Anna Kobusińska

Systemy rozproszone dużej skali

Contact

Zagadnienia:

 1. Wstęp [wykład1.pdf]
 2. BigData Landscape [wykład2.pdf]
 3. Modele CAP i PACELC, Modele danych noSQL, Bazy BigTable, Cassandra, Neo4j [wykład3.pdf]
 4. Rozproszony system plików - GFS [wykład4.pdf]
 5. Współbieżne przetwarzanie danych - Spark [wykład5.pdf]
 6. Przetwarzanie danych ustrukturyzowanych - Spark SQL [wykład6.pdf]
 7. Przetwarzanie danych strumieniowych - Kafka, Spark Streaming
 8. [wykład8.pdf]
 9. Przetwarzanie danych grafowych - Pregel
 10. Zarządzanie zasobami - Mesos i Yarn [wykład9.pdf]
 11. Nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane sieci P2P [wykład7.pdf]

Prezentacje:

 1. 27.11.2020 Protokół BitTorrent – idea, funkcjonalność, rozszerzenia (Marcin Ławniczak, Robert Banaszak) [materiały] [prezentacja.pdf] [ankieta]
 2. 04.12.2020 Przykłady platform: LinkedIn (Konrad Karkos, Kamil Zieliński) [materiały] [prezentacja.pdf] [ankieta]
 3. 11.12.2020 Przykłady platform: Facebook (Jacek Rosiak, Mateusz Adler, Jan Ziemniewicz) [materiały] [prezentacja.pdf] [ankieta]
 4. 18.12.2020 Przykłady platform: Twitter (Maciej Łaszkiewicz, Artur Bloch) [materiały] [prezentacja.pdf] [ankieta]
 5. 08.01.2021 Przykłady platform: Instagram (Agnieszka Gregulec) [materiały] [prezentacja.pdf] [ankieta]
 6. 08.01.2021 Przykłady platform: Uber (Mikołaj Pudlicki) [materiały] [prezentacja.pdf] [ankieta]
 7. 15.01.2021 Blockchain – ogólna idea, budowa bloku, hash, klucze, alg. consensusu, modele (Bartosz Krakowiak, Filip Piwowarczyk) [materiały] [prezentacja.pdf] [ankieta]
 8. 22.01.2021 Ethereum – idea, inteligentne kontrakty i Solidity (Damian Horna, Kamil Pluciński) [materiały] [prezentacja.pdf] [ankieta]

Anna Kobusińska

PhD, DSc.


Institute of Computing Science
Poznan University of Technology
Piotrowo 2,
60-965 Poznan, Poland


Office:
Centrum Wykładowe PP, room 4
tel: (+48 61) 665-29-64
fax: (+48 61) 877-15-25E-mail:
Anna.Kobusinska [at] cs.put.poznan.pl