Techniki Optymalizacji (W. Kotłowski)

Moja część przedmiotu obejmuje 5 wykładów oraz 5 laboratoriów, na których omówię: przeszukiwanie liniowe, zastosowania metod optymalizacji w regresji i klasyfikacji, stochastyczny spadek wzdłuż gradientu z zastosowaniami. Slajdy z wykładów, opisy zadań laboratoryjnych i treść projektu zaliczeniowego będą pojawiać się na bieżąco na tej stronie.
Ocena z laboratoriów wystawiana jest na podstawie projektu zaliczeniowego, oraz aktywności na zajęciach.
Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie egzaminu.

Aktualności

Wyniki egzaminu/zaliczenia poprawkowego (tylko moja część). Jak zwykle, ostateczne oceny z całości przedmiotu zobaczą Państwo na stronie dr. Roberta Susmaga.

Wyniki mojej części laboratoriów. Na stronie dr. Roberta Susmaga oceny zostaną skonsolidowane z ocenami pozostałych prowadzących (z równymi wagami). Przepraszam za tak długi czas oczekiwania na wyniki. Każdy z Państwa powinien też dostać krótkiego maila zwrotnego z komentarzem dotyczącym wyników projektu zaliczeniowego.

Wyniki mojej części egzaminu/zaliczenia. Na stronie dr. Roberta Susmaga oceny zostaną skonsolidowane z ocenami pozostałych prowadzących (z równymi wagami)

Slajdy z wykładów


Laboratoria