Komitet Okręgowy


przewodniczący:

dr hab. inż. Robert Wrembel (Politechnika Poznańska)


zastępca przewodniczącego:

mgr inż. Szymon Wąsik (Politechnika Poznańska)


sekretarz:

Michał Połetek (Politechnika Poznańska)


członkowie:


Mariola Galas (Politechnika Poznańska)
mgr inż. Piotr Gawron (Politechnika Poznańska)
dr Maciej Machowiak (Politechnika Poznańska)
dr Jacek Marciniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr inż. Maciej Miłostan (Politechnika Poznańska)
© Maciej Machowiak, Instytut Informatyki PP