2. Forma realizacji

 1. Wykonany samodzielnie projekt, skompresowany w jednym archiwum (zip, gz, tgz, bz), należy przesłać na adres prowadzącego zajęcia w terminie przez niego wskazanym.

 2. Struktura archiwum

  1. nazwa: NazwiskoI_indeks.zip (np. Jan Nowak, który ma nr 99999, utworzy archiwum NowakJ_99999.zip);

  2. zawartość:

   • pełne źródła aplikacji, kompilujące się bez ostrzeżeń (flaga -Wall kompilatora),

   • skrypt do kompilacji lub plik Makefile,

   • plik tekstowy README zawierający:

    – instrukcję kompilacji,

    – instrukcję uruchomienia,

    – krótki opis zawartości poszczególnych plików *.c,

   • plik tekstowy CONCEPT zawierający ideę realizacji, opis struktur danych, sposób wykorzystania zastosowanych mechanizmów komunikacji i synchronizacji, ewentualnie opis protokołu komunikacji pomiędzy komponentami;

  3. archiwum nie powinno zawierać zbędnych plików binarnych (produktów kompilacji).

 3. Podstawą oceny jest terminowe oddanie projektu zgodnego z powyższą specyfikacją. Oddanie projektu z niepełną funkcjonalnością lub błędami skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej. Oddanie projektu po terminie oznacza obniżenie oceny o 0.5 za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki.

 4. Wykrycie plagiatu skutkuje automatyczną oceną niedostateczną dla wszystkich zaangażowanych.

Poprzedni temat

1. Zadania (2019/20)

Ta strona