Dydaktyka

Informatyka w medycynie

Semestr letni 2017-18, studia stacjonarne

Wyniki zaliczenia

Wyniki dostępne są w tym arkuszu. Wydają się być całkiem niezłe. Progi dla ocen wyższych niż 3.0 zostały lekko obniżone (np. z 85% do 84%, aby preferencyjnie potraktować sytuacje graniczne).

Zagadnienia na zaliczenie

Poniżej zamieszczam listę zagadnień, które obowiązują na zaliczeniu wykładu. Będę zwracał uwagę na ogólną znajomość zagadnień, a nie na szczegóły implementacjne (np. istotne jest to, że wiadomość w standardzie HL7 V2 składa się z segmentów, z któych część pojawia się zawsze, a część jest uzależniona od typu wiadomości, a nie liczba i znaczenie poszczególnych pól w segmencie PID). Nie będę też pytał o daty (np. lata, w których pojawiały się kolejne wersje wybranych standardów), ani o rozmiary terminologii (np. liczby zdefniowanych terminów i relacji).

 1. Elektroniczna dokumentacja kliniczna
  • rodzaje infrastruktury zapewniającej globalny dostęp do danych
  • elektroniczna dokumentacja kliniczna w Polsce - ogólna charakterystyka planowanego rozwiązania
 2. Szpitalne systemy informacyjne
  • moduły centralne i peryferyjne
  • podstawowe funkcje poszczególnych modułów
 3. Standardy wymiany i kodowania danych
  • standardy HL7 (V2, V3, FIHR) -- charakterystyka i zastosowanie
  • model RIM (zastosowanie, podstawowe klasy), modele RMIM
  • reprezentacja dokumentów z wykorzystaniem CDA oraz dokumenty CCD/CCR
  • terminologia SNOMED CT, zastosowanie i struktura, podstawowe relacje między pojęciami
  • system kodowania LOINC i jego praktyczne wykorzystanie
  • baza WHO Drug Dictionary oraz klasyfikacja ATC, ich podstawowe zastosowanie
  • systemy kodowania ICD-9-CM i ICD-10, ich podstawowa struktura oraz wykorzystanie praktyczne
 4. Wspomaganie decyzji klinicznych
  • proces wspomagania decyzji klinicznych oraz główne klasy systemów wspomagania decyzji klinicznych (SWDK)
  • podstawowe architektury SWDK oraz przykłady systemów zrealizowanych w poszczególnych architekturach
  • standard Arden Syntax - idea, rozszerzenia
 5. Wyszukiwanie informacji i repozytoria medyczne
  • medycyna oparata na dowodach (evidence-based medicine) -- idea oraz rodzaje rozważanych zapytań szczegółowych
  • standard Infobuttons oraz Infobutton Manager -- idea i wykorzystanie w praktyce

Wykłady

 1. Rekord pacjenta i systemy szpitalne
 2. Standardy wymiany i kodowania danych

Poniżej zamieszczam slajdy z mojej części wykładów (w formacie PDF):

 1. Wspomaganie decyzji klinicznych
 2. Wyszukiwanie informacji i repozytoria kliniczne

Poszczególne wykłady możecie oceniać za pomocą tej ankiety. Dziękuję za przekazane oceny oraz uwagi i sugestie.

Projekty

Opisy projektów realizowanych na zajęciach laboratoryjnych oraz przydatne materiały pomocnicze.

Projekt 3 - prosta elektroniczna karta pacjenta (standard FHIR)

Opis projektu

Uwaga: dokument ten rozszerzyłem o opis uruchamiania lokalnego serwera i ładowania na niego danych przykładowych (zamieściłem też namiary na przykładowe dane). W ten sposób można uniezależnić się od zewnętrznej infrastruktury.

Projekt 2 - wykrywanie naczyń krwionośnych

Opis projektu

Materiały pomocnicze:

Dodatkowe przydatne materiały:

Projekt 1 - tomograf

Opis projektu

Materiały pomocnicze:

Dodatkowe przydatne materiały

Materiały

Literatura

 1. Informatyka medyczna, R. Tadeusiewicz, Wydawnictwo UMCS, 2011 (darmowy e-book (PDF))
 2. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, H.E. Shortlife, J.J. Cimino (red.), Springer, 2014 (uwaga: książka dostępna jest w czytelni Biblioteki PP)

Inne źródła

 • OpenClinical - serwis poświęcony informatyce biomedycznej

Organizacja zajęć

Na wykładach prezentowane są wybrane zagadnienia z zakresu informatyki medycznej (w szczególności te związane z praktyką). Wykład kończy się sprawdzianem o charakterze testu otwartego. Na laboratoriach realizowane są w grupach 1-2 osobowych trzy mini-projekty (symulator tomografu, analiza obrazów medycznych, aplikacja SMART). Ocena z laboratorium jest średnią z trzech projektów.

Informacje organizacyjne