Eksploracja Danych

Laboratorium 1 - Wstęp do języka R

 • Celem laboratorium jest zapoznanie się z językiem R używanym na pozostałych zajęciach do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych.
 • Laboratorium opiera się na kursie wprowadzającym do języka R, dostępnym pod adresem https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r.
 • Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Podstawą zaliczenia laboratorium jest ukończenie kursu i przesłanie prowadzącemu zajęcia potwierdzającej wiadomości e-mail przed laboratorium nr 2. Wiadomości o tytule [ED-lab-01] powinny zawierać imię, nazwisko, numer indeksu oraz odnośnik do publicznego profilu użytkownika w serwisie DataCamp.
 • W przypadku wcześniejszej znajomości podstaw języka R, możliwe jest zaliczenie laboratorium poprzez wykonanie jednego z bardziej zaawansowanych kursów z listy: https://www.datacamp.com/courses.
 • Laboratorium 2 - Wizualizacja danych w języku R

 • Zadania
 • Podstawą zaliczenia laboratorium jest wykonanie powyższych zadań. Zadania, których numery znajdują się w nawiasach są opcjonalne i umożliwiają podwyższenie wyjściowej oceny.
 • Pojedynczy skrypt w języku R (realizujący powyższe zadania) należy przesłać prowadzącemu zajęcia. Wiadomości o tytule [ED-lab-02] powinny zawierać imię, nazwisko oraz numer indeksu.
 • Laboratorium 3 - Sieci neuronowe w R

 • Zadania
 • Podstawą zaliczenia laboratorium jest wykonanie powyższych zadań. Zadania, których numery znajdują się w nawiasach są opcjonalne i umożliwiają podwyższenie wyjściowej oceny.
 • Skrypty w języku R (realizujące powyższe zadania) należy przesłać prowadzącemu zajęcia. Wiadomości o tytule [ED-lab-03] powinny zawierać imię, nazwisko oraz numer indeksu.
 •