Dydaktyka

Informatyka medyczna (ETI, semestr letni 2018-19)

Wykłady

Podczas dużej części wykładów będziemy korzystali (dzięki uprzejmości prof. Stefanowskiego) z materiałów do przedmiotu Eksploracja i analiza danych (Data miningy and data analysis) umieszczonych na tej stronie. Będziemy też korzystali z wybranych materiałów ćwiczeniowych.

Uwaga: na najbliższe zajęcia (28.03) proszę w miarę możliwości przynieść swoje komputery. Zaczniemy działać z pakietem WEKA.

Poniżej znajdą się slajdy do początkowych wykładów.

Literatura

  1. Informatyka medyczna, R. Tadeusiewicz, Wydawnictwo UMCS, 2011 (darmowy e-book (PDF))
  2. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, H.E. Shortlife, J.J. Cimino (red.), Springer, 2014 (uwaga: książka dostępna jest w czytelni Biblioteki PP)

Inne źródła

Organizacja zajęć

Na wykładach prezentowane są wybrane zagadnienia z zakresu informatyki medycznej (w szczególności te związane z praktyką). Wykład kończy się egzaminem o charakterze testu otwartego.

Dodatkowe informacje na temat zajęć znajdują się w karcie ECTS przedmiotu.