TRANSKODER

Treść

Należy wykonać transkoder jako układ kombinacyjny na bramkach NAND oraz inwerterach opisujący podaną poniżej funkcję. # oznacza dowolną możliwą odpowiedź układu.

XY
02
13
26
3#
4#
50
65
74
Kroki do wykonania: