Konferencja PP-RAI w 2021

W związku z panującą sytuacją pandemiczną, wynikającą z COVID-19, tegoroczna konferencja Polskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji została przełożona i odbędzie się w październiku 2021 roku, również w Gdyni.

Informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej http://pp-rai2020.umg.edu.pl oraz http://pp-rai2021.umg.edu.pl