Zaświadczenia ukończenia studiów

Uprzejmie informujemy, że dyplomy wszystkich absolwentów I stopnia Informatyki a zarazem uczestników Projektu TECH-INFO finansowane są z Projektu Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle.

Obrona pracy jest niezbędna do otrzymania zaświadczenia dotyczącego ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku zamawianego Informatyka w ramach Projektu TECH-INFO.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 29.05.14. || ||