Staże SITT 2012

[Podsumowanie] [Pytania staże (FAQ) ] [Edycja 2011] [Edycja 2012] [Edycja 2013]

Zakończyliśmy drugą edycję staży SITT

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację drugiej edycji staży studenckich.

W miesiącach  czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu realizowane było 20 staży studenckich w przemyśle (2 studentki i 18 studentów). Staże realizowane były w 12 firmach i organizacjach.

Pragniemy gorąco pogratulować stażystom oraz podziękować pracownikom firm za przekazaną wiedzę i doświadczenie. Stażyści docenili Państwa pracę, czego wyrazem są bardzo pozytywne wyniki ankiety oceny staży:

Dziękujemy także za uwagi odnośnie funkcjonowania i organizacji staży. Mamy nadzieję, że dzięki nim uda się usprawnić proces w przyszłych edycjach staży.

Staże realizowane w edycji 2012

Miło nam poinformować, że w ramach edycji 2012 przeprowadzimy 20 staży studenckiej (18 stażystów i 2 stażystki). Staże będą się odbywać w terminach czerwiec-sierpień (6 staży) oraz lipiec-wrzesień (14 staży).

Nabór koordynat staży w edycji 2012

Informujemy, że do dnia 23 marca 2012 wyłoniliśmy czterech opiekunów staży w edycji 2012. Więcej informacji na temat konkursu w dziale ogłoszeń o zamówieniach.

Nabór stażystów przedłużony do końca kwietnia

Informujemy o przedłużeniu okresu naboru na staże do końca kwietnia 2012. Jednocześnie zachęcamy Państwa do aplikacji poprzez platformę E-Recruitment.

Nabór stażystów w edycji 2012 rozpoczęty

Zapraszamy wszystkich studentów uczestniczących w projekcie Tech-Info do aplikacji do ofert stażowych.

Aplikacji do ofert stażowych należy dokonać za pośrednictwem platformy E-Recruitment. Przed aplikacją proponujemy zapoznać się z krótką instrukcją obsługi systemu prezentującą najważniejsze kroki [pdf].

Przed przystąpieniem do aplikacji zachęcamy także do odwiedzenia strony FAQ, gdzie dowiedzą się Państwo między innymi czym różni się oferta zakwalifikowana od rezerwowej.

Proszę pamiętać także, że czas trwania stażu to 3 miesiące. W tym roku z uwagi na objęcie projektem 5 roku studiów proponujemy dwa terminy odbywania stażu (do ustalenia z ofertodawcą podczas rozmowy kwalifikacyjnej): czerwiec-sierpień i lipiec-wrzesień (w przypadku 5 roku w grę wchodzi głównie ten pierwszy). Z racji dwóch terminów okres trwania stażu wpisany na platformie E-Recruitment to czerwiec-wrzesień.

Jeśli jesteś uczestnikiem projektu Tech-Info natomiast nie jesteś w stanie obserwować ofert Tech-Info na platformie E-Recruitment, proszę o kontakt: Miroslaw.Ochodek@cs.put.poznan.pl.

Oferty zakwalifikowane w edycji 2012

Dziękujemy Państwu za liczne zgłoszenia ofert stażowych w edycji 2012. Po uwzględnieniu dwóch błędnie przypisanych ofert, w ramach 39 ofert zadeklarowali Państwo gotowość przyjęcia aż 73 stażystów.

W ramach edycji staży 2012 mogliśmy zakwalifikować tylko 20 ofert stażowych, które zgodnie z regulaminem zostaną przyjęte do realizacji jeśli w terminie do zakończenia naboru kandydatów dokonają pomyślnej rekrutacji pośród uprawnionych studentów.

Oferty, które nie zostały zakwalifikowane mogą pozostać w puli rezerwowej za zgodą ofertodawców (oferty te będą sukcesywnie publikowane na platformie E-Recruitment po otrzymaniu zgody poszczególnych ofertodawców). Będą one realizowane w przypadku, gdy w nie uda się dokonać rekrutacji stażysty na którąś z zakwalifikowanych ofert w wyznaczonym terminie (kolejność realizacji ofert rezerwowych według rankingu, który zostanie opublikowany po odpytaniu o zgodę na publikacje ofert rezerwowych wszystkich ofertodawców).

