Bazy Danych

Na zajęciach spotykamy się:

czwartek 9:45 - 11:15 lab. 1.6.23
czwartek 11:45 - 13:15 lab. 1.6.23

Parametry połączenia z bazą danych:

Skrypt tworzący schemat relacji, wykorzystywany podczas zajeć - SQL

Struktura schematu relacji

Materiały:

Zadanie zaliczeniowe pdf
oraz Informacje uzupełniajace

Wyniki i oceny końcowe pdf

Biologiczne Aplikacje

Baz Danych

Na zajęciach spotykamy się:

poniedziałek 15:10 - 16:40 Wykład lab. 1.6.22
poniedziałek 16:50 - 18:20 Laboratorium lab. 1.6.22

Parametry połączenia z bazą danych:

Narzędzia dostępu do bazy danych

Materiały:

Wykład

Laboratoria

Założenia projektu zaliczeniowego pdf

Skrypt tworzący schemat relacji, wykorzystywany podczas zajeć - SQL

Systemy

Baz Danych

Na zajęciach spotykamy się:

czwartek 8:00 - 9:30 lab. 1.6.23
czwartek 13:30 - 15:00 lab 1.6.21

Materiały:

Wszystkie materiały dotyczące przedmiotu
Systemy Baz Danych są dostępne w serwisie moodle.put.poznan.pl