1. Uzyskaj konsolę root-a.
2.  Zapoznaj się ze składnią polecenia iptables:
man iptables

Przykładowe opcje
iptables -h
iptables -P
iptables -F
iptables -A 
iptables -I

Łańcuchy wejściowe:
INPUT
OUTPUT
FORWARD
Tablice (-t):
nat, mangle

Reguły stanowe i bezstanowe.
Do czego służy moduł state (-m state)
Co robią opcje -p, -dport, -sport
Akcje:
-j ACCEPT, REJECT, LOG

Scenariusz:
Ustaw polityki na DROP.
Dodaj reguły, tak abyś mógł nawiązywać połączenia 
z serwerami DNS i przeglądać strony www.
Przygotuj konfigurację w dwóch wersjach tj. z regułami stanowymi i
bezstanowymi.

W sprawozdaniu proszę umieścić kilka przykładowych reguł z opisem co robią.