ZASTOSOWANIA SYTEMU GPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie system nawigacji satelitarnej GPS rozwija się w bardzo szybkim tempie. Decyzja o wyłączeniu zakłóceń S/A spowodowała przekazanie w ręce cywilne systemu o imponującej dokładności. Z dnia na dzień system GPS wkracza w nowe dziedziny techniki i nauki gdzie może być z powodzeniem wykorzystywany.

Oto niektóre cywilne jego zastosowania:

·  Archeologia - ewidencja stanowisk, mapy stanowisk.

·  Banki - dystrybucja dokładnego czasu, kontrola konwojów,

·  Budownictwo Przemysłowe - wytyczania, nadzór przemieszczeń, przesunięć.

·  Drogownictwo - automatyczna ewidencja uszkodzeń, automatyczna rejestracja stanu nawierzchni.

·  Energetyka - ewidencja obiektów, przebiegu tras, dystrybucja czasu, synchronizacja zegarów.

· Fotogrametria - rejestracja współrzędnych kamery w momencie wykonywania zdjęcia, wyznaczanie współrzędnych markerów.

·  Geodezja - wyznaczanie współrzędnych i wektorów z dokładnością centymetrową, praca w czasie rzeczywistym, wytyczanie.

·  Geologia - ewidencja zasobów, mapy zasobów, nawigacja.

· Geodynamika - badania ruchu wirowego Ziemi, analiza ruchu bieguna, śledzenie ruchu kontynentów, definicja układu odniesienia.

·  Górnictwo - rejestracja przemieszczeń gruntu, nawigacja platform wiertniczych.

·  Hydrologia - nadzór przemieszczeń, ewidencja obiektów, szybka aktualizacja map.

· Inżynieria ruchu drogowego - automatyczna rejestracja przebiegów, tras, czasów oczekiwania, natychmiastowa lokalizacja miejsc wypadków, utrudnień w ruchu, automatyczne tworzenie "zielonej fali" dla pojazdów uprzywilejowanych.

·  Kartografia - sporządzanie map.

· Kolejnictwo - ewidencja tras, obiektów, nadzór nad ruchem pojazdów, automatyczna rejestracja przebiegów, dystrybucja dokładnego czasu.

·  Leśnictwo - ewidencja zasobów, nawigacja w czasie oprysków, inteligentne dozowanie w czasie oprysków.

·  Lotnictwo - nawigacja, badanie zasięgu radarów, precyzyjne lądowania.

·  Melioracja - aktualizacja map, nawigacja.

·  Meteorologia - Sondowanie jonosfery i troposfery.

·  Ochrona mienia - automatyczna lokalizacja obiektów.

·  Oświetlenie dróg - ewidencja obiektów, ewidencja uszkodzeń, mapy natężenia oświetlenia.

·  Ochrona Środowiska - automatyczna ewidencja zanieczyszczeń, mapy obszarów skażonych.

·  Radiokomunikacja - mapy zasięgu nadajników, wyznaczanie teoretycznych zasięgów nadajników, projektowanie radiolinii.

·  Rurociągi - mapy przebiegów, ewidencja obiektów, ewidencja uszkodzeń, nawigacja

·  Rolnictwo Precyzyjne - dawkowanie nawozów, cieczy opryskowych.

·  Policja - automatyczna lokalizacja pojazdów, dokumentacja miejsca przestępstwa,

·  Ratownictwo - lokalizacja miejsc katastrof, odszukiwanie rozbitków.

·  Rolnictwo - zbieranie informacji o zasobach, plonach stowarzyszonych z pozycją, inteligentne opryski, nawożenie.

·  Rybołówstwo - ewidencja łowisk, nawigacja.

·  Straż pożarna - automatyczna lokalizacja obiektów, ewidencja zagrożeń, lokalizacja zagrożeń na dużych obszarach - łąki, lasy, automatyczne tworzenie "zielonej fali".

·  Taksówki - automatyczna lokalizacja pojazdów, informacja o miejscu zagrożenia.

·  Telekomunikacja - paszportyzacja, lokalizacja obiektów, aktualizacja przebiegu tras kablowych.

·  Transport - automatyczna lokalizacja obiektów, nadzór nad przewozem ładunków niebezpiecznych, informacja o miejscu zagrożenia.

·  Zieleń Miejska - ewidencja zasobów.

·  Żegluga - nawigacja, monitorowanie przechyłów, pochyłów.