Środowisko

Najważniejsze skróty klawiaturowe

TAB
Automatyczne uzupełnianie
↑↓
Poprzednie/następne polecenie
CTRL+r
Szukaj w historii komend
CTRL+c
SIGKILL
CTRL+z
SIGSTOP
CTRL+d
EOF

Przyjazne komendy

expr

Ewaluacja wyrazeń. (expression)

Dostepne operacje:

 • operacje arytmetyczne: * + - / %

 • porównania: > >= != = < <=

 • operacje boolowskie (Boolean): | &

  (wartości: 0 lub null - fałsz, wszystko inne - prawda)

 • operacje na stringach: match substr index length

expr 2 + 2
zwróci: 4
expr 0 | 1
błąd, dlaczego?
expr 0 > 1
co się stanie?

Zmienne i zmienne środowiskowe

nazwa_zmiennej=wartość

Przypisanie wartości zmiennej. Zmiennych nie trzeba deklarować.

a=5
przypisuje wartość 5 do zmiennej a
a = 5
wywołuje komendę o nazwie a z dwoma argumentami: = i 5... czyli nie to co chcemy!
b=cośtam
przypisuje wartość cośtam do zmiennej b
c="coś innego"
przypisuje wartość coś innego do zmiennej b
$nazwa_zmiennej

Dostęp do zmiennej.

echo a
wypisze a
echo $a
wypisze 5 (według tego co jest wyżej)
echo "$a"
wypisze 5 (według tego co jest wyżej)
echo '$a'
wypisze $a

echo $zmienna_ktorej_nic_nie_przypisalem

set
Wypisuje wartości wszystkich zmiennych.

Przydatne zmienne środowiskowe:

 • $PATH
 • $EDITOR
 • $PS1
 • $PWD
 • $USER
 • $LANG
export nazwa_zmiennej=wartość

Przypisanie wartości zmiennej do użytku w podprocesach.

export a=5
przypisuje wartość 5 do zmiennej a

Przykład:

x=5

export y=5

bash # uruchomienie powłoki - podproces

echo "$x" "$y"

Command substitution

Przypisanie wyniku wykonania polecenia lub poleceń do aktualnie wykonywanego polecenia.

echo "2 + 2 =" expr 2 + 2
wypisze na ekran 2 + 2 = expr 2 + 2
echo "2 + 2 =" `expr 2 + 2`
wykona komendę expr 2 + 2 i wklei to co ta komenda wypisze na ekran (4) jako argumenty do komendy echo i wykona tą komendę (echo "2 + 2 =" 4)
result=`expr 2 + $a`
zapisze wynik komendy do zmiennej result

Aliasy

alias NAME=CMD
nadaj komendzie CMD aliast NAME

Stan polecenia i łączenie komend

Lista poleceń

CMD1 ; CMD2

Wykonaj CMD1 a następnie CMD2

Stan wyjścia ostatnio wykonanego polecenia znajduje się pod zmienną $?. Jeśli 0, zakonczony poprawnie. W przeciwnym wypadku program zakończył się niepoprawnie.

Można ten fakt wykorzystać do łączenia komend.

Koniunkcja

CMD1 && CMD2

Wykonaj CMD1. Jesli CMD1 zostanie wykonane poprawnie, to wykonaj też CMD2.

Alternatywa

CMD1 || CMD2

Wykonaj CMD1. Jesli CMD1 nie zostanie wykonane poprawnie, to wykonaj CMD2.

Grupowanie

(CMD1; CMD2) && (CMD3; CMD4)

Zadania

 1. Sprawdź czy program cowsay jest zainstalowany, jeśli nie to włącz przeglądarke Internetową na adresie programu. [which]
 2. Sprawdź czy ktoś będzie reagował lepiej na określenie "developer" czy "hacker": sprawdź czy ma w katalogu domowym więcej plików z z rozszerzeniem java czy py i wypisz na ekranie "developer" lub "hacker" (przykładowy katalog domowy: http://www.cs.put.poznan.pl/ksiek/_downloads/home.tar1.gz -- należy najpierw rozpakować). [find wc]
 3. Zmierz rzeczywisty czas wykonywania skryptu liar.sh w sekundach (http://www.cs.put.poznan.pl/ksiek/_downloads/liar1.sh). [date expr]
 4. Ustaw zmienną środowiskową $OPEN_COUNT, która będzie inkrementowana za każdym razem kiedy użytkownik otworzy interpreter bash. [.bashrc]
 5. Utwórz alias o nazwie print dla komendy echo.
 6. Spraw, żeby przy każdym uruchomieniu bash wyświetlał krótkie powitanie i informację o tym która jest godzina. (np. Hi Bob. It's 17:59.) [ps wc echo ewentualnie: /etc/passwd]
 7. Napisz polecenie wywołujce skrypt infloop (http://www.cs.put.poznan.pl/ksiek/_downloads/infloop1.sh) w tle jako singleton: jeśli skrypt już się wykonuje, to wyswietl jego PID, w przeciwnym wypadku uruchom skrypt. [ps grep]
 8. Napisz polecenie które ustawia vim jako domyślny edytor w pliku .bashrc (ustaw odpowiednią zmienną na końcu pliku). Jeśli w pliku .bashrc jest już ustawiony domyślny edytor, to nie rób nic. Pamiętaj, że zmienna może być ustawiona ze słowem kluczowym export. Przed przystąpieniem do pracy zrób kopię zapasową pliku .bashrc. [expr wc echo]
 9. Napisz polecenie podjące numery linii pliku z kodem źródłowym ktore zawierają zakazane słowa. Lista zakazanych słów znajduje się w pliku bad_words.list (http://www.cs.put.poznan.pl/ksiek/_downloads/bad_words1.list). Przykładowy plik z kodem: http://www.cs.put.poznan.pl/ksiek/_downloads/Learner1.java. [grep cat cut]
 10. Zmień string zachęty (prompt) interpretera bash w taki sposób żeby przypominał string zachęty z MS DOS (np. C:\HOME\UŻYTKOWNIK>). [$PS1 tr]