ODBIORNIKI GPS

W bloku korelatora sygnał odebrany z satelity porównywany jest z replikami kodów generowanych
w odbiorniku i w ten sposób wyznaczane jest opóźnienie czasowe sygnału. Opóźnienie to jest następnie wykorzystywane do sterowania generacją repliki kodu satelity w trybie śledzenia sygnału danego satelity. Opóźnienie sygnału może być wyznaczone na poziomie długości odcinka kodu (pseudoodległości), jego części tworzących przesuniecie fazowe (delta-pseudoodległości) lub efektu Dopplera na skutek względnego ruch satelity i odbiornika ( przesuniecie częstotliwości ).

Bardziej rozbudowany schemat funkcjonalny odbiornika przedstawiono poniżej. Wyróżniono tam poszczególne bloki odbiornika i sposób przekazywania sygnałów.

 

 

 

Bardziej szczegółowy schemat funkcjonalny odbiornika GPS

Antena 

Standardowa antena GPS jest antena pasywna o charakterystyce obejmującej całą sferę niebieska. Do zastosowań specjalnych wykorzystywane są anteny złożone z jednego lub więcej liczby elementów
o specjalnie dobranych charakterystykach, np. odbierające sygnały tylko z części sfery niebieskiej powyżej pewnego kąta, lub anteny aktywne. Celem stosowania specjalnych anten jest eliminowanie sygnałów odbitych (zjawisko wielotorowości) lub sygnałów nakładających się z innym pasm częstotliwości radiowych. Anteny odbiorników GPS maja średnice paru centymetrów. Przy wymaganych dużych dokładnościach pomiarów należy pamiętać, ze odbiornik wyznacza pozycje w miejscu umieszczenia anteny a co za tym idzie istotnym parametrem jest środek fazowy anteny, gdzie następuje odbiór sygnałów. Środek ten nie zawsze pokrywa się ze środkiem geometrycznym i może zmieniać swoje położenie dla sygnałów docierających z rożnych kierunków.