Wprowadzenie do analizy danych


Laboratorium 1

Opis

Na laboratoriach studenci zaznajamiają się z podstawowymi pojęciami statystyki, zaczynają rozumieć wyzwania i szanse rodzące się ze zjawiska zwanego "erą dużych danych". Dodatkowo prezentowane są liczne zastosowania analizy danych w naukach IT (i nie tylko).
Po zajęciach student powinien być w stanie rozpoznać różne rodzaje atrybutów statystycznych, rozróżnić dane pochodzące z eksperymentu i obserwacji oraz rozumieć podstawowe możliwości i ograniczenia wyciągania z takich danych wniosków. Student pozna podstawowe zasady konstruowania próbki, a także powinien umieć skonstruować szereg rozdzielczy przedziałowy.
Na laboratorium prezentowana jest także karta ECTS przedmiotu oraz przedstawiane są zasady zaliczenia przedmiotu.

Materiały dydaktyczne

Harmonogram przedmiotu (szkic)

Poniżej przedstawiam wstępny harmonogram zajęć. Ma on charakter poglądowy - poszczególne terminy będą potwierdzane w czasie semestru, a tematyka zajęć może się zmienić w zależności od tempa pracy i zainteresowań grupy.
Tydzień Temat Zadania domowe Kolokwium
2018-02-26 Wstęp do analizy danych tutorial z R (1)
2018-03-05 Graficzna analiza danych tutorial z R (2)
2018-03-12 Statystyki opisowe
2018-03-19 Rozkład normalny
2018-03-26 Estymacja punktowa i przedziałowa
2018-04-02 Wielkanoc
2018-04-09 Testy frakcji
2018-04-16 Testy parametryczne (t i z)
2018-04-23 Testy dla dwóch prób Zadanie domowe z testowania hipotez Kolokwium 1 (na wykładzie)
2018-04-29 Święto Pracy
2018-05-07 Zajęcia odwołane - będziemy odrabiać w innym terminie?
2018-05-14 Korelacja i regresja
2018-05-21 Korelacja i regresja
2018-05-28 Analiza danych jakościowych
2018-06-04 Testy nieparametryczne
2018-06-11 Rezerwowe/konsultacje/dodatkowy temat Kolokwium 2 (na wykładzie)

Zadania domowe

Obowiązkowe

Dla chętnych

Instrukcja instalacji R w Jupyter

Jeśli pracujesz na własnym laptopie to proszę o zainstalowanie wtyczki do R dla Jupyter'a (i samego Jupytera, jeśli go nie masz :) Instrukcja

This class is supported by DataCamp, the most intuitive learning platform for data science. Learn R, Python and SQL the way you learn best through a combination of short expert videos and hands-on-the-keyboard exercises. Take over 100+ courses by expert instructors on topics such as importing data, data visualization or machine learning and learn faster through immediate and personalised feedback on every exercise.