Statystyka opisowa


Laboratorium 2

Opis

Student poznaje podstawy statystyki opisowej. W szczególności podawane są definicje i praktyczne przykłady zastosowania średniej arytmetycznej, harmonicznej, geometrycznej, ucinanej, mediany, mody, wariancji, odchylenia standardowego, IQR, kurtozy, skośności, rozstępu... Wykonywane ćwiczenia kładą nacisk na umiejętność analizy i interpretacji powyższych miar.

Materiały dydaktyczne

Zadania domowe

Obowiązkowe

Dla chętnych

Instrukcja instalacji R w Jupyter

Jeśli pracujesz na własnym laptopie to proszę o zainstalowanie wtyczki do R dla Jupyter'a. Instrukcja