dr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof. nadzw.

Kontakt:

Instytut Informatyki

Politechnika Poznańska        

ul. Piotrowo 2                       

60-965 Poznań                               

tel.: +48 (61) 6652982

fax: +48 (61) 8771525

e-mail: malgorzata.sterna(at)cs.put.poznan.pl

Małgorzata Sterna jest absolwentką Politechniki Poznańskiej. Studia na kierunku Informatyka ukończyła w 1996 roku otrzymując Nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej dla Wyróżniającego się Absolwenta PP „Suma Cum Laude”. Od 1995 roku nieprzerwanie pracuje w Zakładzie Teorii Algorytmów i Systemów Programowania w Instytucie Informatyki, obecnie na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. W 2000 roku uzyskała stopień doktora, a w 2007 roku stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka, w specjalności teoria szeregowania zadań. Zarówno rozprawa doktorska jak i habilitacyjna zostały wyróżnione nagrodą Rektora Politechniki Poznańskiej.

 

Małgorzata Sterna jest laureatką stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców (2000, 2001) oraz Nagrody Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk (2008).

 

Odbyła wizyty naukowe m.in. na Université Joseph Fourier (Grenoble), Otto-von-Guericke-Universität (Magdeburg), Universität Bonn (Bonn), Autonomous University of Baja California (Tijuana) i University of Nottingham (Nottingham).

 

Przygotowuje recenzje artykułów zgłaszanych do wielu czasopism z „listy filadelfijskiej”.

 

Pełni funkcję  edytora wspomagającego w Omega - The International Journal of Management Science oraz edytora serii wydawniczej Chapman & Hall / CRC Series in Operations Research.

 

W latach 2009-2011 pełniła funkcję eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka. W latach 2012-2015 była członkiem PKA (zespół działający w zakresie nauk technicznych). Obecnie pełni funkcję eksperta PKA w dyscyplinie informatyka.

Zainteresowania naukowe: teoria szeregowania zadań ze szczególnym uwzględnieniem problemów deterministycznych i systemów z maszynami dedykowanymi, teoria złożoności obliczeniowej w szczególności dowodzenie trudności problemów kombinatorycznych, konstrukcja algorytmów, projektowanie metod metaheurystycznych, elementy teorii grafów i optymalizacji kombinatorycznej

Konsultacje: 

tygodnie parzyste

     czwartek: 10:30-12:00

tygodnie nieparzyste

     wtorek: 12:30-13:30

spis tygodni

Osoby zainteresowane współpracą naukową w ramach przygotowywania doktoratu zachęcam do kontaktu.

Centrum Wykładowo-Konferencyjne PP

pokój 9 (parter)

ul. Piotrowo 2

60-965 Poznań