METODY MONITORINGU POJAZDÓW Z WYKORZYSTANIEM GPS

Zastosowanie systemu GPS w transporcie samochodowym umożliwia realizację następujących zadań:

a)      Rejestrator tras,

b)      Monitoring pojazdów z transmisją radiową,

c)      Monitoring pojazdów z transmisją GSM.

 

Rejestrator tras

 Rejestrator tras daje możliwość zbierania danych np. o trasach, czasach przybycia do poszczególnych punktów, postojach, prędkościach przejazdu, które po przybyciu do bazy transferowane są z pojazdu do komputera PC. Jedynymi kosztami utrzymania jest bieżąca konserwacja systemu. Nie umożliwia on jednak określenia miejsca położenia pojazdu ze względu na brak transmisji danych nawigacyjnych i może służyć np. do kontroli kierowców.

 

Schemat blokowy rejestratora tras