O studium Program Miejsce zajęć Terminy zajęć Komunikaty

Designed by Konrad Szychowiak.

Nowa edycja studium

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń w roku akademickim 2018/19 studium podyplomowe «Aplikacje internetowe i przetwarzanie w chmurze» nie zostanie uruchomione.

Rekrutacja na następną edycję studium (2019/20) rozpocznie się w czerwcu roku 2019.