Systemy Internetowe

Wyniki kolokwium

Wyniki kolokwium z dnia 2020-06-16.

Informacje ogólne

Karta ECTS przedmiotu: polski, English.

Wykład: środa 11:45, WTCH 301c BT L128

Laboratorium:
wtorek 08:00, CW 44 (grupa I)
środa 08:00, CW 43 (grupa II)

Lista wykładów

 1. Informational
 2. Web Fundamentals (wersja bez animacji)
 3. Web Services (wersja bez animacji)
 4. Databases (wersja bez animacji)
 5. HTML5 (wersja bez animacji)
 6. CSS (wersja bez animacji)
 7. JavaScript (wersja bez animacji)
 8. NodeJS (wersja bez animacji)

Laboratorium

Uwaga! Proszę zachować projekty na kolejne zajęcia!

 1. HTTP basics (Java)
  Sprawdzarka dla zadań:
   
 2. HTTP proxy (Java)
  Sprawdzarka dla zadań:
   
 3. REST (Java)
  Sprawdzarka dla zadań:
   
 4. NoSQL databases (Java, MongoDB)
  Sprawdzarka dla grupy zadań G: Użyj sprawdzarki dla zadań E i F.
  Sprawdzarka dla grupy zadań H:
   
 5. HTML5 & CSS3 basics 
 6. JavaScript basics

Oceny, obecność

Wtorek 8:00

Środa 8:00

Zasady zaliczenia wykładu

 1. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie ponad 50% punktów na kolokwium.
 2. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Zasady zaliczenia laboratorium

 1. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zrealizowanie wszystkich zadań laboratoryjnych.
 2. Punkty otrzymywane są na zajęciach za realizacje zadań laboratoryjnych.
 3. Zadania podzielone są na grupy. Każda grupa wszystkich zadań zrealizowanych poprawnie w terminie punktowana jest 1p, realizacja grupy zadań z opóźnieniem do jednego tygodnia punktowana jest 0.5p, realizacja zadań w późniejszym terminie 0p. Terminem realizacji są zajęcia kolejne po zleceniu do wykonania danej grupy zadań.
 4. Zadanie jest uznawane za zrealizowane, jeśli wytworzone oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania wyspecyfikowanie w pliku z zadaniami.
 5. Ocena końcowa zależy od liczby zdobytych punktów i jest określona procentowo:
  ≤60%: 3.0,
  ≤70%: 3.5,
  ≤80%: 4.0,
  ≤90%: 4.5,
  >90%: 5.0.
 6. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności terminowego dostarczenia rozwiązanych zadań (w tej sytuacji zadania są oceniane po dostarczeniu zgodnie z zasadami określonymi w p. 3).
 7. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność z wyjątkiem pierwszej obniża ocenę końcową o 0,5.
 8. Ostatnim dniem za zaliczenie w "pierwszym terminie" jest ostatni dzień zajęć semestru letniego (16.06.2020).
 9. Ostatnim dniem zaliczenia poprawkowego jest dzień zaliczenia poprawkowego określony w harmonogramie sesji ogłaszanym przez dziekanat.