Grafy i sieci − wybrane zagadnienia (wykład)

semestr letni 2019/2020
KOMUNIKAT: (9.06) Obecna sytuacja uniemożliwia przeprowadzenie testu zaliczeniowego, prawdopodobnie nawet we wrześniu, zasady zaliczenia muszą być zatem odpowiednio dostosowane. Na podstawie obecności na trzech przeprowadzonych z Państwem wykładach zostaną wystawione oceny bazowe: 3.0 za jedną obecność, 3.5 za więcej niż jedną. Osoby, które będą chciały otrzymać wyższą ocenę, lub osoby, które nie mają żadnej odnotowanej obecności, proszone są o umówienie się ze mną i prof. Formanowiczem na rozmowę mającą na celu zweryfikowanie wiedzy nt. treści przekazanej na wykładach.

Wykłady

Wykłady prowadzone są wspólnie z prof. Piotrem Formanowiczem.

Materiały uzupełniające

Artykuły, które mogą służyć jako uzupełnienie wykładu osobom na nim nieobecnym.

Zaliczenie wykładów

KonsultacjeBack to the Marta Kasprzak's Home Page

9 Jun 2020