BŁĘDY SYSTEMU GPS

Błędy wyznaczania pozycji w systemie GPS można podzielić na grupy:

 

 

1. Błędy orbit satelitarnych  ( perturbacje satelitarne ):

·         pole grawitacyjne Ziemi,

·         opory atmosfery,

·         grawitacyjne oddziaływanie Słońca i Księżyca oraz innych ciał niebieskich,

·         ciśnienie promieniowania kosmicznego,

·         pływy skorupy ziemskiej i pływy oceaniczne,

·         oddziaływanie sil elektromagnetycznych,

·         efekty relatywistyczne.

 

 

2.    Zakłócenie propagacyjne:

·         refrakcja jonosferyczna,

·         refrakcja troposferyczna,

·         szumy atmosfery i kosmiczne,

·         interferencja fal wtórnych,

·         wielotorowość sygnałów

 

 

3.    Błędy w  urządzeniach nadawczych i odbiorczych:

·         niestabilność wzorców częstotliwości,

·         szumy własne odbiornika,

·         wariacje centrum fazowego anten GPS,

·         błędy geometryczne ustawienia satelitów DOP.

 

 

4.    Błędy systematyczne obserwacji fazowych:

·         nieoznaczoność fazy,

nieciągłość fazy.