fotografia Przemysława Wesołka

Od 1 października 2014 nie pracuję na Politechnice Poznańskiej

mgr inż. Przemysław Wesołek

przemyslaw.wesolek@cs.put.poznan.pl

Politechnika Poznańska
Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2
60-965 Poznań

Dydaktyka

Poprzednie semestry

Publikacje

Krzysztof Dembczyński, Przemysław Gaweł, Andrzej Jaszkiewicz, Wojciech Kotłowski, Marek Kubiak, Robert Susmaga, Przemysław Wesołek, Adam Wojciechowski, Piotr Zielniewicz, Community Traffic: A Technology for the Next Generation Car Navigation, Control and Cybernetics 41(4), 2012. [BibTeX]

Przemysław Wesołek, Przemysław Gaweł, Andrzej Jaszkiewicz, Krzysztof Dembczyński, Robert Susmaga, Piotr Zielniewicz, Oszacowanie straty czasu w podróżach samochodowych w Warszawie wynikającej z nadmiernego natężenia ruchu, Raport techniczny RB-01/12, Politechnika Poznańska, 2012. [PDF][BibTeX]

Przemysław Gaweł, Krzysztof Dembczyński, Robert Susmaga, Przemysław Wesołek, Piotr Zielniewicz, Andrzej Jaszkiewicz, Vehicle Travel Time Prediction using Linear Regression and Tree-based Methods. Praca wysłana do recenzji, 2012.

Przemysław Gaweł, Krzysztof Dembczyński, Robert Susmaga, Przemysław Wesołek, Piotr Zielniewicz, Andrzej Jaszkiewicz, Adapting Travel Time Estimates to Current Traffic Conditions, w: Mykola Pechenizkiy, Marek Wojciechowski, New Trends in Databases and Information Systems, AISC 185, Springer, 2012. [BibTeX]

Przemysław Gaweł, Krzysztof Dembczyński, Wojciech Kotłowski, Marek Kubiak, Robert Susmaga, Przemysław Wesołek, Piotr Zielniewicz, Andrzej Jaszkiewicz, Community Traffic: A Technology for the Next Generation Car Navigation, w: Mykola Pechenizkiy, Marek Wojciechowski, New Trends in Databases and Information Systems, AISC 185, Springer, 2012. [BibTeX]

Damian Dobroczyński, Jacek Jelonek, Przemysław Wesołek, BirdWatch: Mobile and Distributed System for Ornithologists, w: Tomasz Biały, Mikołaj Sobczak, Cezary Sobaniec, Bartosz Walter, Waldemar Wróblewski, Information Technology and its Applications, NAKOM, 2011. [BibTeX]

Marek Kubiak, Przemysław Wesołek, Accelerating local search in a memetic algorithm for the capacitated vehicle routing problem, w: Carlos Cotta, Jano van Hemert, EvoCOP 2007, LNCS 4446, Springer, 2007. [BibTeX]

Przemysław Wesołek, Marek Kubiak, Multiobjective fuzzy approach to the vehicle routing problem with time windows, Diagnostyka 38, 2006. [BibTeX]

Przemysław Wesołek, Fuzzy values for imprecision and flexible constraints in vehicle routing problems, w: Andrzej Jaszkiewicz, Mariusz Kaczmarek, Jacek Żak, Marek Kubiak (red.), Advanced OR and AI methods in transportation, Proceedings of 10th EWGT Meeting and 16th Mini-EURO Conference, Poznań, 2005. [BibTeX]

Maciej Hapke, Przemysław Wesołek, Handling imprecision and flexible constraints in vehicle routing problems: fuzzy approach, Raport techniczny RA-005/2003, Politechnika Poznańska, 2003. [PDF][BibTeX]

Przemysław Wesołek, System marszrutyzacji pojazdów dla przedsiębiorstwa transportowego z uwzględnieniem elastycznych ograniczeń i niepewności, praca magisterska, Politechnika Poznańska, 2001. [BibTeX]

Andrzej Wandtke, Przemysław Wesołek, Konstrukcja systemu komputerowego do rozwiązywania problemu marszrutyzacji w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym, w: Jacek Żak (red.), Modelowanie i optymalizacja problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych. Wykorzystanie metod Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji do modelowania i optymalizacji problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, raport badawczy B2-00-S30-0-2000, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2000. [BibTeX]


© Przemysław Wesołek, 2004–2013

Valid HTML 4.01! Valid CSS!