Lista rankingowa zakwalifikowanych ofert stażowych: [pdf]

Ranking został sporządzony z zachowaniem proporcjonalnego przydziału maksymalnej liczby ofert w stosunku do średniej oceny ofert zgłaszanych przez danego ofertodawcę wykorzystując metodę d’Hondta.

Oferty stażowe w edycji 2012 – odroczenie wyboru i ogłoszenia ofert zakwalifikowanych

W związku z otrzymywanymi od ofertodawców sygnałami o potencjalnie błędnych przypisaniach propozycji ofert stażowych do projektu Tech-Info na platformie E-Recruitment zdecydowaliśmy o odroczeniu ogłoszenia wyboru ofert stażowych do dnia 22 lutego w celu rozpoznania problemu.

Serdecznie Państwa przepraszamy za zaistniałą sytuację, ale podjęliśmy taką decyzję mając na uwadzę równość dostępu wszystkich ofertodawców. Biorąc pod uwagę długi czas przewidziany na prowadzenie rekrutacji opóźnienie nie powinno wpłynąć na dalsze punkty harmonogramu realizacji staży w roku 2012.

Jednocześnie zachęcam do sprawdzenia na platformie E-Recruitment, czy wszystkie oferty, które chcieli Państwo zgłosić do projektu Tech-Info, faktycznie zostały do niego zgłoszone. Oferty takie w chwili obecnej powinny mieć tytuł poprzedzony numerem oferty (format OS-2012-XXX).

Nabór ofert stażowych do drugiej edycji staży rozpoczęty

Miło mi poinformować, że rozpoczęliśmy nabór ofert stażowych do drugiej edycji staży studenckich SITT.

Zapraszamy przedsiębiorców do zgłaszania ofert stażowych za pośrednictwem platformy E-Recruitment. Termin zgłaszania ofert stażowych upływa 10 lutego 2012 roku.

Na dole strony znajdą Państwo niezbędne dokumenty. Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z przygotowanej instrukcji obsługi systemu E-Recruitment oraz pobrać przykładową ofertę stażu, która możę posłużyć Państwu jako zalążek tworzonego opisu oferty stażowej.

Informacje o stażach SITT

Projekt „Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle” w ramach zadania 4: Utworzenie Studium Innowacji i Transferu Technologii zakłada organizację do końca 2013 r. – 55 staży studenckich w kolejnych 3 latach:

 • 15 staży w roku 2011,
 • 20 staży w roku 2012,
 • 20 staży w roku 2013.

Staże przeznaczone są dla studentów uczestniczących w projekcie Tech-Info. Trwają 3 miesiące (wymiar 30h tygodniowo). Wynagrodzenie miesięczne stażysty jest płatne ze środków projektu Tech-Info i wynosi 1897 PLN brutto.

Informacje dla pracodawców o naborze ofert stażowych w edycji 2012 zostaną przedstawione na niniejszej stronie.

Harmonogram edycji staży 2012:

 • 20 grudnia 2011 - rozpoczęcie naboru ofert stażowych od Przedsiębiorców. Warunkiem wstępnym złożenia oferty stażowej przez Przedsiębiorcę jest podpisanie porozumienia o współpracy. Po podpisaniu porozumienia uzyskają Państwo dostęp do platformy E-Recruitment. Za jej pośrednictwem będą mogli Państwo dokonać zgłoszenia propozycji ofert stażowych. Podpisywaniem porozumień zajmuje się Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej. Jeśli brali Państwo udział w edycji 2011 podpisanie porozumienia nie będzie konieczne.
 • 10 luty 2012- zakończenie rejestracji ofert stażowych.
 • 22 luty 2012 - ogłoszenie przez Organizatora listy ofert zaakceptowanych oraz rezerwowych.
 • 24 luty 2012 - rozpoczęcie procesu rekrutacji stażystów.
 • 30 kwiecień 2012 - zakończenie procesu rekrutacji stażystów – ostateczny wybór ofert stażowych, które będą realizowane (termin przedłużony).
 • 1 maj 2012 - rozpoczęcie załatwiania formalności w związku z realizacją staży.
 • 1 lipiec 2012 - rozpoczęcie staży studenckich.
 • 30 wrzesień - zakończenie staży studenckich.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Mirosław Ochodek
Miroslaw.Ochodek [at] cs.put.poznan.pl
tel. (61) 665 2944

Dokumenty do pobrania: