P.o. bioinformatyka - wyklad
Informatyka, studia stacjonarne, semestr VI, 2017/2018

Wyklad prowadzony jest wspolnie z prof. Marta Kasprzak.

Plan wykladu:

1. Wprowadzenie (PF)
2. Sekwencjonowanie cz. 1 (MK)
3. Sekwencjonowanie cz. 2 (MK)
4. Sekwencjonowanie cz. 3 (PF)
5. Dopasowanie sekwencji (MK)
6. Poszukiwanie motywow (MK)
7. Asemblacja (MK)
8. Mapowanie (MK)
9. Drzewa filogenetyczne (MK)
10. Spektrometria (PF)
11. Struktury przestrzenne (PF)
12. Zlozone systemy biologiczne cz. 1 (PF)
13. Zlozone systemy biologiczne cz. 2 (PF)
14. Komputery DNA (PF)
Matematyka dyskretna
Informatyka, studia stacjonarne, semestr I, 2017/2018


Wyniki egzaminu (czesc A)

Punkty/oceny dla czesci A:     

  [0.0, 5.0)  - 2.0  
  [5.0, 6.0]  - 3.0 
  (6.0, 7.0]  - 3.5   
  (7.0, 8.0]  - 4.0   
  (8.0, 9.0]  - 4.5   
  (9.0, 10.0]  - 5.0   
Wyniki egzaminu poprawkowego (czesc A)

Punkty/oceny dla czesci A:     

  [0.0, 5.0)  - 2.0  
  [5.0, 6.0]  - 3.0 
  (6.0, 7.0]  - 3.5   
  (7.0, 8.0]  - 4.0   
  (8.0, 9.0]  - 4.5   
  (9.0, 10.0]  - 5.0   


Matematyka dyskretna
Informatyka, studia niestacjonarne, semestr I, 2017/2018


Wyniki egzaminu (czesc A)

Punkty/oceny dla czesci A:     

  [0.0, 5.0)  - 2.0  
  [5.0, 6.0]  - 3.0 
  (6.0, 7.0]  - 3.5   
  (7.0, 8.0]  - 4.0   
  (8.0, 9.0]  - 4.5   
  (9.0, 10.0]  - 5.0   
Wyniki egzaminu poprawkowego (czesc A)

Punkty/oceny dla czesci A:     

  [0.0, 5.0)  - 2.0  
  [5.0, 6.0]  - 3.0 
  (6.0, 7.0]  - 3.5   
  (7.0, 8.0]  - 4.0   
  (8.0, 9.0]  - 4.5   
  (9.0, 10.0]  - 5.0   

Matematyka dyskretna
Bioinformatyka, semestr I, 2017/2018


Wyniki egzaminu

Punkty/oceny:     

  [0.0, 5.0)  - 2.0  
  [5.0, 6.0]  - 3.0 
  (6.0, 7.0]  - 3.5   
  (7.0, 8.0]  - 4.0   
  (8.0, 9.0]  - 4.5   
  (9.0, 10.0]  - 5.0   
Wyniki egzaminu poprawkowego

Punkty/oceny:     

  [0.0, 5.0)  - 2.0  
  [5.0, 6.0]  - 3.0 
  (6.0, 7.0]  - 3.5   
  (7.0, 8.0]  - 4.0   
  (8.0, 9.0]  - 4.5   
  (9.0, 10.0]  - 5.0   

Rachunek prawdopodobienstwa i statystyka
Bioinformatyka, semestr III, 2017/2018


Wyniki kolokwium zaliczeniowego

Punkty/oceny:     

  [0.0, 5.0)  - 2.0  
  [5.0, 6.0]  - 3.0 
  (6.0, 7.0]  - 3.5   
  (7.0, 8.0]  - 4.0   
  (8.0, 9.0]  - 4.5   
  (9.0, 10.0]  - 5.0   


Wyniki poprawkowego kolokwium zaliczeniowego

Punkty/oceny:     

  [0.0, 5.0)  - 2.0  
  [5.0, 6.0]  - 3.0 
  (6.0, 7.0]  - 3.5   
  (7.0, 8.0]  - 4.0   
  (8.0, 9.0]  - 4.5   
  (9.0, 10.0]  - 5.0   
powrot
Last modified: March 1, 2018