Metody Inteligencji Sztucznej i Obliczeniowej (sem 1, ISWD)

Ankieta na koniec

Wykłady

Laboratoria

Wyniki cząstkowe

Literatura

  1. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Stuart J. Russell and Peter Norvig, 2009
  2. Reinforcement Learning: an Introduction, Richard S. Sutton, Andrew G. Barto, 1998
  3. A Field Guide to Genetic Programming. Poli, R., Langdon, W. B., McPhee, N. F. 2008

(uwaga: niektóre pliki są dostępne tylko z sieci PP)