O studium Program Miejsce zajęć Terminy zajęć Komunikaty
Rekrutacja Zgłoszenia Opłaty

Designed by Konrad Szychowiak.

Nowa edycja studium

Trwa nabór na nową edycję studium podyplomowego «Aplikacje internetowe i przetwarzanie w chmurze».Spotkanie organizacyjne

Spotkanie inauguracyjne nowej edycji studium odbędzie się sobotę 29 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali 13 CW (Centrum Wykładowego, I piętro). Na spotkaniu przedstawimy osobom zainteresowanym udziałem w studium kwestie organizacyjne nowej edycji oraz szczegółowy program zajęć.

Dalszych informacji można zasięgnąć w sekcji rekrutacja oraz w sekretariacie studium .