Ewa Śniegowska
Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
Instytut Informatyki
Politechnika Poznańska

email: ewa.sniegowska@cs.put.poznan.pl
tel: 61-665-2924
pokój nr 10 (CW - starsza część Instytutu, parter)

Kalendarz prowadzonych zajęć

konsultacje
W semestrze zimowym 2017/2018 konsultacje będą się odbywać
we wtorki w godzinach 09:00-11:00 (od 10.10.2017)
Proszę o uprzedzenie wizyty mailowo, z podaniem tematu rozmowy.

W czasie sesji konsultacje możliwe w dowolny dzień tygodnia,
po wcześniejszym umówieniu mailowym.