Komunikacja Człowiek-Komputer

Wykłady

Laboratoria

Ocenianie

Forma oddawania zadań domowych

Proszę, aby zadania domowe przesyłane na adres mailowy spełniały następujące wymagania:

   • Mail powinien zostać zatytułowany w następujący sposób: [KCK] zadanie X, imię nazwisko, indeks
   • Źródła programu powinny zawierać w nazwie indeks autora i zostać spakowane zipem. W nazwie archiwum powinien znaleźć się
    numer zadania oraz nazwisko autorów. Przykład: 1_KowalskiNowak.zip, XXXXX_plot.py.

Przed wysłaniem rozwiązania upewnij się również, że:

   • Podałeś pochodzenie źródłowe wszystkich cytowanych w sprawozdaniu fragmentów i wykorzystanych materiałów (literatura),
   • Sprawdziłeś pisownię tekstu,
   • Wykresy (i w miarę możliwości rysunki) są wektorowe (pdf, ps, svg itp.).

Uwaga: niedostosowanie się do powyższych wymagań może doprowadzić do nieodebrania i nieocenienia zadania.

Literatura i materiały

Back to Top
Descargar musica