prof. dr hab. inż. Małgorzata Sterna

malgorzata.sterna(at)cs.put.poznan.pl

Instytut Informatyki

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 2

60-965 Poznań

 

pokój 9 - Centrum Wykładowe

+48 61 6652982

ORCID

Web of Science

Scopus

Google Scholar

Research Gate

informacje dla studentów są dostępne na platformie uczelnianej eKursy

Małgorzata Sterna jest absolwentką Politechniki Poznańskiej. Studia na kierunku Informatyka ukończyła w 1996 roku otrzymując Nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej dla Wyróżniającego się Absolwenta PP „Suma Cum Laude”. Od 1995 roku nieprzerwanie pracuje w Zakładzie Teorii Algorytmów i Systemów Programowania w Instytucie Informatyki, obecnie na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. W 2000 roku uzyskała stopień doktora, a w 2007 roku stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka, w specjalności teoria szeregowania zadań. Zarówno rozprawa doktorska jak i habilitacyjna zostały wyróżnione nagrodą Rektora Politechniki Poznańskiej. W 2020 nadano Jej tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. 

 

Małgorzata Sterna jest laureatką stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców (2000, 2001), Nagrody Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk (2008), Nagrody im. Prof. Zbigniewa Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki, przyznaną przez Komitet Informatyki PAN za współautorską pozycję Handbook on Scheduling (Springer, 2019) oraz kilkunastu nagród JM Rektora Politechniki Poznańskiej.

 

Pełni funkcję  edytora wspomagającego w Omega - The International Journal of Management Science i Journal of Scheduling oraz edytora serii wydawniczej Chapman & Hall - CRC Series in Operations Research.

 

 

Zainteresowania naukowe

 

teoria szeregowania zadań ze szczególnym uwzględnieniem problemów deterministycznych i systemów z maszynami dedykowanymi, teoria złożoności obliczeniowej w szczególności dowodzenie trudności problemów kombinatorycznych, konstrukcja algorytmów, projektowanie metod metaheurystycznych, elementy teorii grafów i optymalizacji kombinatorycznej.