Sieci Neuronowe

 

Znalazłeś się na stronie poświęconej tematyce sztucznych sieci neuronowych. Materiały zawarte tutaj stanowią uzupełnienie do wykładów prowadzonych przez doktora R.Klausa z przedmiotu Komuterowe Systemy Sterowania. Prezentowana strona stanowi wprowadzenie w problematykę Sztucznych Sieci Neurnowych. Obejmuje podstawowe zagadnienia takie jak: budowa neuronu, rodzaje sieci, metody i agorytmy uczenia. Przedstawia również zastosowania sieci neuronowych w automatyce, przykłady realizacji sprzętowych i programowych.