wartość to 37 661 PLN, dla procesu LINKAGE to 23 708 PLN. Łączna szacunkowa wartość na terenie aglomeracji poznańskiej wynosi 121 245 PLN na tydzień.

Dziękuję za uwagę