Silicon Valley inspires future Polish entrepreneurs


Silicon Valley inspiracją dla przyszłych polskich przedsiębiorców


Poznań, 27-28 maj 2013

Cel

  • Wskazanie młodym ludziom przykładów przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie i zachęcenie ich do spróbowania swoich sił w budowaniu własnej firmy, bo żywe przykłady inspirują do działania
  • Stworzenie możliwości spotkania i wymiany doświadczeń inwestorów, przedstawicieli parków naukowo-technologicznych, przedsiębiorców i rozważających rozpoczęcie działalności biznesowej

Miejsce

Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Centrum Wykładowo-Konferencyjne
ul. Piotrowo 2, Poznań
Mapka


Gość specjalny: Jean Kovacs

30 lat doświadczenia w kierowaniu spółkami technologicznymi, inwestor, szefowa kapituły aniołów biznesu na północną Kalifornię

Z udziałem

  • Bogusławy Cimoszko-Skowroński - Prezes CS proAlfa, dyrektor zarządzająca funduszem Nomad
  • Rafała Stroińskiego - Partner w JS Legal
  • Jaromira Działo - założyciela Topicmarks.com
  • InQbatora, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i MicroBioLab

Zawartość konferencji w pigułce

  • Cztery wykłady dotyczące przedsiębiorczości, inspirowane doświadczeniami z Silicon Valley (program konferencji>>>)
  • Panel dyskusyjny z udziałem Jean Kovacs i uzananych w świecie inwestorów w startup'y
  • Spotkania kooperacyjne młodych przedsiębiorców z inwestorami (program spotkań>>>)

Językiem konferencji jest angielski


Zgłoszenia

zawierające imię, nazwisko, nazwę instytucji należy wysłać e-mailem na adres

Uczestnictwo w konferencji nie jest odpłatne


Dodatkowe informacje

Robert Wrembel, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska
tel. +48 61 665 2991, +48 61 665 3420