zastos

 

 

Z aktualnie spotykanych zastosowań sieci neuronowych wymienić można następujące dziedziny:

diagnostykę układów elektronicznych,

badania psychiatryczne,

prognozy giełdowe,

prognozy sprzedaży,

poszukiwania ropy naftowej,

interpretacja badań biologicznych,

prognozy cen,

analiza badań medycznych,

planowanie remontów maszyn,

typowanie na wyścigach konnych,

analiza problemów produkcyjnych,

optymalizacja działalności handlowej,

analiza spektralna,

optymalizacja utylizacji odpadów,

dobór surowców,

selekcja celów śledztwa w kryminalistyce,

dobór pracowników,

sterowanie procesów przemysłowych.  

Szacuje się, że ponad 70% prac dotyczących sieci neuronowych odwołuje się pośrednio lub bezpośrednio do zagadnień rozpoznawania ( rozpoznawanie obrazów i dźwięków). Przedmiotem zastosowań sieci neuronowych bywa diagnostyka medyczna, a także analiza sił w elemencie chwytnym robota, sygnałów sonaru lub radaru, sygnałów dotykowych i innych typów sygnałów i informacji.

 

            Inne bardzo często spotykane zastosowania dotyczą robotyki, automatyki, a także teorii sterowania i zagadnień optymalizacji. Nie unika się także węższych zagadnień automatyki z rodzaju identyfikacji systemów dynamicznych, sterowania ruchem pojedynczego obiektu (zwykle robota) lub ruchem zbiorowości pojazdów.  Sieci neuronowe wykorzystuje się także w zagadnieniach pomocniczych, mających związek z automatyką: w metrologii ( do oceny błędów sensorów ) i w telekomunikacji. Warto dodać, że porównanie zastosowań sieci, jako elementów sterujących, z tradycyjnymi regulatorami wypada zdecydowanie na korzyść sieci.

            Na sieciach neuronowych oparty został system o nazwie SNOOPE, który służy na wielu amerykańskich lotniskach do kontroli bagażu pasażerów w celu wykrycia ewentualnych ładunków wybuchowych.

            Firma Bendix Aerospace dokonała porównania systemu opartego na sieci neuronowej z typowym programem analizującym sygnały sonarowe. Stwierdzono, że sieć neuronowa wykrywała obiekty podwodne skuteczniej i szybciej, a ponadto charakteryzowała się szybkim uczeniem: jej przystosowanie do nowych zadań wymagało zaledwie kilku godzin w porównaniu z kilkoma miesiącami potrzebnymi do analogicznego przestrojenia typowego programu klasyfikującego.

            Firma Nestor zbudowała system automatycznego czytania znaków pisma japońskiego pod nazwą NestorWriter. System ten działa zadawalająco w wielu firmach amerykańskich dzięki zastosowaniu szybkich adaptacyjnych algorytmów rozpoznawania, bazujących na sieciach neuronowych.