Materiały do zajęć nt. klasyfikatorów

Przykład do analizy na zajęciach

Nr Outlook Temperature Humidity Windy Play?
 1 sunny hot high no no
 2 sunny hot  high yes no
 3 overcast  hot  high no yes
 4 rainy mild high no yes
 5 rainy cool normal no yes
 6 rainy cool normal yes no
 7 overcast cool normal yes yes
 8 sunny mild high no no
 9 sunny cool normal no yes
 10 rainy mild normal no yes
 11 sunny mild normal yes yes
 12 overcast mild high yes yes
 13 overcast hot normal no yes
 14 rainy mild high yes no

 

Pliki z danymi dla Weki