dr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof. PP

Kontakt:

Instytut Informatyki

Politechnika Poznańska        

ul. Piotrowo 2                       

60-965 Poznań                               

 

pokój 9 (parter, część budynku z pokojami pracowników Instytutu Informatyki)

 

tel.: +48 (61) 6652982

fax: +48 (61) 8771525

 

e-mail: malgorzata.sterna(at)cs.put.poznan.pl

 

 

Małgorzata Sterna jest absolwentką Politechniki Poznańskiej. Studia na kierunku Informatyka ukończyła w 1996 roku otrzymując Nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej dla Wyróżniającego się Absolwenta PP „Suma Cum Laude”. Od 1995 roku nieprzerwanie pracuje w Zakładzie Teorii Algorytmów i Systemów Programowania w Instytucie Informatyki, obecnie na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. W 2000 roku uzyskała stopień doktora, a w 2007 roku stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka, w specjalności teoria szeregowania zadań. Zarówno rozprawa doktorska jak i habilitacyjna zostały wyróżnione nagrodą Rektora Politechniki Poznańskiej.

 

Małgorzata Sterna jest laureatką stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców (2000, 2001) oraz Nagrody Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk (2008).

 

Pełni funkcję  edytora wspomagającego w Omega - The International Journal of Management Science i Journal of Scheduling oraz edytora serii wydawniczej Chapman & Hall / CRC Series in Operations Research.

 

Od 2009 roku pełni funkcję eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2012-2015 była członkiem PKA (zespół działający w zakresie nauk technicznych).

Zainteresowania naukowe: teoria szeregowania zadań ze szczególnym uwzględnieniem problemów deterministycznych i systemów z maszynami dedykowanymi, teoria złożoności obliczeniowej w szczególności dowodzenie trudności problemów kombinatorycznych, konstrukcja algorytmów, projektowanie metod metaheurystycznych, elementy teorii grafów i optymalizacji kombinatorycznej