XVII Olimpiada Informatyczna
zawody II stopnia
luty 2010
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznan

Komitet Okręgowy Olimpiady Informatycznej
Instytut Informatyki
Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 2
60-965 Poznan
tel: (61) 6652943, (61) 6652991
fax: (61) 8771525
e-mail: olimpiada@cs.put.poznan.pl© Maciej Machowiak, Instytut Informatyki PP