Sterowanie procesami przemysłowymi często wiąże się z koniecznością zastosowań skomplikowanych algorytmów sterowania zapewniających niezawodność, pełną kontrolę parametrów procesu i szerokie możliwości diagnostyki w przypadku awarii. Układy sterowania, wykorzystujące sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), mogą być wykorzystane w wielu gałęziach przemysłu.

Sterowanie w takim systemie zależy wyłącznie od zapisanego przez użytkownika programu oraz od rodzaju sterownika PLC. Sterownik PLC stanowi połączenie ponad 100 niezależnych liczników, układów czasowych (ang. Timer) , bloków operacji matematycznych (porównywania, dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia), a także operacji logicznych.

Połączenie tych elementów odbywa się na drodze programowania w języku wysokiego poziomu. Sterownik PLC pracuje w czasie rzeczywistym. Potrafi na bieżąco prowadzić odczyt wejść zarówno cyfrowych jak i analogowych, przetwarzać dane odczytane z tych wejść. Potrawi prezentować wyniki w dogodnej postaci operatorowi i oczywiście wpływać w określony sposób na przebieg samego procesu. Proste zadania sterownicze realizuje się przy pomocy funkcji podstawowych języka programowania. Funkcje te można przedstawić w postaci listy instrukcji, schematu blokowego lub funkcyjnego. Daje to użytkownikowi możliwość wyboru sposobu opisu sterowania. Uzyskuje się w ten sposób dużą przejrzystość i zgodność postaci programu z treścią zadania sterowania.

Oferowane biblioteki typowych bloków funkcyjnych umożliwiają użytkownikowi racjonalne tworzenie programów i w ten sposób znaczne obniżenie kosztów projektowania systemów sterowania. Dodatkowo do sterownika można dołączać szereg dodatkowych urządzeń rozszerzających jego możliwości zależnie od potrzeb. Do takich urządzeń można zaliczyć moduły zwiększające liczbę wejść (wyjść) analogowych lub cyfrowych, moduły pomiarowe (np. do pomiaru temperatur) oraz wiele innych specjalizowanych układów (np. sterowniki silników krokowych).

W celu pogłębienia wiedzy na temat sterowników programowalnych PLC serii GE Fanuc, STALE oraz WONDERWARE zapraszamy na strony internetowe Firmy GE Fanuc WWW.ASTOR.com.PL

Natomiast w celu pogłębienia wiedzy na temat innych popularnych sterowników zapraszamy na strony internetowe Firmy WWW.AUTOMATYKA.PL