ODBIORNIKI GPS


Ogólna budowa odbiornika GPS

Podstawowe funkcje, które musi spełniać odbiornik GPS to:

odbiór sygnału nadawanego przez satelity,

identyfikacja satelity nadającego ten sygnał,

wyznaczenie czasu przebiegu sygnału od satelity do odbiornika,

obliczenie wyjściowych informacji nawigacyjnych.

 

Głównym elementem odbiornika jest zegar wykorzystujący oscylator kwarcowy, stanowiący wzorzec czasu i częstotliwości. Drugim istotnym blokiem jest generator ciągów losowych, którymi modulowane są sygnały nadawane przez satelity GPS. Blok ten wraz z blokiem porównania sygnałów ( korelatorem ) tworzy pętlę śledzenia opóźnienia sygnału DLLT (Delay Lock Loop Tracking) wynikającego z czasu przejścia sygnału od satelity do odbiornika. na podstawie tego opóźnienia czasowego obliczane są pseudoodległości

Ogólny schemat blokowy odbiornika GPS